Índex

Autor Títol Mes Any Pàg. Secció Núm.Revista
Cliqueu sobre el número de la revista per veure’n el contingut.
Totosaus, Josep M. A propòsit d’unes normes pastorals sobre el Baptisme d’infants JUNY 1969 23 BAPTISME – SAGRAMENTS – LITÚRGIA 1
Redacció Joan B. Manyà i Alcoverro JUNY 1969 45 PERSONATGES – CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – TEXTOS I MATERIALS 1
Redacció Primera Plana JUNY 1969 1 1
Pujol, Rafael Reflexions entorn a les perspectives del Vallès JUNY 1969 31 1
Piquer, Jordi Jornades de pastoral de conjunt a Barcelona JUNY 1969 57 JORNADES I SESSIONS – PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL DE CONJUNT 1
Ministral Masià, Jaume Conte de la mare que tenia molts fills JUNY 1969 51 1
Lorés, Jaume Comentari JUNY 1969 16 1
Lorés, Jaume Evolució en la imatge del sacerdot JUNY 1969 6 1
Huguet, Jesús Una escola diocesana de Teologia a Solsona JUNY 1969 63 1
Carrera Planas, Joan És Barcelona simplement una diòcesi? JUNY 1969 3 PASTORAL A BARCELONA – BISBAT / DIÒCESI – SACERDOCI 1
Totosaus, Josep M. El Centre d’estudis pastorals NOVEMBRE 1969 6 2
Tibau Ribot, Narcís Pastoral del turisme a la costa gironina NOVEMBRE 1969 26 PASTORAL DEL TURISME – PASTORAL A GIRONA – SOCIETAT 2
Redacció Contestació NOVEMBRE 1969 4 2
Redacció Francesc Vidal i Barraquer NOVEMBRE 1969 42 VIDAL I BARRAQUER – PERSONATGES – TEXTOS I MATERIALS 2
Redacció Jornades de Pastoral NOVEMBRE 1969 3 JORNADES I SESSIONS – PASTORAL A URGELL – PASTORAL A SOLSONA 2
Redacció La mort de Mn. Manuel Bonet NOVEMBRE 1969 1 2
Quer, Josep Curset de Catequesi a Santa Maria del Collell NOVEMBRE 1969 70 2
Monasterio, Joaquin Reflexions sobre la pastoral de Turisme NOVEMBRE 1969 19 2
Ingla, Pasqual La llengua de la catequesi NOVEMBRE 1969 31 CATEQUESI – PASTORAL A URGELL – IDIOMA / LLENGUA 2
Huertas Claveria, Josep M. No van voler esperar, o no van saber-ne NOVEMBRE 1969 54 TESTIMONIS – MOVIMENTS – ACCIÓ CATÒLICA 2
Fortuny, Antoni Jornades de reflexió pastoral a la Seu d’Urgell NOVEMBRE 1969 66 PASTORAL A URGELL – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL 2
Besora, Florenci Jornades de pastoral a Solsona NOVEMBRE 1969 63 PASTORAL A SOLSONA – JORNADES I SESSIONS – SACERDOCI 2
Torrella, Josep Confirmació d’adults: una experiència DESEMBRE 1969 93 CONFIRMACIÓ – SAGRAMENTS – CATEQUESI D’ADULTS 3
Torras, Oliba El centenari del Cardenal Vidal a Montserrat DESEMBRE 1969 95 VIDAL I BARRAQUER – ANIVERSARIS – JORNADES I SESSIONS 3
Redacció El projecte de llei sindical DESEMBRE 1969 1 3
Redacció Sínode extraordinari i problemes extraordinaris DESEMBRE 1969 3 3
Raventós, Josep Les reunions de Valls DESEMBRE 1969 87 3
Pin, Pare De la parròquia contestada a la parròquia relativitzada DESEMBRE 1969 5 3
Milà / Jaume Dasquens, Josep 1a Convivència de Seminaristes DESEMBRE 1969 76 3
Medina, Jaume Les línies fonamentals del sacerdoci cristià DESEMBRE 1969 90 SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA 3
Llorens, Antoni Mn. Joan Serra i Vilaró DESEMBRE 1969 58 PERSONATGES – PASTORAL A SOLSONA – PASTORAL A TARRAGONA 3
Hortet, Josep Un testimoni de la fe ha deixat el nostre poble DESEMBRE 1969 64 3
Gomis, Joaquim Tres llibres DESEMBRE 1969 48 3
Febrer, Joan Jornades de reflexió pastoral a Menorca DESEMBRE 1969 80 3
Cuspinera, Jaume La vivència de la fe en la petita comunitat DESEMBRE 1969 23 3
Comas, Ramon Audiència general… I alguns particulars DESEMBRE 1969 68 3
Chao Rego, José Obstacles estructurals de la parròquia per ser signe del Regne DESEMBRE 1969 11 3
Boix, Josep L’Institut Catòlic d’Estudis Socials DESEMBRE 1969 97 3
Trens, Manuel Mn. Higini Anglès i Pàmies FEBRER 1970 47 4
Redacció Conflictes laborals FEBRER 1970 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – SOCIETAT – ESGLÉSIA – ESTAT 4
Redacció De la polèmica a la veritat i la llibertat FEBRER 1970 4 4
Redacció Bisbes davant el T.O.P FEBRER 1970 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – BISBES – ESGLÉSIA – ESTAT 4
Quer, Joan Setmana diocesana de pastoral a Lleida FEBRER 1970 66 PASTORAL A LLEIDA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL 4
Matabosch, Antoni Les jornades catalanes de Teologia FEBRER 1970 65 4
Martí, Casimir La crisi del celibat FEBRER 1970 20 4
Marqués, Josep M. Girona: L’economia personal dels sacerdots FEBRER 1970 72 4
Forner, Climent Carta al Arcipreste de Hita FEBRER 1970 54 4
Dalmau, Josep Món obrer i sacerdots en el treball FEBRER 1970 6 4
Cabré, Salvador Santa Coloma de Gramenet: una homilia FEBRER 1970 60 PASTORAL A BARCELONA – PETITES COMUNITATS – PARROQUIA 4
Benet, Josep La lluita del Cardenal Vidal i Barraquer com a home d’Església FEBRER 1970 24 4
Argenté, Joan «El Knack» FEBRER 1970 51 4
Argenté, Joan Avisos FEBRER 1970 52 4
AA.DD. Consell Presbiteral a Barcelona FEBRER 1970 73 4
AA.DD. Nota pastoral dels sacerdots de les zones mineres d’Astúries FEBRER 1970 75 4
AA.DD. Solsona: Ponència sobre economia FEBRER 1970 68 4
Totosaus, Josep M. Seminaris i informació ABRIL 1970 40 5
Rodrigo, Màrius La setmana de renovació pastoral a Lleida ABRIL 1970 16 PASTORAL A LLEIDA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL 5
Rodrigo, Màrius Resolucions de la setmana ABRIL 1970 27 PASTORAL A LLEIDA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL 5
Redacció Documents sobre el clergat espanyol ABRIL 1970 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – SACERDOCI – ESGLÉSIA 5
Redacció Església i llengua catalana ABRIL 1970 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – IDIOMA / LLENGUA 5
Redacció Exiliats polítics ABRIL 1970 4 PÒRTIC / QÜESTIONS – SOCIETAT – VIDAL I BARRAQUER 5
Redacció Guillem Rovirosa i Albert ABRIL 1970 46 5
Prat, Ramon Problemàtica i bases pedagògiques d’un servei: la promoció cultural per a vocacions adultes ABRIL 1970 31 VOCACIONS – SEMINARIS – FE I CULTURA 5
Ministral Macià, Jaume La llegenda dels bolets ABRIL 1970 66 5
Junyent, Josep Publicació del primer volum d’estudis sòcio-pastorals del bisbat de Vic ABRIL 1970 75 5
Farràs, Josep Evolució de parròquies i de moviments obrers ABRIL 1970 7 PARRÒQUIA – PASTORAL OBRERA – MOVIMENTS 5
Carrera Planas, Joan L’aparició dels teòlegs ABRIL 1970 36 5
Beltran, Valeri A la recerca d’una nova faisó de visita pastoral ABRIL 1970 79 5
Barallat, Jaume Setmana de Pastoral a Àger ABRIL 1970 82 5
Argenté, Joan «Tristana» ABRIL 1970 63 5
Argenté, Joan Avisos ABRIL 1970 64 5
AA.DD. Arxiprestat de Sabadell: primera comunió ABRIL 1970 84 PASTORAL A BARCELONA – SACRAMENTALITZACIÓ – SAGRAMENTS 5
AA.DD. Catequesi d’adults a la Seu ABRIL 1970 90 CATEQUESI – PASTORAL A URGELL – CATEQUESI D’ADULTS 5
AA.DD. Dos llibres, dos homes ….. ABRIL 1970 88 5
AA.DD. Enquesta sobre el celibat ABRIL 1970 89 5
AA.DD. Església -69: Un anuari? ABRIL 1970 86 5
AA.DD. La Llengua de la litúrgia a la ciutat de Lleida ABRIL 1970 93 PASTORAL A LLEIDA – LITÚRGIA – IDIOMA / LLENGUA 5
AA.DD. Moviments apostòlics, obrers i rurals ABRIL 1970 88 PASTORAL OBRERA – PASTORAL RURAL – MOVIMENTS 5
AA.DD. Novetat a Sabadell ABRIL 1970 91 5
AA.DD. Passos cap a una conjunció de la catequesi ABRIL 1970 91 5
AA.DD. Sacerdots en situacions difícils ABRIL 1970 71 SACERDOCI – CONSELLS PRESBITERALS – PASTORAL A BARCELONA 5
AA.DD. Sagraments i sacramentalització ABRIL 1970 86 SACRAMENTALITZACIÓ – SAGRAMENTS – LITÚRGIA 5
AA.DD. Santa Coloma de Gramenet ABRIL 1970 92 5
AA.DD. Tortosa, un bon signe? ABRIL 1970 94 5
Xammar, F. Industrialització i Pastoral a Tarragona JUNY 1970 28 6
Totosaus, Josep M. Centres catequètics: un projecte en marxa JUNY 1970 84 6
Redacció A propòsit d’una commemoració JUNY 1970 6 6
Redacció El cardenal de Tarragona, condecorat JUNY 1970 97 PASTORAL A TARRAGONA – PERSONATGES – BISBES 6
Redacció Ferments cismàtics JUNY 1970 4 6
Redacció Les condicions del diàleg JUNY 1970 1 6
Redacció Un nou seminari «personal»? JUNY 1970 95 6
Mora, Josep Alt Pallars: grups rurals de matrimonis JUNY 1970 93 PASTORAL A URGELL – PASTORAL FAMILIAR – PASTORAL RURAL 6
Mas, Joan Bisbat d’Urgell: reciclage per a sacerdots JUNY 1970 87 PASTORAL A URGELL – SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS 6
Martí Carnicer, M. G. Marginació social a Barcelona JUNY 1970 54 MARGINACIÓ – PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL SOCIAL 6
Llabrés, Pere El sacerdot avui ….. JUNY 1970 101 PASTORAL A MALLORCA – SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS 6
Junyent, Josep Diòcesi de Vic: escola de Teologia JUNY 1970 76 6
Junyent, Josep Setmana santa: signes JUNY 1970 39 6
Huguet, Jesús Problemàtica pastoral del s. de Penitència JUNY 1970 8 6
Huguet, Jesús Promoció intel·lectual dels sacerdots JUNY 1970 40 6
Garcia, Xavier El català que es parla al temple JUNY 1970 34 ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA – IDIOMA / LLENGUA 6
d’Urgell, Melani Jornades de delegats del clergat JUNY 1970 102 SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA 6
Codina, Victor L’avinguda del P. Arrupe …. JUNY 1970 100 RELIGIOSOS/ES – PERSONATGES – JESUÏTES 6
Clavé, Joaquim La presència eucarística JUNY 1970 47 LITÚRGIA – EUCARISTIA – TEMES 6
Carner, Josep Sobre la natura dels blans JUNY 1970 72 6
Bigordà, Josep Un llibre sobre la «Humanae Vitae» JUNY 1970 68 6
Bardulet i Palau, Salvador El Consell Pastoral de Manresa JUNY 1970 79 6
Barbarà Anglès, Miquel Industrialització i pastoral a Tarragona JUNY 1970 28 6
Barallat, Jaume Més sobre la setmana de Pastoral a Lleida JUNY 1970 42 PASTORAL A LLEIDA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL DE CONJUNT 6
Aragonès, Josep M. Reflexió conjunta sobre el baptisme JUNY 1970 22 6
AA.DD. Curset de formació sacerdotal JUNY 1970 104 PASTORAL A VIC – SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS 6
AA.DD. L’evangelització, avui …. JUNY 1970 104 PASTORAL A VIC – PASTORAL OBRERA – EVANGELITZACIÓ 6
A. F., A. F. Catorze resultats JUNY 1970 74 6
Totosaus, Josep M. Sobre la pastoral infantil AGOST 1970 15 7
Teresa La fe és més gran encara AGOST 1970 48 7
Redacció Diplomàcia o llibertat AGOST 1970 4 7
Redacció Una certa expectativa AGOST 1970 1 7
Piquer, Jordi Línies del tractat teològic sobre la Revelació a la llum de la «Dei Verbum» AGOST 1970 40 7
Junyent, Josep Jaume Collell i Bancells AGOST 1970 55 7
Hinojosa, Rafael La JOC, una oportunitat perduda? AGOST 1970 7 7
Gonzalez Ruiz, Josep M. Dues cartes a propòsit de l’Isolotto AGOST 1970 78 7
Garcia Clavell, Jordi Divagacions entorn d’un vell problema AGOST 1970 26 7
Forner, Climent A propòsit dels cants litúrgics AGOST 1970 36 7
Argenté, Joan «La veritat» AGOST 1970 75 7
Vallés, Ramon Trobades de pastoral a les Borges OCTUBRE 1970 88 8
Totosaus, Josep M. La teologia i la base: un col·loqui OCTUBRE 1970 55 8
Serrahima, Maurici El cristià François Mauriac OCTUBRE 1970 39 8
Ruaix, Josep Les lliçons d’un centenari OCTUBRE 1970 73 TEMES – ANIVERSARIS – HISTÒRIA 8
Redacció Del concordat a la pobresa dinàmica: o renúncia OCTUBRE 1970 1 8
Redacció Present i futur OCTUBRE 1970 6 8
Redacció Un i un, o un menys un? OCTUBRE 1970 4 8
Nogués, Ramon M. Escolàpis OCTUBRE 1970 98 8
Matabosch, Antoni El Congrés de cristians solidaris d’Amsterdam OCTUBRE 1970 32 8
Martí, Casimir De la cristiandat al pluralisme OCTUBRE 1970 8 8
Manyà, Joan B. Sobre la presència eucarística OCTUBRE 1970 52 8
Manent, Albert Mn. Muntanyola i Vidal i Barraquer OCTUBRE 1970 92 8
Lluís Font, Pere El problema de la formació del clericat OCTUBRE 1970 57 8
Llabrés, Pere Jornades de reflexió pastoral a Mallorca OCTUBRE 1970 82 8
Huguet, Jesús Què en fem dels canonges? OCTUBRE 1970 59 8
Forner, Climent Pastoral del baptisme a la zona del Llobregat OCTUBRE 1970 91 PASTORAL A SOLSONA – BAPTISME – LITÚRGIA 8
Benach, Joan-Anton D’una tarda amb Mauriac OCTUBRE 1970 62 8
Bellavista, Oleguer Congrés de laics i capellans solidaris OCTUBRE 1970 75 8
AA.DD. A Ciutadella …. OCTUBRE 1970 94 8
AA.DD. Costa Brava OCTUBRE 1970 97 PASTORAL A GIRONA – PASTORAL DEL TURISME – ECUMENISME 8
AA.DD. Dr. Manyà OCTUBRE 1970 99 PASTORAL A TORTOSA – PERSONATGES – TEOLOGIA 8
AA.DD. El consell del Presbiteri a Solsona OCTUBRE 1970 81 8
AA.DD. En el marc acollidor OCTUBRE 1970 94 SIC – CATEQUESI – JORNADES I SESSIONS 8
AA.DD. Lleida OCTUBRE 1970 96 8
AA.DD. Monjos catalans a Jerusalem OCTUBRE 1970 79 8
AA.DD. Seminari de Barcelona OCTUBRE 1970 96 8
A.J., A.J. Conte d’ahir i de demà OCTUBRE 1970 67 8
Situació pastoral del bisbat de Solsona OCTUBRE 1970 44 PASTORAL A SOLSONA – CONSELLS PRESBITERALS – PASTORAL 8
Redacció El nostre món rural DESEMBRE 1970 1 9
Redacció Renovació episcopal DESEMBRE 1970 3 9
Pont i Gol, Josep Dr. Pont i Gol DESEMBRE 1970 102 PERSONATGES – PASTORAL A TARRAGONA – BISBES 9
Mora, Josep M. El clericat rural: situació, problemàtica i pistes pastorals DESEMBRE 1970 16 9
J., J. Un altre any amb barraques DESEMBRE 1970 71 9
Gelpí, M. Gràcia Que fan els adults rurals DESEMBRE 1970 94 9
Cellier, Gilbert Què fan els adults rurals DESEMBRE 1970 94 9
Casals, Ferran Moviment d’adults: una experiència en el món rural DESEMBRE 1970 92 PASTORAL A SOLSONA – PASTORAL RURAL – EXPERIÈNCIES 9
Caldentey, J. El moviment d’infanci i adolescenci als pobles de Mallorca DESEMBRE 1970 97 9
Batlles, Joan Llibres sobre pastoral rural DESEMBRE 1970 83 9
AA.DD. Carta als feligresos DESEMBRE 1970 24 9
AA.DD. d’Ací d’allà DESEMBRE 1970 103 PASTORAL A TORTOSA – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 9
AA.DD. La llengua de Missa a Tarragona DESEMBRE 1970 99 PASTORAL A TARRAGONA – ESGLÉSIA CATALANA – IDIOMA / LLENGUA 9
AA.DD. La situació dels nostres seminaris DESEMBRE 1970 96 9
AA.DD. L’agricultura del terme municipal d’Avinyó DESEMBRE 1970 31 9
AA.DD. L’agricultura dins la societat europea DESEMBRE 1970 5 9
AA.DD. Per què continuo DESEMBRE 1970 75 9
AA.DD. Sis pobles, un sol objectiu pastoral: una tarda amb l’equip de l’Ametlla DESEMBRE 1970 20 9
Triay, Francesc Panoràmica dels diversos bisbats: Menorca FEBRER 1971 31 PASTORAL A MENORCA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Totosaus, Josep M. Panoràmica dels diversos bisbats: Barcelona FEBRER 1971 13 PASTORAL A BARCELONA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Totosaus, Josep M. Unes paraules de cloenda FEBRER 1971 49 ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – ESTAT – BISBAT / DIÒCESI 10
Ruaix, Josep Nou rectors, nou FEBRER 1971 92 10
Rovira Tenas, J. Evocació de Rovirosa FEBRER 1971 71 PERSONATGES – LAÏCAT – PASTORAL OBRERA 10
Redacció Cronologia del moviment episcopal FEBRER 1971 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 10
Redacció Una visió panoràmica? FEBRER 1971 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 10
Raventós, Josep Nomenaments episcopals i canvis ……… FEBRER 1971 4 10
Prats, Modest Panoràmica dels diversos bisbats: Girona FEBRER 1971 19 PASTORAL A GIRONA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Pont i Gol, Josep Les veus de l’Església de Tarragona FEBRER 1971 84 PASTORAL A TARRAGONA – ESGLÉSIA CATALANA – TEXTOS I MATERIALS 10
Piñol, Josep M. El secretariat d’apostolat laical FEBRER 1971 52 10
Misser, Joan Entorn de la confirmació FEBRER 1971 62 CONFIRMACIÓ – TEMES – LITÚRGIA 10
Masip, Salvador Panoràmica dels diversos bisbats: Tortosa FEBRER 1971 44 PASTORAL A TORTOSA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Lluís Font, Pere Les V Jornades Catalanes de Teologia FEBRER 1971 90 JORNADES I SESSIONS – TEOLOGIA – ESGLÉSIA CATALANA 10
Galobart, Marcel Cara i creu del moviment rural FEBRER 1971 74 10
Fortuny, Antoni Nou bisbe a la Seu d’Urgell FEBRER 1971 89 PASTORAL A URGELL – BISBES – PERSONATGES 10
Fortuny, Anton Panoràmica dels diversos bisbats: Urgell FEBRER 1971 37 PASTORAL A URGELL – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Forner, Climent Panoràmica dels diversos bisbats: Solsona FEBRER 1971 40 PASTORAL A SOLSONA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Deig, Antoni Què en fem dels canonges? (II) FEBRER 1971 67 10
Bonnín, Carmel Panoràmica dels diversos bisbats: Mallorca FEBRER 1971 26 PASTORAL A MALLORCA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Beltran, Valeri Panoràmica dels diversos bisbats: Lleida FEBRER 1971 22 PASTORAL A LLEIDA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Bardulet i Palau, Salvador Panoràmica dels diversos bisbats: Vic FEBRER 1971 47 PASTORAL A VIC – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
Asens, Josep Nou arquebisbe a Tarragona FEBRER 1971 82 PASTORAL A TARRAGONA – ARQUEBISBE PONT I GOL – PERSONATGES 10
Asens, Josep Panoràmica dels diversos bisbats:Tarragona FEBRER 1971 9 PASTORAL A TARRAGONA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 10
AA.DD. A la diòcesi de Vic … FEBRER 1971 99 PASTORAL A VIC – PERSONATGES – VICARIS 10
AA.DD. Any nou, gallofa nova FEBRER 1971 93 10
AA.DD. El complement de l’augment de la nòmina FEBRER 1971 95 10
AA.DD. Guia diocesana FEBRER 1971 97 10
AA.DD. La llengua de la Missa a Tarragona FEBRER 1971 97 PASTORAL A TARRAGONA – ESGLÉSIA CATALANA – IDIOMA / LLENGUA 10
AA.DD. Vic FEBRER 1971 99 PASTORAL A VIC – CONSELLS PRESBITERALS – VICARIS 10
Vallverdú, Josep Quatre bisbats a terres de Lleida ABRIL 1971 162 PASTORAL A LLEIDA – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 11
Totosaus, Josep M. Catequesi i Escola: dues institucions ABRIL 1971 122 CATEQUESI – ESCOLA – INSTITUCIONS 11
Totosaus, Josep M. Sobre les secularitzacions ABRIL 1971 132 SECULARITZACIÓ – SACERDOCI – NOSTRE MÓN 11
Samper, Genís Església i món escolar ABRIL 1971 107 ENSENYAMENT – ESCOLA I CATEQUESI – CLASSE DE RELIGIÓ 11
Redacció La geografia de les diòcesis ABRIL 1971 103 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – BISBAT / DIÒCESI 11
Redacció L’ensenyament religiós ABRIL 1971 101 11
Pujol, Joan Sobre les jornades d’ensenyament religiós a El Escorial ABRIL 1971 126 ENSENYAMENT – JORNADES I SESSIONS – CATEQUESI 11
Huguet, Jesús La catequesi a l’escola ABRIL 1971 112 CATEQUESI – ESCOLA I CATEQUESI – CLASSE DE RELIGIÓ 11
Galí Herrera, Jordi Reflexions sobre l’educació religiosa a l’escola ABRIL 1971 119 ENSENYAMENT – ESCOLA I CATEQUESI – CLASSE DE RELIGIÓ 11
Barallat, Jaume Divagacions entorn d’un gest de donació dels canonges de Lleida ABRIL 1971 153 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 183 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 186 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 186 CRÒNICA DE BARCELONA – BISBES – ACO 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 190 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 191 11
AA.DD. Crònica ABRIL 1971 193 11
AA.DD. Enquesta al clergat ABRIL 1971 181 11
AA.DD. Problemes de l’església de la terra ferma ABRIL 1971 145 PASTORAL A LLEIDA – BISBAT / DIÒCESI – ESGLÉSIA – ESTAT 11
AA.DD. Subscriptors i amics de «Correspondència» a Montserrat ABRIL 1971 177 JORNADES I SESSIONS – SACERDOCI – TEXTOS I MATERIALS 11
