Presentació

Amb la publicació d’aquest llibre arriba un final d’etapa per a la revista Quaderns de Pastoral  i per al Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes (CEP). Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense han aprovat “la creació de la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol  integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya i que serà continuadora de l’excel·lent treball portat a terme pel Centre d’Estudis Pastorals durant més de quaranta anys. La nova Càtedra tindrà cura de l’edició de la revista Quaderns de Pastoral” (Tarragona, comunicat reunió 218 de la CET, 5 i 6 de maig de 2016).

 

Aquest llibre que teniu a les mans és una excel·lent panoràmica de la història de Quaderns i a la vegada un repàs a la història recent de la pastoral a Catalunya reflectida en les pàgines de la revista. Altres estudis vindran, que recullin també, més enllà de la revista, la tasca de reflexió, formació i divulgació que, en el camp de la pastoral, ha fet el CEP al llarg dels seus quaranta-vuit anys d’existència (1968-2016).

 

Ara a febrer de 2017, quan ja s’ha fet el traspàs i el trasllat efectiu del CEP  i Quaderns de Pastoral a la Facultat de Teologia, oferim aquest llibre amb una DEDICATÒRIA agraïda:

 

A Mn. Joan Batlles Alerm, que enguany arriba als cent anys de vida,  fundador del CEP i promotor de Quaderns de Pastoral, i en record d’altres preveres de Catalunya que van promoure aquestes iniciatives; en nom de tots ells esmentem només † Mn. Josep Junyent, de Vic, † Mn. Joan Carrera, després bisbe auxiliar de Barcelona, † Mn. Josep M. Totosaus, † Mn. Josep Torrella, ambdós de Barcelona, el senyor † Marcel Galobart, curós impressor i tants altres que foren ànima de la Revista i del Centre.

Agraïment també als subscriptors i lectors de  Quaderns i als professors i alumnes del CEP, als equips responsables, als laics/es, religiosos, preveres i bisbes, que fidels a l’evangeli, treballaren per la renovació de l’Església a Catalunya seguint les inspiracions del Concili Vaticà II (1962-1965) i del Concili Provincial Tarraconense (1995).

A tots ells, en homenatge i agraïment oferim aquesta història.

 

  1. Antoni M. Serramona,

Mn. Josep M. Domingo

secretari i director del Centre d’Estudis Pastorals