Quaderns de Pastoral (1969-2016)

Accés digital al contingut de totes les revistes publicades

Amb la publicació del llibre Quaderns de Pastoral (1969-2016). Una revista al servei de la fe d’un poble, de Mn. Manel Simó, arriba un final d’etapa per a la revista Quaderns de Pastoral  i per al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP). Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han aprovat “la creació de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol  integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya i que serà continuadora de l’excel·lent treball portat a terme pel Centre d’Estudis Pastorals durant més de quaranta anys. La nova Càtedra tindrà cura de l’edició de la revista Quaderns de Pastoral” (Tarragona, comunicat reunió 218 de la CET, 5 i 6 de maig de 2016).

El llibre ofereix una molt una bona síntesi contextualitzada de tots els números de la revista i una magnífica panoràmica del que ha estat la pastoral a Catalunya en gairebé mig segle. Un mig segle molt significatiu, que ha inclòs la recepció del Concili Vaticà II i innombrables canvis socials, polítics i tecnològics.

Les noves tecnologies, però, permeten encara complementar aquest estudi de Mn. Manel Simó amb la present plana web, elaborada en col·laboració amb el Centre de Pastoral Litúrgica i que ofereix en format pdf el contingut de tots els números de Quaderns de Pastoral junt amb un índex temàtic i per autors que facilita la recerca.