AA.DD. Trobada a Alella ABRIL 1971 183 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – MUEC – JORNADES I SESSIONS 11
AA.DD. Trobada a Montserrat ABRIL 1971 182 11
AA.DD. Un document sobre l’afer concordatari ABRIL 1971 173 11
AA.DD. Una qüestió discutida ABRIL 1971 104 ENSENYAMENT – ESCOLA I CATEQUESI – CLASSE DE RELIGIÓ 11
Vinardell, Joaquim El problema del Baptisme d’infants: dossier bibliogràfic JUNY 1971 264 BAPTISME – SAGRAMENTS – LLIBRES/CINEMA 12
Segura, Josep M. Tres anys de l’escola diocesana de catequistes de Barcelona JUNY 1971 331 CATEQUESI – PASTORAL A BARCELONA – INSTITUCIONS 12
Rovira Belloso, Josep M. La nostra fe en els Sagraments JUNY 1971 242 SACRAMENTALITZACIÓ – SAGRAMENTS – NOSTRE MÓN 12
Roig, E. A Sabadell, en un sector d’ambient popular JUNY 1971 217 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Redacció Formar-se opinió JUNY 1971 198 12
Redacció La renovació de la pastoral sacramental JUNY 1971 195 12
Redacció Sacramentalització: Pastoral del Bateig JUNY 1971 200 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – NOSTRE MÓN 12
Pou, Ramon De l’Església sagrament a la Llei Fonamental de l’Església JUNY 1971 288 LLEI FONAMENTAL – DRET CANÒNIC – SAGRAMENTS 12
Perarnau, Josep El document per al tema sacerdotal del Sínode JUNY 1971 268 SACERDOCI – TEXTOS I MATERIALS – SÍNODE 12
Perarnau, Josep El Vaticà II i el Schema legis ecclesiae fundamentalis JUNY 1971 303 LLEI FONAMENTAL – DRET CANÒNIC – VATICÀ II 12
Massegú, Josep M. Per què vàrem batejar el nostre fill JUNY 1971 283 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – TESTIMONIS 12
Manresa, Francesc A Barcelona, en un barri de l’eixampla JUNY 1971 227 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Llopis, Joan El baptisme d’infants JUNY 1971 256 BAPTISME – SAGRAMENTS – NOSTRE MÓN 12
Junyent, Josep A tall de cloenda JUNY 1971 234 12
Huguet, Jesús Sentit, pros i contres d’una Llei Fonamental de l’Església JUNY 1971 292 LLEI FONAMENTAL – DRET CANÒNIC – SAGRAMENTS 12
Grup Responsables, Grup Responsable Parroquial A Sant Vicenç de Castellet, població industrial de l’interior JUNY 1971 215 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A VIC 12
Fortuny, A. A Castellciutat, poble rural de muntanya JUNY 1971 202 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A URGELL 12
Forner, Climent La Torre de Merola JUNY 1971 326 12
Cuspinera, Jaume A Barcelona, en un barri obrer nou JUNY 1971 222 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Cervera, Manel A Barcelona, en un barri obrer nou JUNY 1971 222 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Caldés, Pau A la Barceloneta, un barri, barri JUNY 1971 224 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Cabré, Ricard A Vila-seca, població agrícola costanera en plena transformació JUNY 1971 206 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A TARRAGONA 12
Brustenga, Joaquim A Sabadell, en un sector d’ambient popular JUNY 1971 217 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A BARCELONA 12
Bigordà, Josep Consideracions relacionades amb una Llei Fonamental per a l’Església JUNY 1971 313 12
Beltran, Valeri A les Borges Blanques, vila rural JUNY 1971 203 SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME – PASTORAL A LLEIDA 12
Beltran, Valeri Un rector acostumat a batejar JUNY 1971 277 BAPTISME – SACERDOCI – TESTIMONIS 12
AA.DD. Conclusions JUNY 1971 318 LLEI FONAMENTAL – DRET CANÒNIC – JORNADES I SESSIONS 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 337 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 342 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 344 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 353 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 354 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 356 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 361 12
AA.DD. Crònica JUNY 1971 362 12
AA.DD. Dos textos JUNY 1971 333 12
AA.DD. Facultat de teologia: canvi de directius JUNY 1971 324 FACULTAT T CATALUNYA – INSTITUCIONS – ESGLÉSIA CATALANA 12
AA.DD. Uns laïcs escriuen al Dr. Pont i Gol JUNY 1971 320 C E TARRACONENSE – ESGLÉSIA CATALANA – LAÏCAT 12
AA.DD. Uns pares que no han batejat al seu fill JUNY 1971 282 12
Vidal Aunós, Josep M. Barcelona:parròquia de Sant Medir OCTUBRE 1971 381 14
Vallès, Ramon Les Borges Blanques OCTUBRE 1971 375 14
Torres, Pere Mallorca: Assemblea diocesana conjunta OCTUBRE 1971 473 14
Terrats, Mateu Barcelona: parròquia de Sta.Isabel d’Aragó OCTUBRE 1971 378 14
Soler, Gerard Lleida: paròquia de Sta. Maria Magdalena OCTUBRE 1971 372 14
Sistach, Lluís M. Els consells presbiterals: visió jurídica OCTUBRE 1971 413 CONSELLS PRESBITERALS – DRET CANÒNIC – TEMES 14
Signes, Antoni Lletra de València OCTUBRE 1971 460 14
Serentill, Josep Lleida: assemblea diocesana conjunta OCTUBRE 1971 469 14
Pascual, Josep Jornades de consiliaris escoltes OCTUBRE 1971 462 ESGLÉSIA CATALANA – ESCOLTISME – JORNADES I SESSIONS 14
Oriol, Joan Barcelona: St.Adreu OCTUBRE 1971 397 14
Manyà, Joan B. Entorn d’una controvèrsia teològica actual OCTUBRE 1971 446 14
Junyent, Josep A tall de balanç OCTUBRE 1971 406 14
Guàrdia, Fèlix Manresa OCTUBRE 1971 389 14
Gonzalvo, Josep Barcelona: sector St.Gervasi OCTUBRE 1971 402 14
Fortuny, Antoni Urgell: cinc dies a pols OCTUBRE 1971 471 14
Fortuny, A. Autoritats als actes del culte OCTUBRE 1971 441 14
Cuscó, Federic Vilafranca OCTUBRE 1971 387 14
Codina, Miquel Vic OCTUBRE 1971 384 14
Brustenga, Joaquim Sabadell OCTUBRE 1971 392 14
Batlles, Joan La revisió dels consells presbiterals OCTUBRE 1971 421 CONSELLS PASTORALS – CONSELLS PRESBITERALS – TEMES 14
Bastida, Josep Notícia de l’Operació Sínode OCTUBRE 1971 464 14
Asens, Josep Tarragona en assemblea oberta OCTUBRE 1971 467 14
Aran, Joan Sabadell OCTUBRE 1971 392 14
Barcelona OCTUBRE 1971 492 14
Cal anar elegint? OCTUBRE 1971 367 14
Carta de Menorca OCTUBRE 1971 478 14
Catalunya: trobada bisbes-preveres OCTUBRE 1971 458 ESGLÉSIA CATALANA – ASSEMBLEA CONJUNTA – JORNADES I SESSIONS 14
Celebració del nadal OCTUBRE 1971 268 14
Consells pastorals a les diòcesis catalanes OCTUBRE 1971 371 14
Crònica OCTUBRE 1971 482 14
Lleida OCTUBRE 1971 498 14
L’ultima carta? OCTUBRE 1971 365 14
Mallorca OCTUBRE 1971 498 14
Mallorca: pinzellades de crònica insular OCTUBRE 1971 475 14
Mossèn Rafel OCTUBRE 1971 452 14
Nova estructuració diocesana a Tarragona OCTUBRE 1971 479 14
Solsona OCTUBRE 1971 501 14
Tarragona OCTUBRE 1971 490 14
Urgell OCTUBRE 1971 499 14
Totosaus, Josep M. A finals d’any ….. FEBRER 1972 121 16
Totosaus, Josep M. Barcelona: tres mesos de seu «vacant» FEBRER 1972 83 16
Teulé, Jaume Puiggròs, de la comarca de les Garrigues FEBRER 1972 25 PARRÒQUIA – PASTORAL A LLEIDA – PASTORAL RURAL 16
Sàez, Josep M. Miravet, a la ribera de l’Ebre FEBRER 1972 33 PARRÒQUIA – PASTORAL A TORTOSA – PASTORAL RURAL 16
Ribes, Francesc Llimiana, un poblet de la Conca de Tremp FEBRER 1972 17 PARRÒQUIA – PASTORAL A URGELL – PASTORAL RURAL 16
Reixach, Modest Fesonomia territoral de l’Església a Catalunya FEBRER 1972 7 16
Redacció Alguns aspectes de la vida eclesial a Catalunya FEBRER 1972 46 16
Redacció El Sínode: caminar plegats FEBRER 1972 1 16
Redacció Les parròquies petites, problema pastoral FEBRER 1972 6 16
Redacció S’eixampla l’horitzó FEBRER 1972 4 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A BARCELONA – BISBES 16
Redacció València: la trista història del col.legi de St.Tomàs FEBRER 1972 99 16
R, M Com preocupa la qüestió: entrevista amb el Bisbe Joan Martí FEBRER 1972 37 PARRÒQUIA – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL RURAL 16
Pujol, Joan Esforços en la catequesi FEBRER 1972 47 16
Prats, Modest Girona: de l’assemblea diocesana a la Seu vacant FEBRER 1972 106 16
Pié, Salvador Experiències en el món dels joves FEBRER 1972 69 16
Matabosch, Antoni Els fenomens de marginalització FEBRER 1972 64 16
Guiu, Antoni Lasqyarri, en plena regió pirenenca FEBRER 1972 29 PARRÒQUIA – PASTORAL A LLEIDA – PASTORAL RURAL 16
Forner, Climent Solsona: la torre de Merola, encara FEBRER 1972 110 16
Febrer, Joan Menorca: assemblea diocesana FEBRER 1972 107 16
d’Ur, Manuel Urgell: entorn d’un nou Consell presbiteral FEBRER 1972 102 16
Dalmau, Bernabé Els dies 13 i 14 …. FEBRER 1972 125 JOVENTUT – PASTORAL DE JOVENTUT – MONTSERRAT 16
Comella, Pere Carta de Mallorca FEBRER 1972 110 16
Comella, Pere Menorca: assemblea diocesana FEBRER 1972 107 16
Bigordà, Josep Dues reformes estructurals FEBRER 1972 76 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA – PASTORAL A URGELL 16
Asens, Josep Vents que bufen a Tarragona FEBRER 1972 96 16
AA.DD. A finals de l’any passat …. FEBRER 1972 127 16
AA.DD. Arxiprestat d’Urgell: primera visita pastoral FEBRER 1972 117 16
AA.DD. Cada any …. FEBRER 1972 125 16
AA.DD. El dia 17 d’octubre …. FEBRER 1972 123 ESGLÉSIA CATALANA – LAÏCAT – INSTITUCIONS 16
AA.DD. El dia 28 de gener …. FEBRER 1972 122 16
AA.DD. El dia 4 de gener …. FEBRER 1972 127 16
AA.DD. Els moviments adults d’A.C FEBRER 1972 52 16
AA.DD. Fa cosa de tres mesos …. FEBRER 1972 126 INSTITUCIONS – INSTITUCIONS – SOCIETAT 16
AA.DD. La Ciutat d’Estrasburg….. FEBRER 1972 120 16
AA.DD. La Mare de Déu de Núria …. FEBRER 1972 127 16
AA.DD. Si vols la Pau ….. FEBRER 1972 123 16
AA.DD. També han començat …. FEBRER 1972 127 INSTITUCIONS – INSTITUCIONS – SOCIETAT 16
Girona FEBRER 1972 131 16
Mallorca FEBRER 1972 135 16
Menorca FEBRER 1972 132 16
Tarragona FEBRER 1972 128 16
Tortosa FEBRER 1972 134 16
Urgell FEBRER 1972 129 16
Vic FEBRER 1972 132 16
Vidal Aunós, Josep M. L’home d’avui, troba resposta en l’Església? ABRIL 1972 188 17
Signes, Antoni Congrés eucarístic a València ABRIL 1972 239 17
Semper, Genís Escola i Evangelització ABRIL 1972 242 ESCOLA I CATEQUESI – JORNADES I SESSIONS – RELIGIOSOS/ES 17
Samper, Genís Realitats d’avui i opcions pastorals ABRIL 1972 146 17
Redacció Estructures caduques i fals pluralisme ABRIL 1972 140 17
Redacció La «maniobra» ABRIL 1972 143 17
Redacció L’Església davant la nova Llei d’educació ABRIL 1972 137 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA – ESTAT – ESCOLA 17
Pedrals, Ricard L’Escoltime, evolucions i perspectives ABRIL 1972 162 ESCOLTISME – MOVIMENTS – PASTORAL DE JOVENTUT 17
Martinell, Maria L’edició religiosa en català l’any 1971 ABRIL 1972 224 17
M, Ll Crónica de Mallorca ABRIL 1972 231 17
Huyghe, Gerard L’Església fa política… ABRIL 1972 209 17
Huguet, Jesús D’Aci i d’allà ABRIL 1972 244 17
Ciuraneta, Francesc Assemblea comarcal  Gandesa ABRIL 1972 236 17
Cardús, Maria Els equips de la Mare de Déu a Catalunya ABRIL 1972 175 EQUIPS M D – MOVIMENTS – PASTORAL FAMILIAR 17
Bardulet i Palau, Salvador Entorn dels fets de Sallent ABRIL 1972 204 17
Balcells, Josep M. La JAC i la seva validesa, avui ABRIL 1972 152 JARC – MOVIMENTS – PASTORAL RURAL 17
Badia, Antoni Els equips de la Mare de Déu a Catalunya ABRIL 1972 175 EQUIPS M D – MOVIMENTS – PASTORAL FAMILIAR 17
AA.DD. El Secretariat d’Universitaris …. ABRIL 1972 245 MUEC – MOVIMENTS – PASTORAL UNIVERSITÀRIA 17
AA.DD. Equip sacerdotal en el món del treball, a Bellver de Cerdanya ABRIL 1972 199 SACERDOCI – PASTORAL A URGELL – PASTORAL OBRERA 17
AA.DD. L’ensenyament del català al batxillerat ABRIL 1972 216 17
Crònica ABRIL 1972 245 17
Crònica ABRIL 1972 251 17
Crònica ABRIL 1972 252 17
Crònica ABRIL 1972 254 17
Crònica ABRIL 1972 255 17
Triay, Francesc Visita pastoral a Ciutadella JUNY 1972 345 18
Signes, Antoni València: encara la trista història del Col.legi de Sant Tomàs JUNY 1972 347 18
Serramona, Antoni Secretariat d’universitaris cristians JUNY 1972 335 MUEC – MOVIMENTS – PASTORAL DE JOVENTUT 18
Santandreu, Jaume Mallorca: acotacions al «judici laboral» d’un sacerdot JUNY 1972 333 PASTORAL A MALLORCA – SACERDOCI – COMPROMÍS 18
Pujol, Joan Assemblea de directors de secretariats diocesans de catequesi JUNY 1972 18
Prats, Modest Crònica gironina JUNY 1972 343 18
P, C Cristians a favor del socialisme JUNY 1972 290 18
Llopis, Joan Lectura JUNY 1972 325 18
García Nieto, Joan Fe i lluita de classes JUNY 1972 273 COMPROMÍS – PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL OBRERA 18
Galbany, Josep M. El compromís temporal, una exigència de la pastoral. JUNY 1972 292 18
Forner, Climent Després de la Pentecosta o del diluvi JUNY 1972 328 PASTORAL A SOLSONA – ASSEMBLEA CONJUNTA – SACERDOCI 18
Dalmau, Josep El concepte i la praxi del no-alineat políticament JUNY 1972 282 18
Cañellas, Anton L’opció demòcrata-cristiana JUNY 1972 267 18
Canals, Josep M. Els professors de religió, funcionaris de l’Estat JUNY 1972 337 18
Besora, Ramon Colònies d’estiu a Solsona JUNY 1972 348 18
Argenté, Joan Un espectacle mestre… i un altre deixeble JUNY 1972 322 18
AA.DD. Manuel Carrasco i Formiguera JUNY 1972 313 18
AA.DD. Quinze dies de ministeri parroquial JUNY 1972 302 18
A València ha tingut lloc …. JUNY 1972 358 18
Com cada any …. JUNY 1972 357 18
Crònica JUNY 1972 360 18
Crònica JUNY 1972 362 18
Crònica JUNY 1972 362 18
Crònica JUNY 1972 365 18
Crònica JUNY 1972 366 18
Crònica JUNY 1972 367 18
Crònica JUNY 1972 373 18
Crònica JUNY 1972 376 18
Des de Solsona JUNY 1972 262 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A SOLSONA – ASSEMBLEA DE PREVERES 18
El 25 de gener de 1972 …. JUNY 1972 356 18
El Congrés Eucarístic …. JUNY 1972 353 18
El Secretariat Int. De Catequesi …. JUNY 1972 359 18
Els cristians i la política JUNY 1972 261 PÒRTIC / QÜESTIONS – PRESÈNCIA EN EL MÓN – LAÏCAT 18
La circular de Pastoral Litúrgica …. JUNY 1972 359 18
La declaració de 33 teòlegs …. JUNY 1972 355 18
La informació sobre la Xarxa JUNY 1972 358 18
L’Església a la televisió JUNY 1972 265 18
Totosaus, Josep M. Una exhortació pastoral del Doctor Jubany AGOST 1972 464 19
Torrente, Manuel Els promesos es mouen: Moviment de promesos AGOST 1972 459 19
Signes, Antoni II Jornada valenciana de l’HOAC AGOST 1972 468 PASTORAL OBRERA – MOVIMENTS – PASTORAL A VALÈNCIA 19
Serrahima, Maurici Josep Maria Capdevila AGOST 1972 446 19
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca AGOST 1972 467 19
J., J. Taula rodona AGOST 1972 406 PASTORAL URBANA – SECULARITZACIÓ – POSTCONCILI 19
Huguet, Jesús La pastoral urbana a la Roma dels segles III-IV AGOST 1972 424 19
Forner, Climent Solsona: Compàs d’espera…desesperançada AGOST 1972 461 19
Duocastella, Rogeli La regió com unitat d’acció pastoral AGOST 1972 435 19
Bonet i Armengol, Lluís Per a unes línies pastorals en el món burgès AGOST 1972 388 19
Bofarull, Francesc La parròquia, encara? AGOST 1972 420 19
Asens, Josep II «Setmana en Família» al Pla de Santa Maria (Tarragona) AGOST 1972 470 PASTORAL FAMILIAR – PASTORAL A TARRAGONA – JORNADES I SESSIONS 19
Argenté, Joan Facem comèdia. Castells i castellers. Films. AGOST 1972 456 19
Com van fer saber …. AGOST 1972 477 19
Crònica AGOST 1972 480 19
Crònica AGOST 1972 485 19
Crònica AGOST 1972 486 19
Crònica AGOST 1972 492 19
Crònica AGOST 1972 495 19
De tota manera …. AGOST 1972 475 19
Durant tot aquest curs …. AGOST 1972 478 19
El dia 1 de juny …. AGOST 1972 479 19
Els nostçes bisbes …. AGOST 1972 474 19
Ens arriba una notícia ….. AGOST 1972 476 19
Esdeveniment i Institució AGOST 1972 379 19
Institucions pastorals urbanes AGOST 1972 386 19
La premsa ha donat notícia …. AGOST 1972 478 19
L’Associació de Teòlegs …. AGOST 1972 476 19
També Mn. Josep Perarnau …. AGOST 1972 474 19
tot el que sabem …. AGOST 1972 473 19
Transcribim …. AGOST 1972 479 19
Un poble més savi i rejovenit AGOST 1972 383 19
Totosaus, Josep M. La Facultat de Teologia ja té patronat OCTUBRE 1972 604 20
Totosaus, Josep M. Sacralització i burocràcia OCTUBRE 1972 597 20
Torrella, Josep M. Sacramentalitzar a barri descristianitzats? OCTUBRE 1972 529 SACRAMENTALITZACIÓ – PASTORAL – EVANGELITZACIÓ 20
Subirà, Joan Assemblea parroquial a Granollers OCTUBRE 1972 589 20
Signes, Antoni Misses en valencià OCTUBRE 1972 578 20
Ramon i Cinca, Joan Cartes a uns amics i unes comunitats OCTUBRE 1972 546 TESTIMONIS – PASTORAL OBRERA – SACERDOCI 20
Pujol, Joan I a l’estiu… La catequesi OCTUBRE 1972 579 20
Pàmpols, Ramir Preocupacions d’un prevere, treballador manual OCTUBRE 1972 537 20
Llopis, Joan Lectura OCTUBRE 1972 565 20
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca OCTUBRE 1972 583 20
Fortuny, Antoni Des d’Urgell, amb  ocasió d’unes jornades OCTUBRE 1972 601 20
Forner, Climent Solsona: endavant les atxes! OCTUBRE 1972 593 20
Fisa, Josep M. Recull de testimonis i consideracions entorn del problema de la sacramentalització OCTUBRE 1972 505 20
Estrada, Gregori Trobades d’animadors de cants per a lla litúrgia OCTUBRE 1972 588 20
Carrera, Joan Sanctam, Catholicam OCTUBRE 1972 520 20
Botey, Jaume Les classes de Religió als INEM: tensions i possibilitats OCTUBRE 1972 542 20
Asens, Josep Setmana pastoral obrera a Tarragona OCTUBRE 1972 575 PASTORAL OBRERA – PASTORAL A TARRAGONA – JORNADES I SESSIONS 20
Argenté, Joan Una persecución diferente: «Mort a Venècia» OCTUBRE 1972 561 20
Aixalà, Josep M. Contes i paràboles OCTUBRE 1972 568 20
Crònica OCTUBRE 1972 615 20
Crònica OCTUBRE 1972 607 20
Crònica OCTUBRE 1972 609 20
Crònica OCTUBRE 1972 611 20
Crònica OCTUBRE 1972 612 20
Crònica OCTUBRE 1972 614 20
Del 18 al 25 de juliol …. OCTUBRE 1972 606 20
El proppassat 15 d’agost …. OCTUBRE 1972 607 20
Exigències per a una Església popular OCTUBRE 1972 499 20
I estiguem al carrer OCTUBRE 1972 501 20
Totosaus, Josep M. Per a una literatura catequètica autòctona DESEMBRE 1972 658 CATEQUESI – CATEQUESI D’ADULTS – LLIBRES/CINEMA 21
Totosaus, Josep M. Sobre el pluralisme DESEMBRE 1972 674 PLURALISME – TEXTOS I MATERIALS – © E TARRACONENSE 21
Signes, Antoni El Seminari de València a debat DESEMBRE 1972 678 21
Signes, Antoni XX Convenció baptista espanyola a Alcoi DESEMBRE 1972 670 ECUMENISME – PASTORAL A VALÈNCIA – JORNADES I SESSIONS 21
Llopis, Joan Notes breus DESEMBRE 1972 655 21
Fortuny, Antoni De les vertaderes memòries del Quimo vell. DESEMBRE 1972 660 21
Forner, Climent Des de la Torre de Merola, telefràficament DESEMBRE 1972 667 21
Carrera, Joan Una conversa amb el pare Agustí Altisent, monjo de Poblet DESEMBRE 1972 633 RELIGIOSOS/ES – MONESTIRS – TESTIMONIS 21
Bachs, Jordi L’abast i els límits de la psicologia de la religió DESEMBRE 1972 626 21
Argenté, Joan L’Espectador DESEMBRE 1972 652 21
Com una confessió general DESEMBRE 1972 619 21
Crònica DESEMBRE 1972 684 21
Crònica DESEMBRE 1972 687 21
Crònica DESEMBRE 1972 689 21
Crònica DESEMBRE 1972 690 21
Crònica DESEMBRE 1972 692 21
Fem-ho tot en caritat. Carta als sacerdots de l’arquebisbe de Tarragona DESEMBRE 1972 672 21
Girona: el problema episcopal DESEMBRE 1972 664 21
Una pràctica cristiana de la política DESEMBRE 1972 624 PÒRTIC / QÜESTIONS – COMPROMÍS – TEXTOS I MATERIALS 21
Totosaus, Josep M. Fe i cultura catalana: Jornades de Teologia FEBRER 1973 76 22
Signes, Antoni Ultims esdeveniments al col.legi major de Sant Tomàs de Villanueva FEBRER 1973 73 22
Redrado, Josep L. La pastoral als hospitals psiquiàtrics FEBRER 1973 59 22
Nogués, Ramon M. Actualitat de les tècniques espiritucals en la pregària FEBRER 1973 41 PSICOLOGIA – PASTORAL – PREGÀRIA 22
Madrenys, Pere Des de Girona, amb pena FEBRER 1973 69 22
Llabrés, Pere Mallorca: un directori sobre el Sagrament de Penitència FEBRER 1973 66 22
Gomis, Antoni Imatge de Déu, afectivitat i fe FEBRER 1973 27 22
Forner, Climent Solsona: Balanç sense balances FEBRER 1973 74 22
Font, Jordi Entorn de l’experiència religiosa: aspectes parapsicòtics dels adolescents FEBRER 1973 17 22
Bachs, Jordi La psicologia, corrosiu o ferment de la religió FEBRER 1973 7 22
Argenté, Joan Per Nadal, la Companyia Nacional Angel Guimerà FEBRER 1973 63 22
A Vic, a Reus i a Ctesifon FEBRER 1973 3 22
Aportacions de la psicologia a la pastoral FEBRER 1973 6 22
Crònica FEBRER 1973 80 22
Crònica FEBRER 1973 86 22
Crònica FEBRER 1973 89 22
Crònica FEBRER 1973 89 22
Crònica FEBRER 1973 90 22
Crònica FEBRER 1973 91 22
Crònica FEBRER 1973 95 22
Crònica FEBRER 1973 97 22
El centre mèdico-psicològic FEBRER 1973 55 22
El diumenge dia 17 …. FEBRER 1973 79 22
Els nostres bisbes …. FEBRER 1973 78 22
Han sortit els dos testos …. FEBRER 1973 78 22
Hem de celebrar amb alegria …. FEBRER 1973 78 22
Hem rebut …. FEBRER 1973 79 22
Un pas que en demana d’altres FEBRER 1973 1 22
Triay, Francesc Crònica de Menorca ABRIL 1973 166 23
Signes, Antoni Rumors de canvis a l’Església valenciana ABRIL 1973 175 23
Samper, Genís L’Escoltisme Catòlico després de Beirut ABRIL 1973 178 23
Samper, Genis La fe i la no-fe  Els joves i els qui no ho són tant ABRIL 1973 142 23
Prat i Pons, Ramon Universitat i Església ABRIL 1973 128 23
Pifarrer, Genís Realitat del Moviment Rural i Comarcal adult ABRIL 1973 177 23
Oller, Ramon Com valorem el plantejament de la fe en els joves ABRIL 1973 144 23
Madrenys, Pere Des de Girona, amb l’esperança mig perduda ABRIL 1973 157 23
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca ABRIL 1973 164 23
Fortuny, Antoni Pinzellades del bisbe d’Urgell ABRIL 1973 173 23
Forner, Climent Solsona: Som-hi! ABRIL 1973 171 23
Fisa, Josep M. Material sobre joventut ABRIL 1973 148 23
Fisa, Josep M. Polsant la fe dels joves ABRIL 1973 107 23
Estrada, Salvador Realitat del Moviment Rural i Comarcal adult ABRIL 1973 177 23
Castaño, Josep Jornada de l’ACO de Barcelona ABRIL 1973 179 23
Beltran, Valeri Lleida: catequesi i participació dels laics en la pastoral. ABRIL 1973 161 PASTORAL A LLEIDA – CATEQUESI – LAÏCAT 23
Balcells, Josep M. Món rural, joventut i fe ABRIL 1973 116 23
Argenté, Joan Extraordinari: «Mary d’Ous» d’Els Joglars ABRIL 1973 152 23
A finals de desembre …. ABRIL 1973 183 23
Barcelona: una interrupció inoportuna ABRIL 1973 156 23
Cent menorquins escriuen al Papa ABRIL 1973 168 23
Consciència de Poble ABRIL 1973 103 23
Crònica ABRIL 1973 187 23
Crònica ABRIL 1973 188 23
Crònica ABRIL 1973 189 23
Crònica ABRIL 1973 181 23
Crònica ABRIL 1973 190 23
Crònica ABRIL 1973 192 23
El 27 de febrer …. ABRIL 1973 182 23
Fe i joventut catalana ABRIL 1973 106 23
Ha estat convocada …. ABRIL 1973 183 23
La penitència cristiana …. ABRIL 1973 181 23
Vivències i expresions de fe al servei militar ABRIL 1973 135 23
Torrella, Josep Català a l’escola a Santa Coloma de Gramanet JUNY 1973 260 24
Signes, Antoni València: conflicte a l’Escola Diocesana d’Assistents Socials JUNY 1973 300 24
Reixach, Modest Com reestructurar un bisbat. JUNY 1973 200 ESGLÉSIA CATALANA – DRET CANÒNIC – ` 24
Martí, Casimir Cara i creu de la figura de Maritain JUNY 1973 214 24
Martí, Carles Fe i joventut rural JUNY 1973 221 24
Madrenys, Pere Des de Girona, amb un pam de nas JUNY 1973 289 24
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JUNY 1973 291 24
Junyent, Josep El fill del Marinel.lo JUNY 1973 275 24
Fortuny, Antoni Urgell, a vol de colom JUNY 1973 297 24
Forner, Climent Solsona: «El meu país és un roc» JUNY 1973 295 24
Castaño, Josep Per a una  història de la JOC JUNY 1973 240  JOC – PASTORAL OBRERA – PASTORAL DE JOVENTUT 24
Bigordà, Josep Església i món escolar JUNY 1973 267 24
Bardulet i Palau, Salvador Crònica de Vic JUNY 1973 303 24
Barallat, Jaume Una situació diocesana, judicada des de fora JUNY 1973 227 24
Argenté, Joan L’ull i l’orella JUNY 1973 271 24
Al cap de deu anys de «Pau a la terra» JUNY 1973 195 24
Aquests dies de Setmana Santa …. JUNY 1973 310 24
Com ja han dit els …. JUNY 1973 308 24
Crònica JUNY 1973 312 24
Crònica JUNY 1973 315 24
Crònica JUNY 1973 316 24
Crònica JUNY 1973 316 24
Del 2 al 6 de juliol …. JUNY 1973 311 24
El dia primer d’abril …. JUNY 1973 308 24
El servei de colònies …. JUNY 1973 311 24
Els bisbes de la conferència …. JUNY 1973 305 24
Els dies 23-25 ….. JUNY 1973 309 24
Enguany els membres …. JUNY 1973 309 24
Fa alguns anys …. JUNY 1973 310 24
Ha arribat a la nostra redacció …. JUNY 1973 311 24
Hem rebut des de Calama …. JUNY 1973 311 24
La llei de l’amor universal JUNY 1973 269 24
La nota del Cardenal Arquebisbe …. JUNY 1973 306 24
Mossèn Bonaventura Pelegrí … JUNY 1973 310 24
Moviment episcopal JUNY 1973 198 24
Totosaus, Josep M. Barcelona: sobre la constitució de zones pastorals AGOST 1973 413 25
Totosaus, Josep M. Llibres recents AGOST 1973 406 25
T., J. El difícil diàleg intraeclesial AGOST 1973 426 25
T., J. Nomenaments ministerials i estructura pastoral a Solsona AGOST 1973 434 25
SECOD Treballadors nord-africans entre nosaltres AGOST 1973 390 25
Samper, Genís En primer lloc, la Catequesi d’adults AGOST 1973 329 25
Samper, Genis Bibliografia pràctica AGOST 1973 403 CATEQUESI D’ADULTS – LLIBRES/CINEMA – CATEQUESI 25
Rovira Tenas, Josep Sense ganes d’exagerar AGOST 1973 384 25
Rosell, Jordi Trobada d’adults a Vallbona de les Monges AGOST 1973 433 25
Pujol, Joan Notícia del món rural AGOST 1973 346 CATEQUESI D’ADULTS – CATEQUESI – PASTORAL RURAL 25
Pal, Manuel A Bellcaire d’Urgell, reflexió i experiència AGOST 1973 338 CATEQUESI D’ADULTS – CATEQUESI – PASTORAL A URGELL 25
Mirabet, Antoni Urgell: Pel Pirineu anem tirant AGOST 1973 424 25
Mascaró, Carles Mètodes i tècniques en Catequesi d’adults AGOST 1973 371 CATEQUESI D’ADULTS – CATEQUESI – TEMES 25
Llabrés, Pere Crónica de Mallorca AGOST 1973 419 25
Forner, Climent Solsona: El carro encallat AGOST 1973 422 25
Claramunt, Silvà Quatre anys de catequesi a Sant Medir de Barcelona AGOST 1973 364 CATEQUESI D’ADULTS – CATEQUESI – PARROQUIA 25
Brustenga, Joaquim Catequesi quaresmal sobre la salvació cristiana AGOST 1973 368 25
Bigordà, Valentí Panorama barceloní AGOST 1973 353 CATEQUESI D’ADULTS – CATEQUESI – PASTORAL A BARCELONA 25
Bardulet i Palau, Salvador Crònica de Vic AGOST 1973 429 25
Argenté, Joan Estiu 1973: Cinema, Teatre i Castells AGOST 1973 410 25
Aquest estiu …. AGOST 1973 437 25
Crònica AGOST 1973 440 25
Crònica AGOST 1973 440 25
Crònica AGOST 1973 441 25
Crònica AGOST 1973 444 25
De crítica AGOST 1973 323 25
El bisbe de Saigon: No al partit catòlic AGOST 1973 450 25
El Centre d’Estudis Pastorals …. AGOST 1973 438 25
El desembocament normal …. AGOST 1973 439 25
El Dr. Narcís Jubany …. AGOST 1973 437 25
Els locals de la revista …. AGOST 1973 439 25
Fer passos en ferm AGOST 1973 322 25
Ha mort Mn. Llorenç Garriga …. AGOST 1973 439 25
La Catequesi d’adults AGOST 1973 326 25
La Comarca de les Garrigues …. AGOST 1973 439 25
Mn. Joaquim Garrit …. AGOST 1973 439 25
No ha tingut lloc …. AGOST 1973 437 25
Opinió pública i aclariments públics AGOST 1973 319 25
Seguint la tradició …. AGOST 1973 437 25
Uganda, Calella, Madrid AGOST 1973 449 25
Vers on camina l’Amèrica llatina AGOST 1973 446 25
Prat, Ramon Sobre la reorientació dels estudis teològics OCTUBRE 1973 500 26
Oliveres, Josep M. Centre d’Orientació Juvenil OCTUBRE 1973 546 PASTORAL DE JOVENTUT – INSTITUCIONS – RELIGIOSOS/ES 26
Mirabet, Antoni Urgell: Amb joia encetem un nou curs OCTUBRE 1973 535 26
Madrenys, Pere Des de Girona, ara amb expectació OCTUBRE 1973 529 26
Hortet, Josep Repàs als consells pastorls OCTUBRE 1973 486 26
Forner, Climent Solsona: El carro del pedregar OCTUBRE 1973 531 26
Fisa, Josep M. Les trobades de Montserrat OCTUBRE 1973 545 26
Claramunt, Silvà Bisbe Casaldàliga: una actitud cristianament compromesa OCTUBRE 1973 562 26
Claramunt, Silvà Fam a l’Àfrica OCTUBRE 1973 561 26
Claramunt, Silvà Zaire: Conflicte Església-Estat OCTUBRE 1973 566 26
Claramun, Silvà Tendències actuals de l’objecció de consciència OCTUBRE 1973 564 26
Cinca, Joan Ramon Un signe entenedor, en Pere Relats OCTUBRE 1973 515 26
Casaldàliga, Pere Fidels al Crist i al Poble OCTUBRE 1973 525 26
Bonet i Armengol, Lluís Pastoral en un món burgès OCTUBRE 1973 468 26
Boix, Josep Linies d’una nova pastoral urbana OCTUBRE 1973 459 26
Bardulet i Palau, Salvador Crònica de Vic OCTUBRE 1973 537 26
Asens, Josep A la memòria de mossèn Ramon Muntayola OCTUBRE 1973 521 26
Argenté, Joan Raga OCTUBRE 1973 527 26
Aquest octubre …. OCTUBRE 1973 550 26
Crònica OCTUBRE 1973 554 26
Crònica OCTUBRE 1973 558 26
Crònica OCTUBRE 1973 560 26
Crònica OCTUBRE 1973 560 26
Del 3 al 6 de setembre …. OCTUBRE 1973 550 CONSILIARIS – PASTORAL DE JOVENTUT – MUEC 26
El bisbe de Màlaga …. OCTUBRE 1973 551 26
El dia 27 d’agost OCTUBRE 1973 549 26
Entre l’alegria i l’esperança OCTUBRE 1973 453 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A GIRONA – BISBES 26
És sabut que …. OCTUBRE 1973 552 26
La Societas Litúrgica …. OCTUBRE 1973 553 26
L’avui i el demà de la catequesi dels infants OCTUBRE 1973 540 CATEQUESI – S I © – TEXTOS I MATERIALS 26
L’Esport mancat d’autèntics dirigents? OCTUBRE 1973 456 26
Set punts van ser …. OCTUBRE 1973 549 26
Sí o no a les benediccions OCTUBRE 1973 482 26
Xile OCTUBRE 1973 454 PÒRTIC / QÜESTIONS – NOSTRE MÓN – MISSIONS 26
Signes, Antoni València: coronacions a la Mare de Déu DESEMBRE 1973 670 27
Prats, Modest Darrers dies d’en Joan Alsina, a Xile DESEMBRE 1973 609 PERSONATGES – TESTIMONIS – MISSIONS 27
Pié, Salvador El Secretariat d’Universitaris Cristians DESEMBRE 1973 585 MUEC – PASTORAL UNIVERSITÀRIA – PASTORAL DE JOVENTUT 27
Galbany, Josep M. Què pot aportar l’ACO a la Missió Obrera DESEMBRE 1973 574 27
Claramunt, Silvà El pare Arrupe i els ex-alumnes DESEMBRE 1973 689 27
Claramunt, Silvà La dona a l’Església DESEMBRE 1973 686 NOSTRE MÓN – DONA A L’ESGLÉSIA – INSTITUTCIONS 27
Claramunt, Silvà Mercadeig d’homes al segle XX DESEMBRE 1973 685 27
Castaño, Josep Per a una història de la JOC.IV. La dècada dels 60 (I part) DESEMBRE 1973 619 JOC – PASTORAL OBRERA – PASTORAL DE JOVENTUT 27
Busquets, Joan Etapa diaconal al bisbat de Girona DESEMBRE 1973 599 SEMINARIS – VOCACIONS – PASTORAL A GIRONA 27
Al dia de Tots Sants …. DESEMBRE 1973 672 PETITES COMUNITATS – PASTORAL A BARCELONA – JORNADES I SESSIONS 27
Causes d’ambigüitat DESEMBRE 1973 571 27
Crònica DESEMBRE 1973 676 27
Crònica DESEMBRE 1973 679 27
Crònica DESEMBRE 1973 680 27
Crònica DESEMBRE 1973 681 27
Crònica DESEMBRE 1973 683 27
Ha iniciat la seva …. DESEMBRE 1973 674 27
Jaume Camprodon, bisbe de Girona DESEMBRE 1973 667 27
Josep Carner i Puig-Oriol, «Príncep dels poetes» DESEMBRE 1973 637 27
La mort de Pau Casals …. DESEMBRE 1973 674 27
Mn. Josep Perarnau …. DESEMBRE 1973 673 27
Nova empenta …. DESEMBRE 1973 674 27
Nova reunió …. DESEMBRE 1973 672 27
Profetisme i govern eclesial DESEMBRE 1973 569 27
Vida Nueva …. DESEMBRE 1973 676 27
Totosaus, Josep M. Crònica d’uns esdeveniments FEBRER 1974 96 28
Serra, Francesc Procés d’una comunitat FEBRER 1974 10 28
Riera, Josep M. Un problema: La informació religiosa FEBRER 1974 51 28
Ribera, Raimon El camí d’una comunitat jove FEBRER 1974 16 PETITES COMUNITATS – JOVENTUT – INSTITUCIONS 28
Gomis, Joaquim Reflexions entorn de les comunitats FEBRER 1974 39 28
Dalmau, Josep Notícia sobre la Comissió de Serveis FEBRER 1974 28 28
Costa, Joan Comuntats de base a Barcelona FEBRER 1974 22 PETITES COMUNITATS – PASTORAL A BARCELONA – INSTITUCIONS 28
Claramunt, Silvà Drets humans: és efIcaç l’acció internacional? FEBRER 1974 110 28
Claramunt, Silvà Entorn del gallec FEBRER 1974 109 28
Claramunt, Silvà Zàmbia notícia FEBRER 1974 112 28
Castaño, Josep Per una història de la JOC i IV (II part) FEBRER 1974 56 JOC – PASTORAL OBRERA – PASTORAL DE JOVENTUT 28
Bassó, Frederic Comunitats catequètiques? FEBRER 1974 34 28
Argenté, Joan Trànsit del 1973 al 1974 FEBRER 1974 71 28
Bibliografia sobre comunitats de base FEBRER 1974 68 28
Centrisme eclesiàstic? FEBRER 1974 1 28
Comunitats de base FEBRER 1974 8 28
El clergat FEBRER 1974 81 28
El món seglar FEBRER 1974 75 28
El poder de convocatòria dels esdeveniments FEBRER 1974 6 PÒRTIC / QÜESTIONS – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL A BARCELONA 28
Església-Estat: una prudent expectativa FEBRER 1974 4 28
Esglésies no catòliques FEBRER 1974 94 28
Orgens i estructures FEBRER 1974 89 28
Religiosos i religioses FEBRER 1974 86 28
Repàs de l’Església als Països Catalans, any 1973 FEBRER 1974 74 28
Testimonies de Jehovà FEBRER 1974 95 28
Vendrell, Felip Recordant el pare Roure ABRIL 1974 163 29
Totosaus, Josep M. El cas Añoveros de Barcelona estant ABRIL 1974 196 29
Soriano Besó, Josep M. Salvador Franch, capdavanter de l’Església valenciana ABRIL 1974 212 29
Ruiz i Calonja, Joan Jaume Bofill i Mates ABRIL 1974 170 29
Rovira Tenas, Josep Optimisme cristià, avui? ABRIL 1974 149 29
Mirabet, Antoni Urgell: Enmig de llum i tenebres…. ABRIL 1974 209 29
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca ABRIL 1974 204 29
Forner, Climent Solsona: Crònica…ja crònica ABRIL 1974 207 29
Dalmau, Bernabé L’ordenació sacerdotal d’homes casats ABRIL 1974 138 SACERDOCI – CELIBAT – MAGISTERI 29
Codina, Daniel Un punt de referència dels nostres joves: Jesucrit ABRIL 1974 213 PASTORAL DE JOVENTUT – MONTSERRAT – MOVIMENTS 29
Claramunt, Silvà Etiòpia: raons d’una crisi ABRIL 1974 233 29
Claramunt, Silvà Guerra religiosa a Mindanao? ABRIL 1974 234 29
Claramunt, Silvà Helder Cámara: la pau per la justícia ABRIL 1974 232 29
Bonet i Armengol, Lluís Pastoral en el món burguès ABRIL 1974 125 PASTORAL URBANA – POSTCONCILI – PASTORAL FAMILIAR 29
Argenté, Joan Informació ABRIL 1974 193 29
Crònica ABRIL 1974 218 29
Crònica ABRIL 1974 226 29
Crònica ABRIL 1974 228 29
Crònica ABRIL 1974 229 29
Crònica ABRIL 1974 230 29
Després de la polseguera ABRIL 1974 117 PÒRTIC / QÜESTIONS – BISBES – ESGLÉSIA – ESTAT 29
Dins l’espai prohibit ABRIL 1974 120 29
El cinquè no mataràs ABRIL 1974 122 PÒRTIC / QÜESTIONS – ÈTICA I MORAL – DRETS HUMANS 29
El Departament de …. ABRIL 1974 217 PASTORAL DE JOVENTUT – MONTSERRAT – MOVIMENTS 29
Els distintius exteriors …. ABRIL 1974 217 PASTORAL DE JOVENTUT – ESCOLTISME – MOVIMENTS 29
Per un esforç …. ABRIL 1974 215 29
Vilaseca i Marcet, Josep M. Cap on ha d’anar l’economia de l’Església JUNY 1974 287 30
Taltavull Anglada, Sebastià Crònica de Menorca JUNY 1974 306 30
Signes, Antoni València: repàs a la nostra economia JUNY 1974 265 30
Rodri, Jaume Agermanament: Butlletí número 100 JUNY 1974 318 30
Planas, Lluís Entorn a l’economia de Montserrat JUNY 1974 268 ECONOMIA DE L’ESGLÉSIA – MONTSERRAT – MONESTIRS 30
Mirabet, Antoni Urgell: Una església comunicativa JUNY 1974 315 30
Masip, Joan Crònica de Tortosa JUNY 1974 313 30
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JUNY 1974 305 30
Fernández Bosch, Miquel Mallorca: sobre l’economia diocesana JUNY 1974 260 30
Claramunt, Silvà Àfrica demana justícia i fraternitat JUNY 1974 341 30
Claramunt, Silvà Amèrica del Sud: noves formes de missió JUNY 1974 343 30
Claramunt, Silvà Xile: una denúncia de l’episcopat JUNY 1974 340 NOSTRE MÓN – MISSIONS – BISBES 30
Camps, Josep Crònica terrenal JUNY 1974 320 30
Beltran, Valeri Any nou, consell presbiteral nou a Lleida JUNY 1974 303 30
Asens, Josep Tarragona: Renovació de càrrecs, eleccions i altres coses JUNY 1974 310 30
Argenté, Joan Sota la calidesa del sol JUNY 1974 295 30
«La secular institución ….» JUNY 1974 330 30
«Missa dominical ….» JUNY 1974 328 30
Cap on ha d’anar l’economia de l’Església JUNY 1974 241 30
Consti que no ens agradaria …. JUNY 1974 329 30
Crònica JUNY 1974 332 30
Crònica JUNY 1974 336 30
Crònica JUNY 1974 336 30
Crònica JUNY 1974 338 30
Des de Girona: amb goig i eperança, dubtes i por… JUNY 1974 298 30
El divendres 24 de maig …. JUNY 1974 323 PAU – PERSONATGES – INSTITUCIONS 30
Els nostres bisbes …. JUNY 1974 327 30
Ens assabentem JUNY 1974 325 PASTORAL DE JOVENTUT – INSTITUCIONS – ESGLÉSIA CATALANA 30
Experiències parroquials: Sant Esteve de Granollers, Sant Ildefons de Barcelona, La Sagrada Família de Terrassa i Sant Medir de Barcelona JUNY 1974 272 ECONOMIA DE L’ESGLÉSIA – PASTORAL A BARCELONA – PARROQUIA 30
Incapacitat de canvi JUNY 1974 237 30
Pel fer d’èsser…. JUNY 1974 331 30
Pel singular «Edicto» …. JUNY 1974 330 30
Per fi ha esclatat …. JUNY 1974 326 30
Si Joan Gomis …. JUNY 1974 323 30
Temps de vacances JUNY 1974 239 30
Un bell missatge …. JUNY 1974 324 30
Uns bons amics …. JUNY 1974 325 30
Urgell: replanteig de l’administració dels béns del bisbat JUNY 1974 243 30
Signes, Antoni Presència de l’Església al País Valencià AGOST 1974 420 31
Servy, Roger L’evangelització en el món obrer AGOST 1974 379 EVANGELITZACIÓ – PASTORAL OBRERA – ACO 31
Pié, Salvador Què vol dir creure en Jesucrist AGOST 1974 400 31
Morlans, Xavier Com viure i expressar la fe AGOST 1974 433 LLIBRES/CINEMA – ACO – PASTORAL OBRERA 31
Morlans, Xavier La responsabilitat dels cristians en la ciutat AGOST 1974 370 31
Mascaró, Carles Pastoral d’adolescents: una experiència de confirmació. AGOST 1974 390 CONFIRMACIÓ – SAGRAMENTS – PASTORAL DE JOVENTUT 31
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca AGOST 1974 437 31
Fisa, Josep M. Taizé, o el concili dels joves AGOST 1974 411 31
Claramunt, Silvà Crisi a les esglésies ortodoxes? AGOST 1974 450 31
Claramunt, Silvà La ciència al servei de l’home AGOST 1974 454 31
Claramunt, Silvà L’Islam a l’Àfrica AGOST 1974 451 31
Claramunt, Silvà Una ullada al catolicisme japonès AGOST 1974 449 31
Carrera Planas, Joan Dues visions sobre el»Misteri Pasqual i acció alliberadora» AGOST 1974 350 MAGISTERI – C E TARRACONENSE – TEXTOS I MATERIALS 31
Camps, Josep Ordre establert i canvi AGOST 1974 360 MAGISTERI – C E TARRACONENSE – TEXTOS I MATERIALS 31
Asens, Josep Tarragona AGOST 1974 440 31
Asens, Josep Una visita a Fabara AGOST 1974 442 31
Any Sant i Sínode episcopal AGOST 1974 348 PÒRTIC / QÜESTIONS – POSTCONCILI – SÍNODE 31
Assemblea d’eclessiàstics …. AGOST 1974 446 SACERDOCI – JORNADES I SESSIONS – POSTCONCILI 31
Col·loqui d’història del …. AGOST 1974 446 31
Crònica AGOST 1974 446 31
La lluita en l’Església AGOST 1974 345 31
Signes, Antoni València i la seva consciència de país DESEMBRE 1974 523 33
Saumell, Montserrat Una crida a viure entre els més pobres DESEMBRE 1974 486 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – PASTORAL SOCIAL 33
Quiñones i Sopena, Alfons «Paulina, 1880» DESEMBRE 1974 506 33
Puig, M.Soledad Dues línies contradictòries? DESEMBRE 1974 482 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES 33
Pié, Salvador Reunió del MUEC a Montserrat DESEMBRE 1974 527 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – MUEC – INSTITUCIONS 33
Pié i Ninot, Salvador Barcelona: «Ressenya» DESEMBRE 1974 515 PASTORAL DE JOVENTUT – MUEC – PUBLICACIONS 33
Maduell, A. Cop d’ull dintre i fora dels convents. DESEMBRE 1974 494 VIDA RELIGIOSA – RELIGIOSOS/ES – TEMES 33
Gelpí Vintró, M.Núria Com intentem renovar-nos DESEMBRE 1974 479 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – ESCOLA 33
Fortuny, Romà Per un nou camí de fidelitat DESEMBRE 1974 501 33
Forner, Climent Solsona: ni amb bombes! DESEMBRE 1974 520 33
Codina, Victor La vida religiosa al nostre país DESEMBRE 1974 463 33
Claramunt, Silvà Continua la tensió Església-Estat a Xile DESEMBRE 1974 538 33
Claramunt, Silvà Purificació i conversió a l’Església portuguesa DESEMBRE 1974 535 33
Claramunt, Silvà Sexisme als anys 70 DESEMBRE 1974 539 33
Castaño, Josep Una jornada i una declaració d’ACO DESEMBRE 1974 525 33
Boya, Mercè Lectura d’unes experiències DESEMBRE 1974 468 33
Benedictines, Monges El monestir de Sant Pere de les Paul.les DESEMBRE 1974 470 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – MONESTIRS 33
Asens, Josep Tarragona DESEMBRE 1974 517 33
Argenté, Joan La prima Angélica DESEMBRE 1974 512 33
Anunciata, Dominiques Experiència de vida religiosa DESEMBRE 1974 484 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES 33
Al mes d’agost …. DESEMBRE 1974 529 33
Crònica DESEMBRE 1974 531 33
Crònica DESEMBRE 1974 531 33
Crònica DESEMBRE 1974 533 33
Curs de formació per a noviciats DESEMBRE 1974 489 33
Del 10 al 13 de setembre …. DESEMBRE 1974 530 33
El Secretariat interdioxcesà …. DESEMBRE 1974 530 33
La Facultat de Teologia …. DESEMBRE 1974 530 33
La nostra experiència de noviciat DESEMBRE 1974 491 33
L’hora present dels religiosos DESEMBRE 1974 457 33
L’institut de Teologia …. DESEMBRE 1974 530 33
Pastoral de la crisi DESEMBRE 1974 461 33
Rebem amb gran satisfacció …. DESEMBRE 1974 529 33
Reflexió amb motiu del Sínode: l’evangelització DESEMBRE 1974 459 PÒRTIC / QÜESTIONS – SÍNODE – EVANGELITZACIÓ 33
Un any d’experiència monàstica a Puiggraciós DESEMBRE 1974 475 VIDA RELIGIOSA – TESTIMONIS – MONESTIRS 33
Totosaus, Josep M. Un nou servei ministerial per a una nova Església FEBRER 1975 34 34
Signes, Antoni València: Nous aires d’espiritualisme FEBRER 1975 61 34
Roca, Andreu Crònica de Vic FEBRER 1975 64 34
Plana, Lluís Pastoral de joventut FEBRER 1975 71 PASTORAL DE JOVENTUT – ESGLÉSIA CATALANA – MONTSERRAT 34
Piferrer, Genís Moviment Comarcl d’A.© FEBRER 1975 74 34
Pié, Salvador Barcelona FEBRER 1975 49 34
Oller, Ramon Girona: 74, llevat de renovació? FEBRER 1975 50 34
Morlans, Xavier Els treballadors i la construcció d’una nova societat FEBRER 1975 18 PASTORAL OBRERA – INSTITUCIONS – JORNADES I SESSIONS 34
Mirabet, Antoni Urgell: Tots plegats… Anem fent camí FEBRER 1975 59 34
Martí, Fèlix Dimensions no polítiques de l’alliberament humà FEBRER 1975 30 34
Llebrés, Pere Església de Mallorc FEBRER 1975 53 34
Forner, Climent Solsona: L’hora de la veritat FEBRER 1975 55 34
Fisa, Josep M. Pastoral de joventut FEBRER 1975 71 34
Claramunt, Silvà El món rural marginat encara avui FEBRER 1975 87 34
Claramunt, Silvà Els oblidats del Tercer Món FEBRER 1975 88 34
Claramunt, Silvà Memòria sobre la JOC FEBRER 1975 46 JOC – LLIBRES/CINEMA – PASTORAL OBRERA 34
Claramunt, Brasil: Conflictes i esperances a Sao Felix FEBRER 1975 90 34
Castaño, Josep L’any 74 del món obrer als Països Catalans FEBRER 1975 65 34
Amat, Jacint Teologia política i teologia de l’alliberament FEBRER 1975 9 34
Afanyem-nos: economia i llibertat eclesial FEBRER 1975 6 34
Crònica FEBRER 1975 79 34
Crònica FEBRER 1975 82 34
Crònica FEBRER 1975 83 34
El risc d’una institució anacrónica FEBRER 1975 4 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A LLEIDA – INSTITUCIONS 34
Impressions sobre la pastoral ls Països Catalans durant l’any 74 FEBRER 1975 48 34
L’Aprofitament integral de l’Ebre FEBRER 1975 38 34
Lleida FEBRER 1975 52 34
Manifest de Justícia i Pau de València FEBRER 1975 76 PASTORAL A VALÈNCIA – TEXTOS I MATERIALS – JUSTICIA I PAU 34
Un quart de segle per a nosaltres FEBRER 1975 1 34
Totosaus, Josep M. El ministeri en l’Església: Qüestió oberta ABRIL 1975 110 35
Signes, Antoni València: Què parlem, català o valencià? ABRIL 1975 181 35
Samper, Genís Sinera – 80 ABRIL 1975 149 35
Rovira Belloso, Josep M. La fe, categoria cristiana ABRIL 1975 116 35
Puigvert, Joan Moviments i institucions d’Església a Catalunya ABRIL 1975 156 ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS – LLIBRES/CINEMA 35
Pié, Salvador Barcelona: «Ressenya» 4 i 5 ABRIL 1975 170 35
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca ABRIL 1975 175 35
Forner, Climent Solsona: Sense pressa ni pausa ABRIL 1975 178 35
Fisa, Josep M. Pasqua i joventut ABRIL 1975 141 35
Claramunt, Silvà L’empresonament de bisbes ABRIL 1975 191 35
Claramunt, Silvà Rhodèsia: Els cristians contra el racisme ABRIL 1975 192 35
Carrera Planas, Joan Línies d’acció de cara al futur de la comunitat catalana ABRIL 1975 99 35
Argenté, Joan «Alias Serrallonga» i altres espectacles ABRIL 1975 160 35
Cal que un home mori…? ABRIL 1975 97 PÒRTIC / QÜESTIONS – ÈTICA I MORAL – TEMES 35
Crònica ABRIL 1975 187 35
Crònica ABRIL 1975 189 35
El dret dels immigrants a ser catalans ABRIL 1975 93 35
Els Ajuntaments i la llengua catalana. Actitud de l’Església ABRIL 1975 167 35
Manifest eclesial del 1er. De maig ABRIL 1975 172 PASTORAL OBRERA – TEXTOS I MATERIALS – ACO 35
Reflexions entorn de la pena de mort ABRIL 1975 163 TEXTOS I MATERIALS – ÈTICA I MORAL – TEMES 35
Una magra i sanitosa fidelitat ABRIL 1975 95 35
Vic: Els pioners i caravel.les de Catalunya a Castellnou de Bages ABRIL 1975 185 35
Totosaus, Josep M. L’Educació religiosa per a la ciutat de demà JUNY 1975 201 36
Roca, Andreu Crónica de Vic JUNY 1975 280 36
Prats, Modest Església i ciutadania JUNY 1975 205 36
Pié, Salvador Barcelona: «Ressenya» 6-7 . JUNY 1975 275 36
Pié, Salvador Pastoral de Joves JUNY 1975 274 36
Oller, Ramon Crónica de Girona JUNY 1975 277 36
Miró i Ardèvol, Josep Situació i perspectives del fenomen migratori a Catalunya JUNY 1975 255 36
J., J. Francesc-Vicenç Garcia, «El Rector de Vallfogona» JUNY 1975 211 PERSONATGES – RECTOR DE VALLFOGONA – TAULES CRONOLÒGIQUES 36
Claramunt, Silvà Una presència i una actitud inexplicables JUNY 1975 286 36
Crònica JUNY 1975 281 36
Crònica JUNY 1975 282 36
Crònica JUNY 1975 284 36
Crònica JUNY 1975 285 36
I davant l’ensenyament, què JUNY 1975 198 36
Quelcom més que dues anècdotes JUNY 1975 195 PÒRTIC / QÜESTIONS – BISBES – ESGLÉSIA – ESTAT 36
Soler i Amigó, Joan La fe dels dies de cada dia OCTUBRE 1975 314 38
Redacció Barcelona: Dies moguts OCTUBRE 1975 346 38
Prat i Pallarès, Ramon Ministeris laïcals OCTUBRE 1975 299 MINISTERIS – LAÏCAT – TEOLOGIA 38
Pié, Salvador El MUEC de Catalunya, membre afiliat al MIEC Pax Romana OCTUBRE 1975 345 MUEC – PASTORAL JOVENTUT – LAÏCAT 38
Pié, Salvador III Jornades de consiliaris del MUEC de Catalunya OCTUBRE 1975 343 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – ESGLÉSIA CATALANA 38
Maduell, Àlvar Sobre la liquidació de les escorialles OCTUBRE 1975 337 38
Lluís Font, Pere Reflexions entorn de l’anomenada «teologia del laïcat» OCTUBRE 1975 294 38
Huertas Claveria, Josep M. Mirant enrera OCTUBRE 1975 345 38
Gomis, Joan Catòlics i política: assaig de previsió OCTUBRE 1975 306 38
Forner, Climent Crònica OCTUBRE 1975 352 38
Forner, Climent Solsona: Ja tenim consell ! OCTUBRE 1975 349 38
Claramunt, Silvà L’Església de Galícia compromesa amb el seu poble? OCTUBRE 1975 354 38
Claramunt, Silvà Zaire: on va Mobutu? OCTUBRE 1975 355 38
Castaño i Colomer, Josep Notes per a una síntesi de l’evolució del laïcat OCTUBRE 1975 321 38
L’únic camí OCTUBRE 1975 291 38
Som aquí OCTUBRE 1975 289 38
Tarragona: Homenatge al Rector de Vallfogona OCTUBRE 1975 351 PASTORAL A TARRAGONA – PERSONATGES – RECTOR DE VALLFOGONA 38
Totosaus, Josep M. Catequesi d’infants: punt zero? DESEMBRE 1975 389 39
Signes, Antoni Crònica de València DESEMBRE 1975 463 39
Roca, Andreu Crònica de Vic DESEMBRE 1975 467 39
Puigbert, Joan L’Arxiu diocesà de Barcelona: un servei a la cultura catalana DESEMBRE 1975 459 39
Pedrals, Ricard De la nostra soca DESEMBRE 1975 430 ANTONI BATLLE – PERSONATGES – ESCOLTISME 39
P.i B., J. Reunió de la secció «Atlàntic Nord» de la FIMARC, a Banyoles DESEMBRE 1975 473 PASTORAL RURAL – INSTITUCIONS – JORNADES I SESSIONS 39
Masip, Joan Crònica de Tortosa DESEMBRE 1975 461 39
Martí, Casimir El canvi en les relacions Església-societat DESEMBRE 1975 446 39
Claramunt, Silvà Portugal: un informe dels obrers catòlics DESEMBRE 1975 475 39
Casal i Loan, Fermi Passat, present i futur dels ministeris DESEMBRE 1975 418 TEMES – MINISTERIS – SACERDOCI 39
Cardús, Maria Actituds d’avui davant del baptisme DESEMBRE 1975 370 SAGRAMENTS – BAPTISME – PASTORAL FAMILIAR 39
Busquets, Joan El postconcili i l’evolució dels seminaris DESEMBRE 1975 403 39
Bernadas i Andiñach, Jesús Entrevista amb Françoise Destang DESEMBRE 1975 441 MINISTERIS – POSTCONCILI – DONA A L’ESGLÉSIA 39
Argenté, Joan Algunes pel.lícules DESEMBRE 1975 456 39
Canvis en l’Església DESEMBRE 1975 366 39
L’església davant el canvi DESEMBRE 1975 362 39
L’impasse» del postconcili DESEMBRE 1975 359 39
Nadal, celebració cristiana, encara? DESEMBRE 1975 364 39
Secularitzacions a Barcelona DESEMBRE 1975 413 SECULARITZACIÓ – PASTORAL A BARCELONA – SACERDOCI 39
Totosaus, Josep M. Crònica de Barcelona FEBRER 1976 71 40
Soler i Amigó, Joan L’eucaristia reprimida? FEBRER 1976 16 40
Samper, Genís Al·legat per a una missa impossible? FEBRER 1976 6 LITÚRGIA – EUCARISTIA – ESCOLTISME 40
Pié, Salvador I Trobada del MUEC català FEBRER 1976 68 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – JORNADES I SESSIONS 40
Oller, Ramon La Girona del postconcili FEBRER 1976 81 40
Mirabet, Antoni Urgell: Pocs, però ben avinguts FEBRER 1976 96 40
Martí, Casimir L’Església de Catalunya en el canvi de la societat FEBRER 1976 32 40
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1976 84 40
Laot, Laurent La nostra solidaritat amb la classe obrera FEBRER 1976 48 40
Forner, Climent Solsona: Difícil represa FEBRER 1976 89 40
Fisa, Josep M. Crònica de Barcelona FEBRER 1976 71 40
Claramunt, Silvà Amèrica Llatina i l’Església a l’hora de la repressió FEBRER 1976 99 40
Claramunt, Silvà Cop d’ull al catolicisme de la R.F.A. FEBRER 1976 100 40
Camps, Josep Idees per a la Quaresma FEBRER 1976 19 40
Batlles, Joan Record de mossèn Tarrés FEBRER 1976 27 PERSONATGES – PERE TARRÉS – TESTIMONIS 40
Asens, Josep Tarragona 1975 FEBRER 1976 92 40
Argenté, Joan El nostre món dels espectacles s’anima FEBRER 1976 65 40
Església de portes obertes FEBRER 1976 4 PÒRTIC / QÜESTIONS – ACOLLIMENT – ESGLÉSIA – ESTAT 40
I la nostra, d’amnistia? FEBRER 1976 1 40
Ventosa, Joan Pastoral de les vocacions ABRIL 1976 122 41
Totosaus, Josep M. La teologia es fa paraula incisiva ABRIL 1976 165 FACULTAT T CATALUNYA – TEXTOS I MATERIALS – SOCIETAT 41
Totosaus, Josep M. Paraula d’home ABRIL 1976 160 41
Torras, Salvador Una presència de cristians en el poble ABRIL 1976 177 PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL OBRERA – SOCIETAT 41
Signes, Antoni Crònica de València ABRIL 1976 198 41
Serramona, Antoni Trobada permanent d’entitats d’Església ABRIL 1976 177 41
Pujadas, Ignasi Joan Alsina: Xile al cor ABRIL 1976 133 PERSONATGES – TESTIMONIS – MISSIONS 41
Planes, Jordi Carta d’Elna-Perpinyà o història d’un present dubtós ABRIL 1976 182 41
Oller, Ramon Girona: Tot fent camí ABRIL 1976 185 41
Mirabet, Antoni Urgell: la gent parla de… ABRIL 1976 196 41
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca en temps de canvi ABRIL 1976 187 41
Gomis, Joan Propostes per a una celebració renovada de la Pasqua ABRIL 1976 112 41
Forner, Climent Solsona: A la recerca del temps perdut ABRIL 1976 191 41
Claramunt, Silvà Els francesos i el cristianisme ABRIL 1976 206 41
Castaño, Josep El món obrer davant el nou règim ABRIL 1976 170 41
11 de maig de 1966 ABRIL 1976 145 TEXTOS I MATERIALS – SACERDOCI – ANIVERSARIS 41
Els cristians davant els conflictes socials i polítics ABRIL 1976 140 41
L’Església davant els temps nous ABRIL 1976 105 41
Tortura i tractes degradants ABRIL 1976 109 41
Trobada sobre la inserció de les religioses a Catalunya ABRIL 1976 175 41
Totosaus, Josep M. L’evangelització, urgència cristiana JUNY 1976 250 42
Signes, Antoni Crònica de València JUNY 1976 297 42
Pasqual, Enriqueta Les jornades Catalanes de la Dona JUNY 1976 284 42
Morlans, Xavier Més sobre la sacramentalització, des de la pastoral JUNY 1976 220 SACRAMENTALITZACIÓ – PASTORAL OBRERA – TEXTOS I MATERIALS 42
Mirabet, Antoni La Seu d’Urgell: A veure qui se’n pot emportar el tros més gros… JUNY 1976 290 42
Martí, Casimir Memòria i sentit de l’11 de maig JUNY 1976 245 SACERDOCI – SOCIETAT – ANIVERSARIS 42
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JUNY 1976 288 42
Forner, Climent Solsona: quatre trets. Complanta Mn. Armengou JUNY 1976 292 42
Duch, Jaume Abelard Sayrach JUNY 1976 279 42
Claramunt, Silvà Guerra religiosa al Líban? JUNY 1976 303 42
Claramunt, Silvà Tortures JUNY 1976 306 42
Cervera, Joaquim Iniciació a la revisió de vida JUNY 1976 230 REVISIÓ DE VIDA – PASTORAL DE JOVENTUT – JORNADES I SESSIONS 42
Carrera Planas, Joan Mossèn Josep Sanabre JUNY 1976 275 42
Camps, Josep Estiu i pastoral JUNY 1976 214 42
Batiste Mercader, Xavier Crònica de Lleida JUNY 1976 286 42
Actituds de l’home davant la crida de Déu JUNY 1976 265 TESTIMONIS – MINISTERIS – PREGÀRIA 42
Crònica de Barcelona JUNY 1976 286 42
Crònica de Tarragona JUNY 1976 296 42
Cursos per a Catequistes JUNY 1976 285 CATEQUESI – JORNADES I SESSIONS – SIC 42
Descoberta de les crides de Déu JUNY 1976 262 TESTIMONIS – MINISTERIS – PREGÀRIA 42
El Congrés de Cultura Catalana i l’Església JUNY 1976 283 42
El pluralisme polític dels cristians JUNY 1976 209 PÒRTIC / QÜESTIONS – SOCIETAT – PLURALISME 42
L’Associació Catalana d’Eclesiàstics JUNY 1976 281 ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI – INSTITUCIONS 42
L’Església catalana del silencia JUNY 1976 212 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – VIDAL I BARRAQUER 42
Testimoni de pregària JUNY 1976 270 TESTIMONIS – PREGÀRIA – PREGÀRIA 42
Totosaus i Raventós, Antoni El matrimoni i la pastoral OCTUBRE 1976 343 44
Torrella i Giralt, Josep Després de la Marxo de la Llibertat OCTUBRE 1976 357 SOCIETAT – ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS 44
Signes, Antoni Crònica de València OCTUBRE 1976 383 44
Prat i Pallarés, Ramon Noves tipologias en el ministeri pastoral: la seva incidència en la formació OCTUBRE 1976 324 MINISTERIS – SACERDOCI – SEMINARIS 44
Pie, Salvador II Trobada general i IV Jornades de Consiliaris de MUEC Català OCTUBRE 1976 372 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – CONSILIARIS 44
Pedrals, Ricard El fet religiós, Àmbit 19 del Congrés de Cultura Catalana OCTUBRE 1976 368 FE I CULTURA – ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS 44
Oller, Ramon Crònica de Girona: El «però» a desxifrar» OCTUBRE 1976 375 44
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca OCTUBRE 1976 380 44
Jiménez Lozano, José El desafiament d’Eros OCTUBRE 1976 335 44
Castaño i Colomer, Josep Anàlisi de la realitat social OCTUBRE 1976 349 44
Bordonau i Ibern, Eliseu Jornades de començament de curs de l’equip pastoral de Cornellà OCTUBRE 1976 314 PASTORAL A BARCELONA – PARRÒQUIA – PASTORAL OBRERA 44
Batiste Mercader, Xavier Crònica de Lleida OCTUBRE 1976 376 44
Església i Estat: ambigüitats OCTUBRE 1976 312 44
L’Església en aquesta hora de Catalunya OCTUBRE 1976 309 44
Verdura, Antoni Una represa eclesial (1946) DESEMBRE 1976 437 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Signes, Antoni Crònica de València DESEMBRE 1976 480 45
Roca, Andreu Vic: L’etapa diaconal DESEMBRE 1976 484 45
Riera Milà, Josep M. L’Església el 1976 DESEMBRE 1976 462 45
Puig, Enric La Coordinació catalana (1976) DESEMBRE 1976 446 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Puig, Enric Una xarxa: els Serveis de Colònies (1960) DESEMBRE 1976 443 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Oller, Ramon Girona:Una assemblea diocesana… Per què no? DESEMBRE 1976 478 45
Martorell, Artur Turissa (1930) DESEMBRE 1976 436 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Martorell, Artur Vilamar (1922) DESEMBRE 1976 434 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Martí, Casimir La paga del clergat i el servei de les comunitats DESEMBRE 1976 418 45
Huguet, Jesús Jesucrist a la catequesi DESEMBRE 1976 411 CATEQUESI – TEOLOGIA – TEMES 45
Fisa, Josep M. Cronologia DESEMBRE 1976 455 COLÒNIES – ESPLAI – TAULES CRONOLÒGIQUES 45
Fisa, Esteve Palma de Cervelló DESEMBRE 1976 453 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Cubilla, Joan Manuel Pomar (Badalona) DESEMBRE 1976 450 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Carrasco, Salvador Relacions Església-Estat 1975-76 DESEMBRE 1976 403 45
Bona, Carles S.C.V. Del Clot DESEMBRE 1976 447 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Bigordà, Josep Davant la revisió del  Concordat DESEMBRE 1976 393 45
AA.DD. Els bisbes davant la qüestió escolar DESEMBRE 1976 422 TEXTOS I MATERIALS – ENSENYAMENT – SOCIETAT 45
100 anys de colònies DESEMBRE 1976 430 COLÒNIES – ESPLAI – ESGLÉSIA CATALANA 45
Inserció de la religiosa a L’Església de Catalunya DESEMBRE 1976 477 45
L’Economia de l’Església DESEMBRE 1976 390 45
Sucursalisme eclesiàstic? DESEMBRE 1976 387 45
Totosaus, Josep M. Transmetre la fe, avui? (I) FEBRER 1977 50 CATEQUESI – TEOLOGIA – EVANGELITZACIÓ 46
Soler i Soler, Josep Tot recordant mossèn Baldelló FEBRER 1977 73 PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI 46
Soler i Amigó, Joan Comunicar vivències, expressar conviccions FEBRER 1977 84 CATEQUESI – EVANGELITZACIÓ – TESTIMONIS 46
Signes, Antoni Crònica de València FEBRER 1977 113 46
Segalés, Francesc Renúncia a la paga de l’Estat FEBRER 1977 106 46
Riera Milà, Josep M. Ës, senzillament, comunicar vida FEBRER 1977 78 CATEQUESI – PASTORAL FAMILIAR – TESTIMONIS 46
Perarnau, Josep Joan Bta. Manyà FEBRER 1977 69 PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA – TEOLOGIA 46
Olivé, Glòria La integració de les religioses a Catalunya FEBRER 1977 102 46
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1977 107 46
Huguet, Jesús La transmissió de la fe.  Arran d’unes lectures FEBRER 1977 10 CATEQUESI – TEOLOGIA – EVANGELITZACIÓ 46
Forner, Climent Solsona: «Episcopum habemus» FEBRER 1977 109 46
Estela, Damià La paga dels capellans, un problema de llibertat FEBRER 1977 6 46
Bonet i Armengol, Lluís Mn. Manuel Trens, dignificador de l’art sagrat FEBRER 1977 65 PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI 46
Batlles i Alerm, Joan Equips pastorals de preveres FEBRER 1977 19 PASTORAL – SACERDOCI – MINISTERIS 46
Atenció al fet immigratori FEBRER 1977 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – IMMIGRACIÓ – PASTORAL SOCIAL 46
Congrés de la Joventut: l’àmbit de fe FEBRER 1977 104 FE I CULTURA – ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS 46
En qué consisteix la transmissió de la fe FEBRER 1977 78 CATEQUESI – PASTORAL FAMILIAR – TESTIMONIS 46
L’Església del Poble FEBRER 1977 88 46
Sense repicar les campanes FEBRER 1977 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A SOLSONA – BISBES 46
Tres homes d’Església FEBRER 1977 60 46
Vilaseca i Marcet, Josep M. L’economia de l’Església: present i futur JUNY 1977 185 48
Tuneu i Vila, Ramon Sant Vicenç de Castellet JUNY 1977 165 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Totosaus, Josep M. Arran de les secularitzacions JUNY 1977 223 SECULARITZACIÓ – SACERDOCI – ESGLÉSIA CATALANA 48
Totosaus, Josep M. Dos segles de confirmació a Catalunya JUNY 1977 210 CONFIRMACIÓ – PASTORAL – TEXTOS I MATERIALS 48
Signes, Antoni Crònica de València JUNY 1977 237 48
Morlans, Xavier Una parròquia del barri de Verdum JUNY 1977 153 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell JUNY 1977 235 48
Minoves, Ramon La lluita  de Sobremunt JUNY 1977 201 PASTORAL RURAL – SOCIETAT – TESTIMONIS 48
Cabré, Salvador Santa Coloma de Gramanet, barri de Singuerlín JUNY 1977 138 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Bordonau i Ibern, Eliseu Baix Llobregat JUNY 1977 157 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Batiste Mercader, Xavier Lleida: decepcions i esperances JUNY 1977 231 48
Basó, Frederic Sector Pastoral de Sant Gervasi JUNY 1977 126 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Bardulet i Palau, Salvador Una aportació a la pastoral de la Confirmació JUNY 1977 171 CONFIRMACIÓ – PASTORAL – SAGRAMENTS 48
Aróztegui, F.Xavier Symposium Phase 100 JUNY 1977 220 LITÚRGIA – LLIBRES/CINEMA – JORNADES I SESSIONS 48
Adell, Pere Una parròquia del barri de Verdum JUNY 1977 153 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Confirmació i primera comunió JUNY 1977 122 CONFIRMACIÓ – COMUNIÓ – PASTORAL 48
Declaracions de l’abat Escarré a «Le Monde» JUNY 1977 213 TEXTOS I MATERIALS – PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA 48
Les secularitzacions: problema obert JUNY 1977 119 48
Totosaus, Josep M. Transmetre la fe, avui? (II) AGOST 1977 290 CATEQUESI – TEOLOGIA – EVANGELITZACIÓ 49
Signes, Antoni Crònica de València AGOST 1977 321 49
Samper, Genís Objectius del Regne programats? AGOST 1977 253 49
Roca, Andreu Crònica de Vic AGOST 1977 325 49
Oller, Ramon Girona: Tot esperant canvis AGOST 1977 316 49
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca AGOST 1977 318 49
Carrera Planas, Joan Vint-i-cinc anys enrera AGOST 1977 285 SACERDOCI – PERSONATGES – TESTIMONIS 49
Brustenga, Joaquim Programació pastoral d’una parròquia AGOST 1977 256 49
Bonet i Armengol, Lluís Crida als critians benestants des d’un barri obrer AGOST 1977 272 PASTORAL – PASTORAL OBRERA – PASTORAL URBANA 49
Batiste Mercader, Xavier La programació pastoral als pobles petits AGOST 1977 261 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL RURAL 49
La planificació pastoral AGOST 1977 243 49
Missatge dels catòlics de Barcelona las Pares conciliars AGOST 1977 310 49
Parròquia de Jesús Obrer i Sant Maur de València AGOST 1977 267 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL A VALÈNCIA 49
Parròquia de Ntra. Sra. De l’Esperança de València AGOST 1977 269 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL A VALÈNCIA 49
Tanmateix, hem votat AGOST 1977 246 49
X, X L’Església Catòlica a Polònia OCTUBRE 1977 390 50
Terrats, Mateu La predicació després de les eleccions OCTUBRE 1977 360 50
Signes, Antoni Crònica de Valènciau OCTUBRE 1977 421 50
Puig i Jofra, Enric Els Centres d’Esplai de l’Església: ahir, avui i demà OCTUBRE 1977 372 50
Oller, Ramon Crònica de Girona OCTUBRE 1977 409 50
Oliveras i Torrens, Andreu Els Centres d’Esplai de l’Església: ahir, avui i demà OCTUBRE 1977 372 50
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell OCTUBRE 1977 419 50
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca OCTUBRE 1977 413 50
Justicia i Pau, Secretariats Justícia i Pau i les noves circumstàncies OCTUBRE 1977 385 50
García-Nieto París, Joan N. El moment actual: implicacions pastorals OCTUBRE 1977 353 ESGLÉSIA – ESTAT – ESGLÉSIA – SOCIETAT 50
Forner, Climent Solsona: Som allà on som OCTUBRE 1977 415 50
Castaño, Josep Reflexions sobre política i fe OCTUBRE 1977 400 50
Carrasco, Salvador Església i Estat OCTUBRE 1977 335 50
Botey, Jaume Problemàtica escolar en la nova situació OCTUBRE 1977 364 ESCOLA – SOCIETAT – ESGLÉSIA 50
Batiste Mercader, Xavier Ventall lleidatà OCTUBRE 1977 410 50
50 números de «Quaderns» OCTUBRE 1977 325 50
Crònica de Barcelona OCTUBRE 1977 408 50
Després del 15 de juny OCTUBRE 1977 330 50
L’Església en una situació nova OCTUBRE 1977 332 50
Som aquí OCTUBRE 1977 327 50
Vives, Joan-Enric Per un cristianisme popular: una discussió il.luminadora DESEMBRE 1977 484 51
Totosaus, Josep M. Transmetre la fe avui? (III) DESEMBRE 1977 502 CATEQUESI – TEOLOGIA – EVANGELITZACIÓ 51
Signes, Antoni Crònica de València DESEMBRE 1977 520 51
Molas, Jordi La sacramentalització a Montserrat, una festa? DESEMBRE 1977 434 SACRAMENTALITZACIÓ – MONTSERRAT – LITÚRGIA 51
Matabosch, Antoni El divorci en la teologia actual DESEMBRE 1977 464 DIVORCI – MATRIMONI – PASTORAL FAMILIAR 51
Juncà, Josep M. La festa de Santa Rita DESEMBRE 1977 456 51
Bisquets i Prat, Joan Nadal: una festa! DESEMBRE 1977 460 PASTORAL – RELIGIOSITAT – ADVENT/NADAL 51
Batiste Mercader, Xavier Aplecs rurals DESEMBRE 1977 450 51
Barcelona: Assemblea de preveres DESEMBRE 1977 427 51
Festes cristianes i religiositat popular DESEMBRE 1977 430 51
Nadal per a tothom DESEMBRE 1977 425 51
Signes, Antoni Crònica des de València FEBRER 1978 110 52
Sanchís, J.Lluís Crònica des de València FEBRER 1978 110 52
Sanchis, J.Lluís L’Església del País Valencià FEBRER 1978 60 PASTORAL A VALÈNCIA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Pujol, Joan Urgell, setembre 77-gener 78: calendari pastoral FEBRER 1978 107 52
Prats, Modest L’Església catalana en la desintegració del franquisme, FEBRER 1978 4 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Planes, Jordi L’Església catalana a Catalunya del Nord FEBRER 1978 70 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Pié, Salvador Trobada del MUEC català FEBRER 1978 88 ESGÉSIA CATALANA – MUEC – JORNADES I SESSIONS 52
Oller, Ramon Girona: Cop d’ull FEBRER 1978 91 52
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1978 93 52
Llabrés i Martotell, Pere Mallorca FEBRER 1978 51 PASTORAL A MALLORCA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Gomis, Joan La represa de Catalunya, interpel.lació als cristians FEBRER 1978 19 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Galbany, Josep M. L’Església catalana i la immigració FEBRER 1978 77 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – IMMIGRACIÓ 52
Forner, Climent Solsona: Crònica d’urgència FEBRER 1978 105 52
Castaño, Josep XXIV Jornada de l’ACO FEBRER 1978 90 ESGLÉSIA CATALANA – ACO – JORNADES I SESSIONS 52
Bigordà, Josep L’Església catalana al llindar d’una nova etapa FEBRER 1978 35 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – PASTORAL 52
Batiste Mercader, Xavier Des de Lleida FEBRER 1978 100 52
Aragonès, Josep M. Barcelona: L’assemblea de preveres FEBRER 1978 83 52
Anglada, Miquel Menorca: Sempre caminam! FEBRER 1978 97 52
Aportacions de les reunions de grups FEBRER 1978 81 52
Les primeres Jornades de «Quaderns de Pastoral» FEBRER 1978 78 52
Tot pensant en la data jubilar, per Josep i Gol, Arquebisbe de Tarragona FEBRER 1978 1 52
Viladrich, Joan L’alliberament del cardenal Vidal i la immolalció del Dr.Borràs MAIG 1978 70 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 53
Urbina, Fernando La seva acció des de la totalitat del procés històric espanyol MAIG 1978 27 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – ESTAT 53
Tarancón, Vicente E Una veritable reparació MAIG 1978 115 53
Signes, Antoni Crònica de València MAIG 1978 123 53
Sanchís, J.Lluís Crònica de València MAIG 1978 123 53
Raguer, Hilari El pastor durant la guerra civil MAIG 1978 81 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 53
Pont i Gol, Josep El cardenal Vidal, home d’Església MAIG 1978 8 53
Nolla, Vicenç Tarragona, en situació de «seu plena-i-buida a la vegada» MAIG 1978 87 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA 53
Moncadas, Miquel La consciència de l’Església catalana MAIG 1978 113 53
Massot i Muntaner
Massot i Muntaner, Josep
El metropolità de Catalunya MAIG 1978 39 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 53
Masnou, Ramon La Caritat és la més gran MAIG 1978 112 53
Martí, Joan Situar-nos correctamet en front de la política MAIG 1978 112 53
Martí, Casimir Sobre l’eclesiologia a l’època de Vidal i Barraquer MAIG 1978 93 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA 53
Malla, Ramon Un fet de dimensió eclesial MAIG 1978 111 53
Jubany, Narcís Exemple de fidelitat, esperit renovador, home de pau MAIG 1978 109 53
Irujo de, Manuel Record i homenatge.   Esperit conciliador, servidor de l’Església MAIG 1978 97 53
Guix, Josep M. Treballar per una Església nostra MAIG 1978 108 53
Estradé, Miquel El retorn del cardenal MAIG 1978 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA 53
Deig, Antoni Continuar la seva l’inia pastoral MAIG 1978 107 53
Daumal, Ramon Servidor de l’Església i del poble MAIG 1978 106 53
Coll, Xavier Vic: Simplement una ullada MAIG 1978 128 53
Casas, Josep M. Perdono de tot cor MAIG 1978 105 53
Carles, Ricard M. Que Catalunya visqui en nosaltres MAIG 1978 105 53
Capmany, Josep Fidelitat a la nostra tradició eclesial MAIG 1978 104 53
Camprodon, Jaume Desplegament integral de Catalunya MAIG 1978 103 53
Buxarrais, Ramon Estímul a la fidelitat MAIG 1978 102 53
Briva, Antoni L’Església, la seva glòria i la seva creu MAIG 1978 101 53
Batllori, Miquel El cardenal de la concòrdia MAIG 1978 49 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – ESTAT 53
Batiste Mercader, Xavier Des de Lleida MAIG 1978 121 53
Arbeloa, Victor Manuel Vidal i Barraquer i la Constitució de 1931 MAIG 1978 55 VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – ESTAT 53
Dades biogràfiques MAIG 1978 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – VIDAL I BARRAQUER – ESGLÉSIA CATALANA 53
Jornada del Centre d’Estudis Pastorals a Montserrat MAIG 1978 116 CEP – JORNADES I SESSIONS – MONTSERRAT 53
Record i homenatge MAIG 1978 97 53
Totosaus, Josep M. Fer cristians adults i responsables AGOST 1978 7 LAÏCAT – PASTORAL – MOVIMENTS 54
Soler Llopart, Josep Joventut cristiana de barris AGOST 1978 29 JOVENTUT – JOBAC – MOVIMENTS 54
Samper, Genís Alliberar-nos del passat, per fer néixer el futur AGOST 1978 58 54
Pal, Manuel Iniciació i iniciacions AGOST 1978 57 54
Martí, Casimir Els ministeris en una parròquia de creació recent AGOST 1978 41 PARRÒQUIA – MINISTERIS – PASTORAL OBRERA 54
Llopis, Joan Iniciació cristiana, una expressió ambigua AGOST 1978 12 PASTORAL – LITÚRGIA – TEMES 54
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca AGOST 1978 77 54
Gelpí, M. Gràcia Moviment comarcal adult AGOST 1978 39 PASTORAL RURAL – MOVIMENTS – JARC 54
Forner, Climent Solsona: què fem ? Mans i mànigues AGOST 1978 82 54
Fisa, Josep M. Cinquanta anys de JOC a França AGOST 1978 68 JOC – PASTORAL OBRERA – MOVIMENTS 54
Dalmau, Josep Josep Sanabre i Carles Cardó: el tall de la guerra AGOST 1978 62 54
Castro, Jaume Parròquia de la Preciosíssima Sang AGOST 1978 23 SAGRAMENTS – PARRÒQUIA – CATEQUESI 54
Castaño, Josep Acció Catòlica Obrera AGOST 1978 36 ACO – MOVIMENTS – PASTORAL OBRERA 54
Camps, Josep Inserir-se en el món de la no creença AGOST 1978 52 54
Camprodon, Jaume Tot un procés de descobertes i confrontacions AGOST 1978 54 54
Busquets, Joan Girona: el Dr. Estela fa els 50 anys de capellà AGOST 1978 75 DR. ESTELA – PERSONATGES – PASTORAL A GIRONA 54
Busquets i Dalmau, Joan Entre l’opció personal i l’atenció als joves i als senzills AGOST 1978 49 CATEQUESI – PASTORAL – JOVENTUT 54
Breu, Josep Un equip de militants AGOST 1978 48 MOVIMENTS – PASTORAL – PARROQUIA 54
Bordonau i Ibern, Eliseu Grups de revisió de vida de Baix Llobregat AGOST 1978 32 JOVENTUT – MOVIMENTS – REVISIÓ DE VIDA 54
Bonet i Armengol, Lluís Acollir cordialment, plantejar interrogants AGOST 1978 46 ACOLLIMENT – PARRÒQUIA – PASTORAL URBANA 54
Bardulet i Palau, Salvador Parròquia de Sta.Maria de Manlleu AGOST 1978 17 54
Barcelona, notícies AGOST 1978 73 54
Deu anys de la Facultat de Teologia de Barcelona AGOST 1978 71 54
Dos aniversaris AGOST 1978 4 PÒRTIC / QÜESTIONS – CEP – FACULTAT T CATALUNYA 54
Església i Constitució AGOST 1978 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA – ESGLÉSIA – ESTAT 54
Totosaus, Josep M. Cristians en el món OCTUBRE 1978 5 55
Signes, Antoni El Pare Fullana i ultradreta valenciana OCTUBRE 1978 93 55
Ribera, Raimon Rpensar la fe, refer la litúrgia, reorganitzar l’església OCTUBRE 1978 56 55
Pujol, Joan Urgell: crònica de començament de curs OCTUBRE 1978 91 55
Pié, Salvador Del món estudiant i universitari OCTUBRE 1978 78 MUEC – MOVIMENTS – PASTORAL UNIVERSITÀRIA 55
Marqués, Andreu Evangelitzar, un misteri de comunió i de creixement OCTUBRE 1978 58 55
Lozano, Josep M. Retrobar el gust de la fe, alliberar el desig de ser home OCTUBRE 1978 52 55
Llopis, Ferran Una vida coherent, útil, alliberadora OCTUBRE 1978 14 55
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca OCTUBRE 1978 83 55
Gispert, Joan M. Present en l’església, actiu en el món OCTUBRE 1978 31 PRESÈNCIA EN EL MÓN – COMPROMÍS – TESTIMONIS 55
Freixes, Mateu Retrobar l’essencial OCTUBRE 1978 51 55
Forner, Climent Solsona: reprenent la xerrameca OCTUBRE 1978 87 55
Farràs, Josep Report d’una setmana OCTUBRE 1978 20 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 55
Espuña, Pilar Una vídua obrera OCTUBRE 1978 16 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 55
Costa Bofill, Josep Desvetllant la vida comunitària OCTUBRE 1978 25 55
Castanyer, Narcís Un presència diversa i plural en el món i en l’església OCTUBRE 1978 49 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PLURALISME – TESTIMONIS 55
Burgués, Plàcid L’empresa, el grup, la comunitat OCTUBRE 1978 29 PRESÈNCIA EN EL MÓN – COMPROMÍS – TESTIMONIS 55
Bennàssar, Bartomeu Laics cristians en la societat mallorquina OCTUBRE 1978 37 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL A MALLORCA – TESTIMONIS 55
Batiste Mercader, Xavier Crònica de Lleida OCTUBRE 1978 82 55
Bassó, Frederic Entorn de la transmissió de la fe OCTUBRE 1978 71 PRESÈNCIA EN EL MÓN – CATEQUESI – EVANGELITZACIÓ 55
Anglada, Miquel Des de Menorca OCTUBRE 1978 86 55
De Pau VI a Joan Pau II OCTUBRE 1978 1 55
Una Església massa protagonista, encara OCTUBRE 1978 4 55
Vilaseca i Marcet, Josep M. L’escola de demà DESEMBRE 1978 53 ESCOLA – TEMES – ESGLÉSIA – ESTAT 56
Trescents, Adrià Entre els joves del Barri xinès DESEMBRE 1978 26 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 56
Totosaus, Josep M. Cristians entre els marginats DESEMBRE 1978 5 56
Totosaus, Josep M. Els límits del bisbat de Lleida DESEMBRE 1978 77 56
Segalés, Francesc Marginats que no «passen» de la parròquia DESEMBRE 1978 15 56
Santandreu, Jaume La Saplència. Marginació d’adults a Mallorca DESEMBRE 1978 32 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – PASTORAL A MALLORCA 56
Pié, Salvador Del moviment estudiantil i universitari DESEMBRE 1978 91 MUEC – MOVIMENTS – PASTORAL UNIVERSITÀRIA 56
Maria Lluïsa Al carrer de Robadors DESEMBRE 1978 21 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 56
Gallart, Miquel Els pobres i Jesús DESEMBRE 1978 46 PASTORAL SOCIAL – TEOLOGIA – TEMES 56
Flavià, Carles Església, evangeli i marginació DESEMBRE 1978 10 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 56
Coll, Xavier Vic: collita de tardor DESEMBRE 1978 85 56
Castaño, Josep Vint-i-cinc anys d’ACO a Barcelona DESEMBRE 1978 88 ACO – PASTORAL OBRERA – MOVIMENTS 56
Borguñó, Maria Rosa Mares soles DESEMBRE 1978 40 56
Amargós, Mercè A quatre passes de la plaça de Catalunya DESEMBRE 1978 44 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 56
Eglésia i Estat , altra vegada DESEMBRE 1978 1 56
Totosaus i Raventós, Antoni Amor humá i matrimoni cristià FEBRER 1979 20 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – ÈTICA I MORAL 57
Nogués, Ramon M. Sobre las relaciones personales FEBRER 1979 10 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – ÈTICA I MORAL 57
Martínez Sistach, Lluís Futur de les causes matrimonials FEBRER 1979 25 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – DRET CANÒNIC 57
Lozano, Josep M. La solitud del creient FEBRER 1979 76 57
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1979 80 57
Josep M. i M. Dolors Camí d’un matrimoni FEBRER 1979 61 PASTORAL FAMILIAR – MOVIMENTS – TESTIMONIS 57
Jordi i  Mavi Tres anys de casats FEBRER 1979 66 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – TESTIMONIS 57
Joan i Maria Evolució d’una parella obrera FEBRER 1979 58 PASTORAL FAMILIAR – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 57
Huguet, Jesús Acollir els diviorciats a l’Església FEBRER 1979 37 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – DIVORCI 57
Gomis, Antoni Tota una aventura FEBRER 1979 17 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PSICOLOGIA 57
Farràs, Josep Viure el celibat. Avui. FEBRER 1979 68 CELIBAT – SACERDOCI – TEMES 57
Coll, Xavier Vic: Vicari pastoral nou de trinca FEBRER 1979 84 57
Batiste Mercader, Xavier Des de la terra ferma FEBRER 1979 78 57
Aparellament i matrimoni FEBRER 1979 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – MATRIMONI – PASTORAL FAMILIAR 57
La lliçó de Polònia FEBRER 1979 1 57
Repensar la moral FEBRER 1979 4 57
Totosaus, Josep M. De l’Empordà a Brussel.les AGOST 1979 96 58
Sala, Enric Problemas d’infraestructura AGOST 1979 58 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Reguant, Salvador Crítica de la realitat present i pistes de futur AGOST 1979 54 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Prat i Pons, Ramon Retrobar un dinamisme d’Església AGOST 1979 51 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Pont i Gol, Josep Salutació AGOST 1979 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA 58
MUEC Una opció bàsica:L’Evangelització AGOST 1979 64 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ 58
Martí, Casimir El moment present de l’església catalana AGOST 1979 9 58
Lluís i Font, Pere El moment present de l’església catalana AGOST 1979 9 58
Lladonosa, Manuel Retrobar un dinamisme d’Església AGOST 1979 51 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca AGOST 1979 104 58
Junyent, Josep Capellans joves per al món rural AGOST 1979 49 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL RURAL 58
Huguet, Jesús Dos problemas neuràlgics AGOST 1979 46 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Huguet, Jesús Resum de les aportacions dels grupos AGOST 1979 82 58
Huguet, Jesús Resum dels debats de les Jornades conclusives AGOST 1979 86 58
Grup d’Urgell-Segarra Per un concili de l’Església catalana AGOST 1979 68 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – CONCILI P T 58
Gomis, Joan La participació de la dona AGOST 1979 45 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – DONA A L’ESGLÉSIA 58
Forner, Climent Crònica de Solsona AGOST 1979 106 58
Estruch, Joan Pel broc gros AGOST 1979 37 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Equip Correspondencia Cop d’ull a l’església catalana AGOST 1979 61 58
Costa, Florenci L’evangelització del món obrer a Catalunya: una nova etapa? AGOST 1979 40 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – PASTORAL OBRERA 58
Coll, Xavier Vic: sac i peres AGOST 1979 111 58
Cardús, Salvador Pel broc gros AGOST 1979 37 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – TESTIMONIS 58
Busquets i Dalmau, Joan Girona: el pla de reflexió pastoral AGOST 1979 98 58
Bofill, Roser Quatre ratlles AGOST 1979 33 58
Batlles, Joan Presentació AGOST 1979 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA 58
Batiste Mercader, Xavier Lleida: Tres dies de relfexió AGOST 1979 102 58
Bardulet i Palau, Salvador El moment present d l’Església catalana AGOST 1979 9 58
Itinerari del Simposi AGOST 1979 78 58
La crida inicial (24 d’abrl de 1978) AGOST 1979 81 58
Linies de treball AGOST 1979 74 58
Parules dels nostres bisbes AGOST 1979 70 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – BISBES 58
Ventosa, Joan A. La personalitat humana del Dr. Manuel Bonet i Muixí DESEMBRE 1979 79 59
Totosaus, Josep M. Els agents no catalans de la pastoral. DESEMBRE 1979 68 ESGLÉSIA CATALANA – SOCIETAT – ESGLÉSIA 59
Segalés, Francesc Dins del desencant, ser portadors d’esperança DESEMBRE 1979 9 PRESÈNCIA EN EL MÓN – TEMES – PASTORAL OBRERA 59
Rovira Tenas, Josep Cap a una pastoral definitiva DESEMBRE 1979 63 59
Pié, Salvador Creure en l’home nou a partir de la pràctica DESEMBRE 1979 31 PRESÈNCIA EN EL MÓN – TEOLOGIA – PASTORAL UNIVERSITÀRIA 59
Pié, Salvador Notícies de moviments de joventut DESEMBRE 1979 89 PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS – MUEC 59
Masip, Joan Crònica de Tortosa DESEMBRE 1979 98 59
Coll, Xavier Vic: Si són roses, floriran DESEMBRE 1979 100 59
Carrasco, Salvador Església i Estat durant la transició política DESEMBRE 1979 41 ESGLÉSIA – ESTAT – SOCIETAT – TEMES 59
Cabana, Ramon Notícies de moviments de joventut DESEMBRE 1979 89 PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS – HORA 3 59
Bonet i Armengol, Lluís Crida als cristians rics des d’un barri obrer DESEMBRE 1979 21 PRESÈNCIA EN EL MÓN – POSTCONCILI – PASTORAL URBANA 59
Batiste Mercader, Xavier Des de la terra ferma DESEMBRE 1979 93 59
Entre el desencant i l’esperança DESEMBRE 1979 5 59
Optem per l’esperança DESEMBRE 1979 1 59
Secretariat Catequesi Educació de la fe i catequesi ABRIL 1980 19 60
Rovira Belloso, Josep M. Sobre la corresponsabilitat en l’Església ABRIL 1980 14 60
Oller, Ramon Girona: Jornada Diocesana de Pastoral ABRIL 1980 46 60
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell ABRIL 1980 59 60
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca ABRIL 1980 53 60
Gispert Sauch, Jordi Aproximació a l’espiritualitat induista ABRIL 1980 38 60
Cervera, Joaquim Taizé: una interpretació ABRIL 1980 5 60
Cedó, Joa-Anton Crònica de Tarragona ABRIL 1980 57 60
Carrera Planas, Joan Sobre la nova ordenació de l’economia diocesana de Barcelona ABRIL 1980 27 60
Busquets, Joan Barcelona: El debat d’acció catequètica ABRIL 1980 42 60
Breu, Josep Des de Colòmbia ABRIL 1980 32 60
Batiste Mercader, Xavier Des de la Terra Ferma ABRIL 1980 49 60
Bardulet i Palau, Salvador El suport religiós de festes populars ABRIL 1980 24 60
Catalans del món ABRIL 1980 31 60
Per una Església catalana ABRIL 1980 1 60
Totosaus, Josep M. Invitació a un examen col.lectiu JUNY 1980 49 61
Soler, Andreu Una veu lúcida i clara JUNY 1980 45 61
Estela, Damià Onze dies d’Agost de 1936 JUNY 1980 7 61
Record i homenatge JUNY 1980 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – PERSONATGES – DR. ESTELA 61
Taula cronològica JUNY 1980 56 61
Totosaus, Josep M. Assemblees a l’Església catalana JULIOL 1980 4 62
Seliba, Manuel Des d’un barri de Terrassa: motius d’esperança JULIOL 1980 66 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 62
Ribera, Raimon Barcelona: una gran assemblea JULIOL 1980 10 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 62
Puxan, Josep M. Assemblea de cristians als arxiprestats de Martorell-Montserrat JULIOL 1980 68 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 62
Pujol, Joan Urgell: un any de reflexió JULIOL 1980 40 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A URGELL 62
Pont i Gol, Josep Tarragona: per una Església més vertebrada JULIOL 1980 33 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA 62
Mirabet, Anton Urgell: El Ministeri de Cultura ha recollit valuoses obres d’art JULIOL 1980 98 62
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JULIOL 1980 86 62
Llabrés, Pere Mallorca: assemblees postconciliars JULIOL 1980 24 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A MALLORCA 62
Iglesias, Josep Girona: pla de reflexió i jornades de pastoral JULIOL 1980 17 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A GIRONA 62
Forner, Climent Solsona: tal dia farà un any JULIOL 1980 90 62
Coll, Xavier Assemblea parroquial a Ripoll i assemblees de cristians a Igualada JULIOL 1980 49 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A VIC 62
Coll, Xavier Vic: varietat, tanmateix JULIOL 1980 99 62
Codina, Víctor Rerafons teològic de la corresponsabilitat eclesial. JULIOL 1980 72 62
Cedó, Joan-Anton Crònoca de Tarragona JULIOL 1980 94 62
Bonet i Armengol, Lluís L’Assemblea del Poble de Déu a Terrassa JULIOL 1980 56 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 62
Bennàssar, Bartomeu Mallorca: assemblees postconciliars JULIOL 1980 24 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A MALLORCA 62
Batiste Mercader, Xavier Minyons escoltes i Guies Sant Jordi: assenblea a Lleida JULIOL 1980 80 ESCOLTISME – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 62
Anglada, Jacint Vic: Una primera trobada JULIOL 1980 45 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A VIC 62
Alsina Santandreu, Ramon Solsona: al servei de la comunió JULIOL 1980 28 JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A SOLSONA 62
Albó, Montserrat Crònica de Barcelona JULIOL 1980 83 62
Corresponsables JULIOL 1980 1 62
Prats, Modest Església i llengua catalana: balanç de quarante anys NOVEMBRE 1980 15 63
Pla, Joaquim Girona: El Consell presbiteral a l’aventura impossible NOVEMBRE 1980 102 63
Oriol, Antoni M. De la insolidaritat centralista a la solidaritat autonòmica NOVEMBRE 1980 51 ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – ESTAT – ÈTICA I MORAL 63
Lladonosa, Manuel Pastoral i llengua catalana a Lleida NOVEMBRE 1980 26 ESGLÉSIA CATALANA – TEMES – PASTORAL A LLEIDA 63
Llabrés, Pere La nostra llengua en la pastoral mallorquin NOVEMBRE 1980 29 ESGLÉSIA CATALANA – TEMES – PASTORAL A MALLORCA 63
Coll, Xavier Vic:final de trajecte NOVEMBRE 1980 109 63
Cedó, Joan-Anton Tarragona: noticiari d’estiu NOVEMBRE 1980 107 63
Carrera, Joan Homes i llengües: rics i pobres NOVEMBRE 1980 12 63
Cabré, Salvador Immigrats, pastoral, integració NOVEMBRE 1980 35 ESGLÉSIA CATALANA – TEMES – IMMIGRACIÓ 63
Batiste Mercader, Xavier Crònica de Lleida NOVEMBRE 1980 104 63
Albó, Montserrat Barcelona: crònica estiuenca NOVEMBRE 1980 98 63
Albó, Montserrat Les monges, un instrument de castellanització? NOVEMBRE 1980 44 ESGLÉSIA CATALANA – TEMES – RELIGIOSOS/ES 63
Cultura, nació, sobirania  (Paraulas de Joan Pau II) NOVEMBRE 1980 90 63
Església i sobirania nacional NOVEMBRE 1980 1 63
Nou curs al Centre d’Estudis Pastorals NOVEMBRE 1980 94 63
Pastoral i llengua catalana NOVEMBRE 1980 6 63
Vila, Josep Ullada al terme des del campanar DESEMBRE 1980 39 64
Vidal Aunós, Josep La parròquia de Sant Medir: una experiència pastoral DESEMBRE 1980 42 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL – TESTIMONIS 64
Vendrell, Robert La nostra parròquia DESEMBRE 1980 54 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL – PARROQUIA 64
Trilla, Andreu Construïm l’Església a Can Serra DESEMBRE 1980 48 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL – TESTIMONIS 64
Totosaus, Josep M. Vida de fe i presència en el món DESEMBRE 1980 5 64
Ticó, Carme Cercar l’enllaç entre la vida i la fe DESEMBRE 1980 85 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESCOLA – TESTIMONIS 64
Serramona, Antoni Acolliment i culte a Sant Felip Neri DESEMBRE 1980 56 64
Pont, Josefa. La nostra parròquia DESEMBRE 1980 54 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL – PARROQUIA 64
Pla, Joaquim Girona: Els primers freds DESEMBRE 1980 120 64
Pié, Salvador El MUEC durant l’any 1980 DESEMBRE 1980 109 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 64
Pelegrí, Bonaventura Experiència de fe i presència en el món DESEMBRE 1980 13 64
Olivé, Glòria Treballar a l’escola pública DESEMBRE 1980 82 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESCOLA – TESTIMONIS 64
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell DESEMBRE 1980 131 64
Mercadé, Joan Integració escolar a la vila de Castellterçol DESEMBRE 1980 65 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESCOLA – TESTIMONIS 64
Matabosch, Antoni El Centre cristià dels universitàris DESEMBRE 1980 111 64
Mascaró, Carles Una escol aTerrassa DESEMBRE 1980 68 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESCOLA – TESTIMONIS 64
Martí, Casimir Viure la fe en Jesucrist, inserits en la classe obrera DESEMBRE 1980 34 64
López, Jordi On és el meu Déu? DESEMBRE 1980 96 64
Llabrés, Pere Mallorca: Entre assemblees i reestructuracions DESEMBRE 1980 126 64
Fisa, Josep M. Les classes de religió DESEMBRE 1980 77 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESCOLA – TESTIMONIS 64
Estrada, Joan Fidelitat a Déu i a la classe obrera DESEMBRE 1980 87 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 64
Consell presbiteral Pastoral i nova situació política DESEMBRE 1980 100 64
Coll, Xavier Vic: quatre gotes DESEMBRE 1980 133 64
Cedó, Joan-Anton Crònica de Tarragona DESEMBRE 1980 130 64
Castaño, Josep No n’hi ha prou de lluitar contra les estructures DESEMBRE 1980 90 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 64
Bosch, Josep M. Una experiència de Centre social a Mataró DESEMBRE 1980 62 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 64
Bonet i Armengol, Lluís La militància com a pedagogia alliberadora DESEMBRE 1980 23 64
Batiste Mercader, Xavier Crònica DESEMBRE 1980 64
Anglada, J.M. La nostra parròquia DESEMBRE 1980 54 PRESÈNCIA EN EL MÓN – PASTORAL – PARROQUIA 64
Albó, Montserrat Barcelona: crònica missionera DESEMBRE 1980 114 64
Per un cristianisme present en el món DESEMBRE 1980 1 64
Vilarrubias, Josep Comunitat de Badal, al cor de la ciutat tumultuosa MARÇ 1981 41 PREGÀRIA – PASTORAL A BARCELONA – RELIGIOSOS/ES 66
Vilaró, Carme El nostre grup de pregària MARÇ 1981 44 66
Totosaus, Josep M. Pregar amb el poble MARÇ 1981 8 66
Ribera, Raimon Set línies de fons per a un model d’Església MARÇ 1981 82 PASTORAL – ESGLÉSIA – TEMES 66
Porcel, Oleguer Sant Miquel de Cuixà: recerca monàstica i obertura evangèlica MARÇ 1981 29 PREGÀRIA – PASTORAL – MONESTIRS 66
Pla, Joaquim Girona: aires d’Assemblea MARÇ 1981 96 66
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell MARÇ 1981 106 66
Masip, Joan Crònica de Tortosa MARÇ 1981 104 66
Llopis, Joan Contemplació alliberadora MARÇ 1981 61 66
Gabarró, Jaume Solius, pastoral de presència MARÇ 1981 34 PREGÀRIA – PASTORAL A GIRONA – MONESTIRS 66
Duch, Lluís Bases antropològiques de la contemplació MARÇ 1981 55 66
Codina, Victor Pregar solidàriament MARÇ 1981 45 66
Cedó, Joan-Anton Tarragona: l’Església que hem d’anar fent entre tots MARÇ 1981 101 66
Carrasco, Salvador Esglèsia, societat i estat al llindar dels anys 80 MARÇ 1981 67 66
Camps, Guiu Carta de Binicanella MARÇ 1981 37 PREGÀRIA – PASTORAL A MALLORCA – MONESTIRS 66
Bufí, Ramon Problemes a la JOC catalana? MARÇ 1981 88 ESGLÉSIA CATALANA – JOC – MOVIMENTS 66
Batiste Mercader, Xavier Des de la Terra ferma MARÇ 1981 99 66
Bardolet, Sebastià El nostre grup de pregària MARÇ 1981 44 66
Albó, Montserrat Barcelona: Jornades conclusives de l’Assemblea diocesana i aniversari episcopal MARÇ 1981 91 66
Casal Bellesguard MARÇ 1981 39 PREGÀRIA – PASTORAL A BARCELONA – MONESTIRS 66
Monestir de Sant Pere de les Puel.les MARÇ 1981 21 PREGÀRIA – PASTORAL A BARCELONA – MONESTIRS 66
Monestir de Santa Maria de l’Oliver MARÇ 1981 18 PREGÀRIA – PASTORAL A MALLORCA – MONESTIRS 66
Monestir de Santa Maria de Puiggraciós MARÇ 1981 25 PREGÀRIA – PASTORAL A BARCELONA – MONESTIRS 66
Santa Maria Magdalena, al cor de Ciutat de Mallorca MARÇ 1981 14 PREGÀRIA – PASTORAL A MALLORCA – MONESTIRS 66
Sobre la pregària MARÇ 1981 6 66
Som i serem MARÇ 1981 1 66
Totosaus, Josep M. Escoltisme, fe, Església. SETEMBRE 1981 4 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – PERSONATGES 67
Terrats, Mateu Mitjans per a l’educació de la fe SETEMBRE 1981 60 67
Sanchís, Joan Ll Des del País Valencià SETEMBRE 1981 96 67
Samper, Genís L’escoltime que hem fet i que volem fer SETEMBRE 1981 27 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – MOVIMENTS 67
Samper, Genís Taules cronològiques de l’escoltimes SETEMBRE 1981 52 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – TAULES CRONOLÒGIQUES 67
Rovira Tenas, Josep El meu record de Mossèn Batlle SETEMBRE 1981 41 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – TESTIMONIS 67
Pujol i Bardolet, Jaume L’educador dins el procés educatiu SETEMBRE 1981 72 67
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell SETEMBRE 1981 95 67
Mata, Marta Traduïr la fe al llenguatge vital SETEMBRE 1981 70 67
Massana i Cortina, Josep La fe viscuda a l’escoltisme SETEMBRE 1981 35 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – MOVIMENTS 67
Martí, Fèlix Experiències qualitatives SETEMBRE 1981 48 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – TESTIMONIS 67
Galí, Raimon Mossèn Batlle, l’educador SETEMBRE 1981 44 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – PERSONATGES 67
Galí, Jordi Mossèn Antoni Batlle: Una interpel.lació SETEMBRE 1981 9 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – PERSONATGES 67
Forner, Climent Crònica de Solsona: Mal de pedra i alguna cosa mes SETEMBRE 1981 86 67
Coll, Xavier Crònica de Vic SETEMBRE 1981 101 67
Codina, M. Teresa El paper de l’educador de la fe SETEMBRE 1981 66 FE I CULTURA – CATEQUESI – TESTIMONIS 67
Cedó, Joan-Anton Crònica de Tarragona SETEMBRE 1981 93 67
Bonet i Armengol, Lluís L’educació de la fe és possible SETEMBRE 1981 62 67
Bonet i Armengol, Jordi Anunciant la fe i fent Església SETEMBRE 1981 19 ANTONI BATLLE – ESCOLTISME – MOVIMENTS 67
Bardulet i Palau, Salvador De la defensa al servei SETEMBRE 1981 81 67
Bardulet i Palau, Salvador La parròquia, espai obert i de servei SETEMBRE 1981 64 67
Albó, Montserrat La fe com a vivència SETEMBRE 1981 59 67
Sempre hem de fer tard! SETEMBRE 1981 1 67
Totosaus, Josep M. Pastoral de joventut DESEMBRE 1981 4 68
Soler Llopart, Josep JOBAC DESEMBRE 1981 14 PASTORAL DE JOVENTUT – JOBAC – MOVIMENTS 68
Solé, Ramon Urgell. DESEMBRE 1981 37 68
Serramona, Antoni Barcelona DESEMBRE 1981 41 68
Serramona, Antoni Dues palestres, una nova fita DESEMBRE 1981 72 68
Sanchis, Joan-Lluís Des del País Valencià DESEMBRE 1981 96 68
Samper, Genís Escoltisme DESEMBRE 1981 23 PASTORAL DE JOVENTUT – ESCOLTISME – MOVIMENTS 68
Roigé, F.Xavier SIPAJ DESEMBRE 1981 35 68
Prat i Pons, Ramon Lleida DESEMBRE 1981 40 68
Pla, Quim Girona: llums i ombres DESEMBRE 1981 79 68
Mirabet, Antoni Crònica DESEMBRE 1981 94 68
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca DESEMBRE 1981 85 68
Laplana, Josep de C. Trobada de Joves a Montserrat DESEMBRE 1981 34 PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS – MONTSERRAT 68
Grases, Enric MIJAC DESEMBRE 1981 21 PASTORAL DE JOVENTUT – MIJAC – MOVIMENTS 68
Font, Josep M. Servei de Colònies de Vacances DESEMBRE 1981 31 PASTORAL DE JOVENTUT – ESPLAI – COLÒNIES 68
Fonseca, da, Alfreda Tres models de pastoral de joventut DESEMBRE 1981 47 PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS – PRESÈNCIA EN EL MÓN 68
Corominas, Maria La fe dels joves i l’Església DESEMBRE 1981 44 68
Colomer, Rafael Centre Salesià d’Estudis Eclesiàstics DESEMBRE 1981 35 68
Coll, Xavier Crònica de Vic DESEMBRE 1981 99 68
Codinachs, Pere Hora-3 DESEMBRE 1981 27 PASTORAL DE JOVENTUT – HORA -3 – MOVIMENTS 68
Cervera, Joaquim Aproximació a la realitat juvenil DESEMBRE 1981 57 68
Cervera, Joaquim Barcelona DESEMBRE 1981 41 68
Cedó, Joan-Anton Crònica de Tarragona DESEMBRE 1981 92 68
Casanovas, Cori MUEC DESEMBRE 1981 18 PASTORAL DE JOVENTUT – MUEC – MOVIMENTS 68
Casacuberta, Gaietà JOC DESEMBRE 1981 7 PASTORAL DE JOVENTUT – JOC – MOVIMENTS 68
Cabana, Ramon Solsona DESEMBRE 1981 39 68
Adsis DESEMBRE 1981 29 68
Campanya-enquesta entre els joves DESEMBRE 1981 75 PASTORAL DE JOVENTUT – JOBAC – MOVIMENTS 68
Els joves creients, una esperança DESEMBRE 1981 1 68
Vidal, Antoni Guissona DESEMBRE 1981 29 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Totosaus, Josep M. Els Consell Pastorals. DESEMBRE 1981 4 69
Sistach, Lluís M. Barcelona DESEMBRE 1981 7 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A BARCELONA – TESTIMONIS 69
Sàrries, Ramon Andorra La Valle DESEMBRE 1981 27 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Romero, Miquel Arxiprestat de Gandesa DESEMBRE 1981 40 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A TORTOSA – TESTIMONIS 69
Rodrigo, Màrius Lleida DESEMBRE 1981 17 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A LLEIDA – TESTIMONIS 69
Pujol, Joan El Consell diocesà de la Seu d’Urgell DESEMBRE 1981 57 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma DESEMBRE 1981 140 69
Mirabet, Antoni Urgell DESEMBRE 1981 23 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Huguet, Jesús Els Consells no acaben de funcionar DESEMBRE 1981 120 69
Hortet, Josep Barcelona: Després de l’Assemblea diòcesana DESEMBRE 1981 125 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A BARCELONA – JORNADES I SESSIONS 69
Guàrdia, Fèlix Manresa DESEMBRE 1981 38 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A VIC – TESTIMONIS 69
Garriga, Josep Tàrrega DESEMBRE 1981 44 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A SOLSONA – TESTIMONIS 69
Font, Ramon Oliana-Organyà DESEMBRE 1981 42 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Farriol, Pere Santa Eulàlia de Ronçana DESEMBRE 1981 33 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A BARCELONA – TESTIMONIS 69
Cedó, Joan-Anton Crònica de Tarragona DESEMBRE 1981 143 69
Busquets, Joan Consell diocesà de Girona: Reunió constitutiva DESEMBRE 1981 50 69
Busquets, Joan Zona pastoral de la costa:Maresme, Tordera DESEMBRE 1981 46 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A GIRONA – TESTIMONIS 69
Busquets i Dalmau, Joan Girona DESEMBRE 1981 15 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A GIRONA – TESTIMONIS 69
Boqué, Alfons Tarragona DESEMBRE 1981 22 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A TARRAGONA – TESTIMONIS 69
Batlles, Joan Els Consells Pastorals DESEMBRE 1981 60 69
Barbarà Anglès, Miquel Consell diocesà de Tarragona DESEMBRE 1981 53 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A TARRAGONA – TESTIMONIS 69
Balsells, Francesc Puigcerdà DESEMBRE 1981 31 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Balcells, Teresa La Seu d’Urgell DESEMBRE 1981 36 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A URGELL – TESTIMONIS 69
Badia, Montserrat Montserrat Albó DESEMBRE 1981 136 69
Anglada, Jacint Vic DESEMBRE 1981 25 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A VIC – TESTIMONIS 69
Alsina Santandreu, Ramon Solsona DESEMBRE 1981 20 CONSELLS PASTORALS – PASTORAL A SOLSONA – TESTIMONIS 69
Omnes Cristifideles DESEMBRE 1981 111 69
Portic: El Crist de nou cricificat DESEMBRE 1981 1 69
Vidal, Jaume Menorca JUNY 1982 32 71
Totosaus, Josep M. Cristians catalans al tercer món JUNY 1982 4 71
Subirà, Joan Crònica de Barcelona JUNY 1982 98 71
Suau, Bartomeu Mallorca JUNY 1982 30 71
Sàrries, Ramon Urgell JUNY 1982 22 71
Pujol, Josep M. Dues cartes de Rwanda JUNY 1982 39 71
Pla, Joaquim Girona: Temporada grisa JUNY 1982 100 71
Pla, Joaquim L’Església del Tercer Món contra la d’Europa? JUNY 1982 83 MISSIONS – NOSTRE MÓN – ESGLÉSIA 71
Pàmpols, Ramir Nicaragua: lluns  i ombres, pors i esperances JUNY 1982 75 MISSIONS – NOSTRE MÓN – TESTIMONIS 71
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma JUNY 1982 104 71
Miralda, Angel Vic JUNY 1982 24 71
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JUNY 1982 106 71
Jorba, Jordi Barcelona JUNY 1982 10 71
Guàrdia, Antoni Lleida JUNY 1982 16 71
Gallart, Moisès Girona JUNY 1982 15 71
Fort, Xavier Tarragona JUNY 1982 21 71
Delegació de Missions Què ès «Mallorca Missionera»? JUNY 1982 91 71
Cortés, Romà Testament espiritual JUNY 1982 48 71
Coll, Xavier Crònica de Vic JUNY 1982 111 71
Codina, Victor Missions o Tercer Món JUNY 1982 70 MISSIONS – NOSTRE MÓN – TEMES 71
Casas, Joan Nadal 1981 des de Rwanda JUNY 1982 36 71
Cardona, Josep Eivissa JUNY 1982 28 71
Barrera, Ramon Solsona JUNY 1982 17 71
AA.DD. Des de l’Àfrica JUNY 1982 54 MISSIONS – TESTMONIS – NOSTRE MÓN 71
AA.DD. Des de l’Amèrica Llatina JUNY 1982 59 MISSIONS – TESTIMONIS – NOSTRE MÓN 71
Dels universitaris i estudiants cristians JUNY 1982 96 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 71
Els nostres mundials JUNY 1982 3 71
Estadística dels missioners de Catalunya i les Illes JUNY 1982 33 71
Gestions de pau JUNY 1982 1 71
Lleida: Grup «Racó Tercer Món» JUNY 1982 65 MISSIONS – TESTIMONIS – NOSTRE MÓN 71
Vives, Joaquim Vilassar de Dalt JULIOL 1982 6 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Visa, Martí Santa Eulàlia de Provençana de l’Hospitalet JULIOL 1982 11 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Urdeix, Josep Notes per a una relectura del ritual del Baptisme JULIOL 1982 44 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Totosaus, Josep M. Pastoral del bateig JULIOL 1982 3 72
Sanchis, J.Lluís Des de la ciutat de València JULIOL 1982 77 72
Samper, Genís Com dinamitzar la celebració del Baptisme JULIOL 1982 50 BAPTISME – SAGRAMENTS – PASTORAL 72
Rovira Belloso, Josep M. Celebració del Baptisme. Experiència i reflexions JULIOL 1982 33 BAPTISME – TESTIMONIS – TEMES 72
Riera, Ignasi No han estat batejades JULIOL 1982 31 72
Ràfols, Frederic Vilafranca del Penedès JULIOL 1982 9 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Montoliu, Joan Josep Baptisme a L’Adolescència JULIOL 1982 28 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Montaña, Jaume Lleida JULIOL 1982 22 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Monfort, Josep Sentit del bateig dels nostres fills JULIOL 1982 25 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Mirabet, Antoni Bisbat d’Urgell JULIOL 1982 75 72
Llabrés, Pere Algunes incidències en el Baptisme d’infants JULIOL 1982 62 BAPTISME – SAGRAMENTS – PASTORAL 72
Jiménez, Carmen Cornellà JULIOL 1982 13 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Fuentemilla, Víctor La Garriga JULIOL 1982 8 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Forner, Climent Solsona: Anormal normalitat JULIOL 1982 68 72
Bardulet i Palau, Salvador A nivells diferents, celebracions diferents JULIOL 1982 57 BAPTISME – SAGRAMENTS – PASTORAL 72
Andrade, Amàlia Baptisme a l’Adolescència JULIOL 1982 28 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Estiu 1982 JULIOL 1982 1 72
San Josep de Calassanç de Barcelona JULIOL 1982 17 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Sant Ildefonso de Barcelona JULIOL 1982 19 BAPTISME – TESTIMONIS – SAGRAMENTS 72
Vila, Josep Sembrada conciliar a petites parròquies OCTUBRE 1982 91 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – PASTORAL A SOLSONA 74
Totosaus, Josep M. Qüestions sobre la parròquia OCTUBRE 1982 4 74
Torras, Pere Parròquia o comunitat? OCTUBRE 1982 82 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – PASTORAL A GIRONA 74
Samper, Genís Aplec de l’Esperit al Miracle OCTUBRE 1982 114 74
Ribera, Raimon Dues realitats teòricament complementàries OCTUBRE 1982 98 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – MOVIMENTS 74
Ribera, Raimon La divisió diocesana de Catalunya OCTUBRE 1982 58 PARRÒQUIA – C E TARRACONENSE – TEMES 74
Pla, Quim Girona: aquest estiu passat OCTUBRE 1982 121 74
Pla, Joaquim La parròquia, espai de convergència? OCTUBRE 1982 21 74
Oriol, Joan El Col.loqui europeu de parròquies, una institució al servei de la pastoral OCTUBRE 1982 36 74
Montaña, Jaume De la Terra ferma OCTUBRE 1982 127 74
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell OCTUBRE 1982 130 74
Martí, Josep En el moviment i en la parròquia OCTUBRE 1982 96 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – EQUIPS M D 74
Martí, Casimir La pastoral del bateig: valoració d’unes experiències OCTUBRE 1982 46 PARRÒQUIA – BAPTISME – SACRAMENTALITZACIÓ 74
M.Sistach, Lluís La parròquia segons el projecte del nou Codi de Dret Conònic OCTUBRE 1982 64 PARRÒQUIA – DRET CANÒNIC – PASTORAL 74
Gil, Josep La vocació comunitària de la parròquia: possibilitats i límits OCTUBRE 1982 8 74
Fradera, Xavier Dotze anys a Malla OCTUBRE 1982 89 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – PASTORAL A VIC 74
Dalmau, Pere Parròquia i moviment rural de joves OCTUBRE 1982 100 PARRÒQUIA – MOVIMENTS – PASTORAL RURAL 74
Cervera, Joaquim Jornades de consiliaris de joventut de Catalunya OCTUBRE 1982 118 CONSILIARIS – PASTORAL DE JOVENTUT – JORNADES I SESSIONS 74
Casacuberta, Gaietà La parròquia des dels moviments obrers OCTUBRE 1982 104 PARRÒQUIA – MOVIMENTS – PASTORAL OBRERA 74
Cartes, Paquita En el moviment i en la parròquia OCTUBRE 1982 96 PARRÒQUIA – TESTIMONIS – EQUIPS M D 74
Capellans de parròquia i consiliaris de moviments OCTUBRE 1982 111 PARRÒQUIA – MOVIMENTS – CONSILIARIS 74
El Papa a Catalunya OCTUBRE 1982 1 74
Xirinachs, Oriol Sacretariat diocesà de la pastoral de la marginació DESEMBRE 1982 59 TESTIMONIS – CARITAS – MARGINACIÓ 76
Ventosa, Joan A. El servei de la caritat a l’Església DESEMBRE 1982 70 76
Trescents, Adrià Atenció als delinqüents DESEMBRE 1982 63 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL SOCIAL 76
Totosaus, Josep M. El servei de la caritat DESEMBRE 1982 6 PASTORAL SOCIAL – CARITAS – ESGLÉSIA CATALANA 76
Subirà, Joan Una mica d’humor DESEMBRE 1982 126 76
Puig, Jaume Vic DESEMBRE 1982 42 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A VIC 76
Pla, Quim Girona: Alguna cosa comença a mour’s DESEMBRE 1982 104 76
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma DESEMBRE 1982 109 76
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell DESEMBRE 1982 124 76
Malla, Pilar Barcelona DESEMBRE 1982 11 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A BARCELONA 76
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca DESEMBRE 1982 113 76
Gispert, Pilar Girona DESEMBRE 1982 46 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A GIRONA 76
Garriga, Josep Solsona DESEMBRE 1982 29 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A SOLSONA 76
García Lasheras, Rafael Lleida DESEMBRE 1982 25 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A LLEIDA 76
Garbayo, Pilar Sabadell DESEMBRE 1982 49 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A BARCELONA 76
Forner, Climent Solsona: amb l’aigua fins al coll DESEMBRE 1982 119 76
Cedó, Joan-Anton Tarragona DESEMBRE 1982 121 76
Casacuberta, Gaietà Creients i Església enmig dels marginats DESEMBRE 1982 88 76
Cabré, Ricart Càritas catalano-balear DESEMBRE 1982 9 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A TARRAGONA 76
Cabré, Ricart Dolors i goigs de les nostres Càritas DESEMBRE 1982 95 76
Cabré, Ricart Tarragona DESEMBRE 1982 35 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A TARRAGONA 76
Bardulet i Palau, Salvador Viatjants i passavolants DESEMBRE 1982 57 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL SOCIAL 76
Andreu, Esteve Girona DESEMBRE 1982 22 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A GIRONA 76
Entre Roma i Madrid DESEMBRE 1982 1 76
Urgell DESEMBRE 1982 40 TESTIMONIS – CARITAS – PASTORAL A URGELL 76
Viedma, Maribel Els darrers anys ABRIL 1983 55 77
Totosaus, Josep M. Cardijn i l’evangelització del món obrer a Catalunya ABRIL 1983 4 CARDIJN – PASTORAL OBRERA – ESGLÉSIA CATALANA 77
Totosaus, Josep M. Primers passos de la JOC . A Catalunya ABRIL 1983 26 CARDIJN – JOC – ESGLÉSIA CATALANA 77
Rovira Belloso, Josep M. Des de la teologia ABRIL 1983 62 CARDIJN – TESTIMONIS – MOVIMENTS 77
Ródenas, Ernestina De Lleida a Suïssa, al servei de la JOC ABRIL 1983 42 CARDIJN – JOC – TESTIMONIS 77
Ribera, Raimon Sobre l’evangelització ABRIL 1983 81 EVANGELITZACIÓ – TEMES – MOVIMENTS 77
Ramírez, Lleonard Trenta anys després ABRIL 1983 38 77
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell ABRIL 1983 88 77
Lligadas, Josep Barcelona: l’hora del Consells Pastoral? ABRIL 1983 86 77
Hortet, Josep Vida i acció de Joseph Cardijn ABRIL 1983 9 77
Hinojosa, Rafael Ens manca un Cardijn ABRIL 1983 51 CARDIJN – TESTIMONIS – ESGLÉSIA CATALANA 77
Fernández, Josep Els nostres moviments de joves cristians ABRIL 1983 70 CARDIJN – JOC – JOBAC 77
Farràs, Josep Com hem estat evangelitzats ABRIL 1983 47 CARDIJN – PASTORAL OBRERA – TESTIMONIS 77
Casacuberta, Gaietà Homenatge d’un consiliari ABRIL 1983 67 CARDIJN – JOC – TESTIMONIS 77
Beltran, Jordi Una Església que neixia cada dia ABRIL 1983 53 77
Bardulet i Palau, Salvador Las fecundas intuïcions de Cardjn ABRIL 1983 58 CARDIJN – JOC – PASTORAL OBRERA 77
Arnau, Mercè El Dr.Tarrés i la JOC ABRIL 1983 34 CARDIJN – JOC – PERE TARRÉS 77
Actituds pastorals davant d’una nova situació ABRIL 1983 76 77
Les lliçons de Cardijn ABRIL 1983 1 77
Taules gronologiques ABRIL 1983 17 77
Una carta de Mn. Pere Tarrés ABRIL 1983 73 PERE TARRÉS – TESTIMONIS – TEXTOS I MATERIALS 77
Totosaus, Josep M. La pastoral dels malalts JULIOL 1983 7 78
Totosaus, Josep M. Una conversa amb el Dr. Jordi Gol i Gurina JULIOL 1983 48 PASTORAL DE LA SALUT – TESTIMONIS – PERSONATGES 78
Tarrés, Jordi Hospital de Bellvitge JULIOL 1983 15 78
Serrano, Jaume Atenció als malalts de la parròquia JULIOL 1983 27 78
Redrado, José L. La pastoral dels malalts ahir i avui JULIOL 1983 43 78
Pons, Josep M. Fraternitat cristiana de malalts i minusvàlids JULIOL 1983 39 PASTORAL DE LA SALUT – FRATER – HOSPITALITAT DE LOURDES 78
Pla, Joaquim Girona: dos fets diversos JULIOL 1983 67 78
Pijoan, Jordi Hospital de Bellvitge JULIOL 1983 15 78
Pal, Manuel Pastoral dels malalts en medi rural JULIOL 1983 30 78
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma. JULIOL 1983 74 78
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JULIOL 1983 76 78
Gallart, Miquel Jesús i els malalts JULIOL 1983 62 78
Forment, Montserrat Hospital de San Bernabé JULIOL 1983 21 78
Farré, Montserrat Hospital de la Seu d’Urgell JULIOL 1983 25 78
Coll, Joaquim Hospital de Nostra Senyora de Lourdes JULIOL 1983 32 78
Cedó, Joan-Anton Des de Tarragona JULIOL 1983 82 78
Carreras, Marcel.lí Hospital de San  Andreu, de Manresa JULIOL 1983 18 78
Caralt, Ramon Hospital de Bellvitge JULIOL 1983 15 78
Belver, Primitiu Hospital de Bellvitge JULIOL 1983 15 78
Coordinació de la pastoral sanitària dels bisbats de Catalunya JULIOL 1983 10 78
Nou Bisbe a la diòcesi de Vic JULIOL 1983 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A VIC 78
Relleu a la Seu metropolitan de Tarragona JULIOL 1983 1 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE 78
Viñas i Salas, Joan Pastoral de la salut, a l’Hospital de Lleida OCTUBRE 1983 69 PASTORAL DE LA SALUT – PROGRAMACIÓ PASTORAL – PASTORAL A LLEIDA 79
Totosaus, Josep M. Descreença i agnosticisme OCTUBRE 1983 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – FE I CULTURA – DESCREENÇA 79
Totosaus, Josep M. La catequesi OCTUBRE 1983 63 79
Roig Sansegundo, Enric Podem ensenyar, encara, la fe als joves? OCTUBRE 1983 27 EVANGELITZACIÓ – PASTORAL DE JOVENTUT – CATEQUESI 79
Reguant, Salvador La universitat: potser massa descreença OCTUBRE 1983 38 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – PASTORAL – DESCREENÇA 79
Naya, Pilar Pastoral de la salut, a l’Hospital de Lleida OCTUBRE 1983 69 PASTORAL DE LA SALUT – PROGRAMACIÓ PASTORAL – PASTORAL A LLEIDA 79
Mirabet, Antoni Crònicas d’Urgell OCTUBRE 1983 88 79
Martí i Ambel, Fèlix Fer possible l’anunci de la fe OCTUBRE 1983 18 EVANGELITZACIÓ – PASTORAL DE JOVENTUT – CATEQUESI 79
Lligadas, Josep Crònica de Barcelona OCTUBRE 1983 78 79
Huguet, Jesús Quina presentació del missatge? OCTUBRE 1983 13 EVANGELITZACIÓ – FE I CULTURA – CATEQUESI 79
Forner, Climent Solsona: Entre visita i visita OCTUBRE 1983 80 79
Corominas, Maria La fe dels joves OCTUBRE 1983 23 EVANGELITZACIÓ – PASTORAL DE JOVENTUT – CATEQUESI 79
Cedó, Joan-Anton Des de Tarragona OCTUBRE 1983 87 79
Carrera i Péra, Joan Les festes populars: la fe del carboner? OCTUBRE 1983 42 79
Busquets, Joan Escola d’estiu per a catequistes a Tarragona OCTUBRE 1983 75 79
Bonet i Armengol, Lluís La celebració dels sagraments. Respostes pastorals? OCTUBRE 1983 54 SAGRAMENTS – LITÚRGIA – PASTORAL 79
Bardulet i Palau, Salvador Opció definida o qüestió pendent? OCTUBRE 1983 47 FE I CULTURA – DESCREENÇA – PRESÈNCIA EN EL MÓN 79
Anglada, Jacint Relleu de la Seu de Vic OCTUBRE 1983 90 79
Guerra de catecismes: acotacions marginals OCTUBRE 1983 1 79
Totosaus, Josep M. Qüestions pastorals diverses DESEMBRE 1983 4 80
Ramon i Cinca, Joan Encaminament sacerdotal en medi obrer DESEMBRE 1983 26 PASTORAL OBRERA – VOCACIONS – PASTORAL 80
Rambla, Josep M. Religioses als barris. Realitat, crisi i esperança DESEMBRE 1983 7 80
Pla, Joaquim Girona: Tardoral DESEMBRE 1983 58 80
Mora, Gaspar Projecte evangèlic i tensions de la realitat DESEMBRE 1983 16 80
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma DESEMBRE 1983 63 80
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell DESEMBRE 1983 65 80
López, Cristóbal Pressupòsits d’una pastoral entre gitanos DESEMBRE 1983 37 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 80
Lligadas, Josep Barcelona: «Entre el descoratjament i l’esperença» DESEMBRE 1983 56 80
Fuentemilla, Victor M. Catequesi d’infants a la Garriga DESEMBRE 1983 49 CATEQUESI – PASTORAL RURAL – TESTIMONIS 80
Fortuny, Romà «Engrunes», al servei dels marginats DESEMBRE 1983 33 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 80
Cornelles, Pere Delinqüents i drogadictes DESEMBRE 1983 42 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – TESTIMONIS 80
Colomer, Josep Procés de la catequesi a Mataró DESEMBRE 1983 44 CATEQUESI – PASTORAL – PASTORAL A BARCELONA 80
Brustenga, Joaquim Primeras comunions en un barri de Badalona DESEMBRE 1983 52 PASTORAL SOCIAL – SACRAMENTALITZACIÓ – PASTORAL A BARCELONA 80
Bacardit, Salvador Un grup de capellans DESEMBRE 1983 31 80
Meditació de Nadal DESEMBRE 1983 1 80
Villanueva, Antonio Una experiència de continuïtat DESEMBRE 1983 76 TESTIMONIS – PASTORAL FAMILIAR – PASTORAL A BARCELONA 81
Vila, Josep Vilanova de Bellpuig DESEMBRE 1983 52 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A SOLSONA 81
Totosaus, Josep M. La preparació al matrimoni DESEMBRE 1983 4 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – TEMES 81
Tor, Josep M. El Mercadal, de Girona DESEMBRE 1983 45 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A GIRONA 81
Roig, Josep M. L’acolliment de parelles DESEMBRE 1983 62 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL 81
Ràfols, Frederic Vilafranca del Penedès DESEMBRE 1983 48 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A BARCELONA 81
Pla, Quim Girona: Nadalenca DESEMBRE 1983 78 81
Orpinell, Clara Algunes reflexions sobre la parella DESEMBRE 1983 26 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – TEMES 81
Mora, Gaspar La pastoral pre-matrimonial: qüestions bàsiques DESEMBRE 1983 7 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – TEMES 81
Montaña, Jaume Des de la terra ferma DESEMBRE 1983 84 81
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell. DESEMBRE 1983 92 81
Mestre, Lurdes Sant Josep Oriol DESEMBRE 1983 37 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A BARCELONA 81
Llabrés, Pere A Mallorca: Any de Lluc DESEMBRE 1983 86 81
Jorba, Jordi Arxiprestat de Cornellà DESEMBRE 1983 40 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A BARCELONA 81
Fernández, Xavier Sant Josep Oriol DESEMBRE 1983 37 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL A BARCELONA 81
Cusí, Enric-Montserrat Els Centres de Preparació al Matrimoni DESEMBRE 1983 54 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – MOVIMENTS 81
Cedó, Joan-Anton I per Tarragona… DESEMBRE 1983 90 81
Casacuberta, Gaietà Experiència d’un consiliari de la JOC DESEMBRE 1983 66 TESTIMONIS – CONSILIARIS – JOC 81
Boix, Josep Arran de l’augment dels matrimonis civil DESEMBRE 1983 30 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – TEMES 81
Blanco, Paquita Una experiència de continuïtat DESEMBRE 1983 76 TESTIMONIS – PASTORAL FAMILIAR – PASTORAL A BARCELONA 81
Amat, M.Dolors L’acolliment de parelles DESEMBRE 1983 62 PASTORAL FAMILIAR – MATRIMONI – PASTORAL 81
Desarmament i desenvolupament DESEMBRE 1983 1 81
Xutglà, Xavier Girona JULIOL 1984 41 PASTORAL A GIRONA – PASTORAL – TEMES 83
Treserras, Miquel La conferència JULIOL 1984 117 83
Totosaus, Josep M. Dos estils diferents JULIOL 1984 120 83
Totosaus, Josep M. Ms.Setien JULIOL 1984 119 83
Salvat, Ignasi La Companyia de Jesús79 JULIOL 1984 76 RELIGIOSOS/ES – PASTORAL – TEMES 83
Sáenz Díez, Josefa Religioses del Sagrat Cor JULIOL 1984 92 RELIGIOSOS/ES – PASTORAL – TEMES 83
Ros, Matilde Germanetes de l’Assumpció JULIOL 1984 89 RELIGIOSOS/ES – PASTORAL – TEMES 83
Pujol, Joan Urgell JULIOL 1984 57 PASTORAL A URGELL – PASTORAL – TEMES 83
Pla, Quim Els catequistes JULIOL 1984 120 83
Pla, Quim Les «pasqües» i la Pasqua JULIOL 1984 121 83
Pla, Quim Març marçot…. Girona i la pau JULIOL 1984 104 83
Pla, Quim Utopia o profetisme JULIOL 1984 121 83
Oliveras, Àngel Província Escolàpia de Catalunya JULIOL 1984 79 RELIGIOSOS/ES – PASTORAL – TEMES 83
Mundi, Francesc Tarragona JULIOL 1984 55 PASTORAL A TARRAGONA – PASTORAL – TEMES 83
Montaña, Jaume Des de la Terra ferma JULIOL 1984 108 83
Molas, Jordi Monestir de Montserrat JULIOL 1984 83 MONTSERRAT – RELIGIOSOS/ES – TEMES 83
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell JULIOL 1984 116 83
Martí, Casimir Algunes reflexionbs lliures sobre l’economia eclesiàstica JULIOL 1984 96 83
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JULIOL 1984 110 83
Liñan, Josep Província Escolàpia de Catalunya JULIOL 1984 79 RELIGIOSOS/ES – PASTORAL – TEMES 83
Cervera, Joaquim Crònica de Barcelona JULIOL 1984 100 83
Calafell, Ramon Solsona JULIOL 1984 46 PASTORAL A SOLSONA – PASTORAL – TEMES 83
Bascompte, Antoni Barcelona JULIOL 1984 27 PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL – TEMES 83
Bascompte, Antoni Reorganización de l’economia de l’Església a Catalunya JULIOL 1984 15 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – TEMES 83
Bardulet i Palau, Salvador Vic JULIOL 1984 64 PASTORAL A VIC – PASTORAL – TEMES 83
Economia i Església catalana JULIOL 1984 12 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – TEMES 83
Les eleccions d’abril JULIOL 1984 5 83
Vida del Centre JULIOL 1984 123 83
Vila, Josep V Trobada de capellans del món rural OCTUBRE 1984 54 SACERDOCI – PASTORAL RURAL – CONSILIARIS 84
Tresserras, Miquel Retalls OCTUBRE 1984 91 84
Totosaus, Josep M. Retalls OCTUBRE 1984 91 84
Serrano, Josep Catequesi per a adults OCTUBRE 1984 39 CATEQUESI – LAÏCAT – PASTORAL 84
Sala, Enric L’Església i el món rural a Girona OCTUBRE 1984 16 84
Renau, Jesús El «jutjar» a la Revisió de vida OCTUBRE 1984 43 REVISIÓ DE VIDA – MOVIMENTS – CONSILIARIS 84
Pla, Quim Retalls OCTUBRE 1984 91 RETALLS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL DE JOVENTUT 84
Pla, Joaquim Girona: perspectives pastorals d’estiu OCTUBRE 1984 65 84
Pal, Manuell La solitud del capellà rural OCTUBRE 1984 31 PASTORAL RURAL – PASTORAL A URGELL – SACERDOCI 84
Montaña, Jaume Des de la Terra ferma OCTUBRE 1984 71 84
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell OCTUBRE 1984 83 84
Huguet, Jesús Aspectes pràctics del nou Codi de dret canònic OCTUBRE 1984 47 ÈTICA I MORAL – PASTORAL – TEMES 84
Forner, Climent Solsona: reprenent el fil OCTUBRE 1984 73 84
Cervera, Joaquim Crònica de Barcelona OCTUBRE 1984 61 84
Cedó, Joan-Anton Crònica de Tarragona OCTUBRE 1984 80 84
Busquets, Joan Escola d’estiu per a catequistes OCTUBRE 1984 57 84
Bada, Joan «Els Borja» OCTUBRE 1984 85 84
AA.DD. Les arrels de la solitud del capellà rural OCTUBRE 1984 35 PASTORAL RURAL – ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI 84
«Teledèun» OCTUBRE 1984 88 84
Atenció pastoral a un món discriminat OCTUBRE 1984 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL RURAL – TEMES 84
Teologia de l’alliberament OCTUBRE 1984 11 PÒRTIC / QÜESTIONS – TEOLOGIA DE L’ALLIBERAMENT – TEMES 84
Vida del Centre OCTUBRE 1984 99 84
Torrebadella, Francesc Comunitats Fe i Llum NOVEMBRE 1984 52 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – CATEQUESI 85
Tomàs, Joan El catequista, el monitor NOVEMBRE 1984 39 85
Tomàs, Joan La catequesi i el deficient mental NOVEMBRE 1984 34 DEFICIENTS – PASTORAL DE LA SALUT – CATEQUESI 85
Riera, Mercè Déu ha entrat en casa nostra NOVEMBRE 1984 58 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – PASTORAL FAMILIAR 85
Quincoces, Xavier Déu ha entrat a casa nostra NOVEMBRE 1984 58 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – PASTORAL FAMILIAR 85
Pla, Joaquim Girona: ha començat un nou curs NOVEMBRE 1984 83 85
Perich, Josep Consiliari entre disminuïts psíquics NOVEMBRE 1984 62 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – CONSILIARIS 85
Perich, Josep El «Rusc» NOVEMBRE 1984 54 85
Nadal, Lluís Badalona NOVEMBRE 1984 45 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – CATEQUESI 85
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma NOVEMBRE 1984 88 85
Miranda, Joan Sant Pius X, Barcelona NOVEMBRE 1984 42 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – CATEQUESI 85
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell NOVEMBRE 1984 95 85
Meler, Miquel Atenció pastoral als deficients mentals NOVEMBRE 1984 25 DEFICIENTS – PASTORAL DE LA SALUT – PASTORAL 85
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca NOVEMBRE 1984 89 85
Huguet, Jesús Retalls NOVEMBRE 1984 97 85
Huguet, Jesús Un problema de moral NOVEMBRE 1984 41 85
Folch i Soler, Oriol Aportació de la psicopatologia NOVEMBRE 1984 11 PASTORAL DE LA SALUT – TEMES – PASTORAL 85
Folch i Soler, Jordi Aportació de la psicopatologia NOVEMBRE 1984 11 PASTORAL DE LA SALUT – TEMES – PASTORAL 85
Botey, Jaume Josep M. Segura, al servei de marginats i deficients NOVEMBRE 1984 65 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – PERSONATGES 85
Anchete, Nativitat Hospital del Nen Déu, Barcelona NOVEMBRE 1984 49 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – RELIGIOSOS/ES 85
AA.DD. Contrarietat, aceptació, agraïment NOVEMBRE 1984 60 TESTIMONIS – PASTORAL DE LA SALUT – PASTORAL FAMILIAR 85
Evangelis en valencià NOVEMBRE 1984 8 85
Pastoral dels disminuïts psíquics NOVEMBRE 1984 5 85
Viñas, Dolors Lluís Carreras i la seva aportació a la llengua i a la cultura catalana DESEMBRE 1984 107 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA 87
Totosaus, Josep M. Crònica d’un homenatge DESEMBRE 1984 11 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Torrella, Ramon Una fita en la història de l’Església catalana DESEMBRE 1984 40 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Ribot, Pere Poemes DESEMBRE 1984 45 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – TEXTOS I MATERIALS 87
Pont i Gol, Josep Mn.
Joan Bpta. Manyà, l’home fidel i coherent
Mn.Joan Bpta.Manyà, l’home fidel i coherent
DESEMBRE 1984 114 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA 87
Pla, Quim Girona DESEMBRE 1984 133 87
Montaña, Jaume Des de la Terra ferma DESEMBRE 1984 142 87
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell DESEMBRE 1984 149 87
Masoliver, Alexandre Carles Cardó i la catequesi litúrgica DESEMBRE 1984 86 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES – LITÚRGIA 87
Masnou, Ramon Tres homes al servei de la comunitat DESEMBRE 1984 52 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca DESEMBRE 1984 143 87
Jubany, Narcís Imitar el seu temps, el seu esperit, el seu treball DESEMBRE 1984 21 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Geis, Camil Els que he trobat pel camí DESEMBRE 1984 48 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – TEXTOS I MATERIALS 87
Forner, Climent Poemes DESEMBRE 1984 45 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – TEXTOS I MATERIALS 87
Fisa, Josep M. Tasio, l’ànima d’un poble DESEMBRE 1984 156 87
Codina, Sebastià Des de Vic DESEMBRE 1984 151 87
Cervera, Joaquim Barcelona DESEMBRE 1984 124 87
Carrera, Joan El gran servei de Carles Cardó DESEMBRE 1984 80 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA 87
Bonet i Armengol, Lluís Aportacions de Lluís Carreras, a la llengua i a Catalunya DESEMBRE 1984 98 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES – ESGLÉSIA CATALANA 87
Batllori, Miquel Manyà, Cardó i Carreras dintre la cultura religiosa del seu temps DESEMBRE 1984 29 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
En la mort de Salvador Espriu DESEMBRE 1984 9 87
Homenatge i compromís DESEMBRE 1984 5 87
Invitació DESEMBRE 1984 16 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Pregària dels fidels DESEMBRE 1984 27 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – PERSONATGES 87
Retalls DESEMBRE 1984 158 RETALLS – CATEQUESI – PASTORAL DE JOVENTUT 87
Taules cronològiques DESEMBRE 1984 55 CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – JORNADES I SESSIONS – TAULES CRONOLÒGIQUES 87
Textos DESEMBRE 1984 17 87
Tresserras, Miquel Retalls JUNY 1985 76 88
Totosaus, Josep M. Retalls JUNY 1985 76 88
Rodriguez, Carmina Els diminuïts físics JUNY 1985 22 88
Redrado, J.L. Homilia JUNY 1985 40 PASTORAL DE LA SALUT – DEFICIENTS – JORNADES I SESSIONS 88
Pessarrodona, Miquel Crònica de la trobada JUNY 1985 8 JORNADES I SESSIONS – PASTORAL DE LA SALUT – MARGINACIÓ 88
Ortiz, A. Els malalts ancians i crònics JUNY 1985 31 88
Moreno, F. Els malalts ancians i crònics JUNY 1985 31 88
Montaña, Jaume Des de la Terra ferma JUNY 1985 68 88
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell JUNY 1985 71 88
Galve, Marià Els malalts mentals JUNY 1985 11 88
Duch, Jaume Amadeus JUNY 1985 74 88
Carreras, Marcel.lí El Secretariat Interdiocesà de Pastoral Sanitària de Catalunya/Balears i les Deleg. De vuit diòcesis catalanes JUNY 1985 47 PASTORAL DE LA SALUT – ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS 88
Carles, N. Els malalts ancians i crònics JUNY 1985 31 88
Bara, P. Els malalts ancians i crònics JUNY 1985 31 88
Conclusions de la Jornada JUNY 1985 43 PASTORAL DE LA SALUT – DEFICIENTS – JORNADES I SESSIONS 88
Drets del malalt usuari de l’hospital. Dapartament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya JUNY 1985 59 PASTORAL DE LA SALUT – ÈTICA I MORAL – TEMES 88
Per una medicina més humana JUNY 1985 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – MARGINACIÓ – PASTORAL DE LA SALUT 88
Vida del Centre JUNY 1985 79 88
Visa, Martí Sacramentalització.  Uns resultats migrats JULIOL 1985 75 PASTORAL – SAGRAMENTS – SACRAMENTALITZACIÓ 89
Visa, Martí Tasques supraparroquials JULIOL 1985 49 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Vidal Aunos, Josep M. Rectors Laics? JULIOL 1985 35 LAÏCAT – PASTORAL – PARROQUIA 89
Treserras, Miquel Retalls JULIOL 1985 107 RETALLS – PASTORAL DE JOVENTUT – PARROQUIA 89
Totosaus, Josep M. Entre el Moviment i la comunitat JULIOL 1985 21 PASTORAL – PARRÒQUIA – MOVIMENTS 89
Totosaus, Josep M. La Pastoral a debat JULIOL 1985 3 89
Terrats, Mateu Sacramentalització JULIOL 1985 73 PASTORAL – SAGRAMENTS – SACRAMENTALITZACIÓ 89
Soler  Llopart, Josep Moviments i parròquia. Joves i grans, diferents, però punts de referència els uns dels altres JULIOL 1985 63 89
Samper, Genís Moviments i parròquia.  Fa temps que han perdut part de la seva confiança JULIOL 1985 67 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Samper, Genís Moviments i parròquia.  Joves-Adults JULIOL 1985 61 89
Rovira, Fortià Progresar en la corresponsabilitat; Progessar en la corresponsabilitat JULIOL 1985 43 PASTORAL DE CONJUNT – BISBAT / DIÒCESI – CONSELLS PASTORALS 89
Rovira Belloso, Josep M. Rector i professor.  Per la importancia del context social JULIOL 1985 47 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Romeu, Francesc Els seminaristes formen un col·lectiu variat JULIOL 1985 32 SEMINARIS – CONSILIARIS – PASTORAL 89
Ribera, Raimon Diaques casats JULIOL 1985 33 VOCACIONS – PASTORAL – DIACONAT 89
Redacció Repensar la Pastoral JULIOL 1985 5 89
Redacció Repensar la pastoral JULIOL 1985 5 89
Ramon Cinca, Joan Moviments i parròquia. Sufriments i esperances JULIOL 1985 55 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ACO 89
Pla, Quim Catequistes; Catequistes per a una Església descafeinada? JULIOL 1985 37 CATEQUESI – ARXIPRESTAT – PARROQUIA 89
Pla, Quim Crònica JULIOL 1985 87 89
Pla, Quim Moviments i parròquia.  Què demana, avui, la Pastoral de joventut? JULIOL 1985 62 89
Pla, Quim Pastoral de conjunt; Pastoral de conjunt o conjunt de pastorals? JULIOL 1985 40 PASTORAL DE CONJUNT – BISBAT / DIÒCESI – CONSELLS PASTORALS 89
Pla, Quim Retalls JULIOL 1985 108 RETALLS – PASTORAL DE JOVENTUT – APLEC DE L’ESPERIT 89
Piquer, Jordi Els media. Un sector pastoral desatès JULIOL 1985 51 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – MITJANS DE COMUNIACIÓ 89
Pelegrí, Bonaventura Moviments i parròquia.  Altres moviments són mirats amb més interès: per què? JULIOL 1985 66 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Pausas, Francesc No abaratim el somni JULIOL 1985 50 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Morlans, Xavier Moviments i parròquia.  Potser no únic, però sí un moviment que aglutini amplis sectors JULIOL 1985 71 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Morera, Montserrat Pastoral general i pastoral especializada; Més interreració i més participació laica JULIOL 1985 57 89
Mollerusa, Joan Consell de Pastoral de zona; Digues com et mires la viabilitat i l’eficàcia dels ….. JULIOL 1985 41 PASTORAL DE CONJUNT – BISBAT / DIÒCESI – CONSELLS PASTORALS 89
Martí, Casimir La vinculació amb la vida de la comunitat creient. JULIOL 1985 48 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Llabrés, Pere Crònica JULIOL 1985 91 89
Jubany, Josep M. Capellans nous JULIOL 1985 31 SACERDOCI – CONSILIARIS – PASTORAL 89
Hortet, Josep L’arxiprestat, lloc de trobada entre parròquia i moviments? JULIOL 1985 8 PASTORAL – ARXIPRESTAT – MOVIMENTS 89
Grané, Josep M. Parròquies i comunitats no parroquials JULIOL 1985 27 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL DE CONJUNT 89
Grané, Jaume Sacramentalització. Una tasca que porta molta feina i implica persones JULIOL 1985 76 PASTORAL – ACOMPANYAMENTT – SACRAMENTALITZACIÓ 89
Gomis, Joaquim Qüestions Diverses. Regressió. A Catalunya, en una situació greu JULIOL 1985 53 89
Forner, Climent Crònica JULIOL 1985 96 89
Farriol, Pere Moviments i parròquia JULIOL 1985 54 89
Estrada, Joan Pastoral general i pastoral especializada; Testimoniatge de la presència de Déu vivent i alliberador JULIOL 1985 58 89
Dalmau, Pere Parroquia.  Crear un ritme propi i decidit JULIOL 1985 46 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Cuscó, Frederic Per la manca de preveres JULIOL 1985 35 89
Costa, Florenci Moviments d’Adults JULIOL 1985 72 PASTORAL – MOVIMENTS – ACO 89
Codinachs, Pere Moviments i parròquia. Respectar la pluralitat social i eclesial JULIOL 1985 70 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Codina, Sebastià Crònica JULIOL 1985 103 89
Cervera, Joaquim Crònica JULIOL 1985 79 89
Carbonell, Josep M. Moviments i parròquia.  Que l’Església necessita avui una presència en el món més compacta JULIOL 1985 69 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Cabana, Ramon Moviments i parròquia.  Apunten, si; però disparen? JULIOL 1985 70 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Bufí, Ramon Moviments de joves. Celebrem la vida celebrem l’acció JULIOL 1985 64 PASTORAL – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 89
Brustenga, Joaquim Catequistes; El catequista, testimoni de la fe JULIOL 1985 36 CATEQUESI – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Bonet i Armengol, Lluís Sacramentalització.  Entre tots ho farem tot; però no tots ho podem fer tot JULIOL 1985 74 PASTORAL – SAGRAMENTS – SACRAMENTALITZACIÓ 89
Boix, Josep Parroquia. L’aglutinador hauria de ser l’arxiprestat. JULIOL 1985 44 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Batlles, Joan Pastoral de Conjunt; La pastoral de Conjunt ha passat de moda? JULIOL 1985 39 PASTORAL DE CONJUNT – BISBAT / DIÒCESI – ARXIPRESTAT 89
Bascompte, Antoni Moviments i parròquia.  Economia JULIOL 1985 60 89
Bardulet i Palau, Salvador El tòpic de la parròquia com a comunitat de comunitats JULIOL 1985 15 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL DE CONJUNT 89
AA.DD. Parroquia.  Un esperit, una línea, un pla pastoral JULIOL 1985 45 PASTORAL DE CONJUNT – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 89
Vives, Joan-Enric El congrés  -2Evangelització i home d’avui» NOVEMBRE 1985 100 EVANGELITZACIÓ – C E ESPANYOLA – PASTORAL 91
Trias, Joaquim Barcelona NOVEMBRE 1985 11 91
Treserras, Miquel Retalls NOVEMBRE 1985 121 91
Totosaus, Josep M. Església i normalització lingüística NOVEMBRE 1985 3 91
Totosaus, Josep M. Retalls NOVEMBRE 1985 121 91
Totosaus, Josep M. Vida del Centre NOVEMBRE 1985 123 91
Soler i Amigó, Joan Per una nova estructuració de les diòcesis catalanes NOVEMBRE 1985 88 91
Riera, Jaume Les conferències episcopals, avui, NOVEMBRE 1985 94 91
Ribera, Raimon Woody Allen NOVEMBRE 1985 117 91
Raventós, Josep Tarragona NOVEMBRE 1985 29 91
Pla, Joaquim Girona NOVEMBRE 1985 17 91
Montaña, Jaume Lleida NOVEMBRE 1985 110 91
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1985 39 91
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1985 114 91
Masnou, Ramon La llengua de l’Església NOVEMBRE 1985 74 91
Martí, Fèlix El servei de l’Església NOVEMBRE 1985 80 91
Llabrés, Pere La llegua pròpia i normal de l’Església de Mallorca NOVEMBRE 1985 43 91
Lahosa, Francesc Tortosa, a part NOVEMBRE 1985 35 91
Espinosa, Isabel Escola cristiana NOVEMBRE 1985 67 91
Comes, Josep A. València NOVEMBRE 1985 50 91
Cervera, Joaquim Barcelona NOVEMBRE 1985 105 91
Cedó, Joan-Anton Tarragona NOVEMBRE 1985 112 91
Camps, Joan Solsona NOVEMBRE 1985 25 91
Busquets, Joan V Escola d’estiu per a catequistes NOVEMBRE 1985 97 CATEQUESI – ESGLÉSIA CATALANA – SIC 91
Bofarull, Josep Catequesi NOVEMBRE 1985 71 CATEQUESI – SIC – PASTORAL A TARRAGONA 91
Blanc, Joaquim Tortosa:realitat i esperances NOVEMBRE 1985 31 91
Beltran, Valeri Franja de Ponent NOVEMBRE 1985 61 91
Becana, Josep M. Franja de Ponent NOVEMBRE 1985 61 91
Batiste Mercader, Xavier Franja de Ponent NOVEMBRE 1985 61 91
Batiste Mercader, Xavier Lleida NOVEMBRE 1985 22 91
Bardulet i Palau, Salvador Vic NOVEMBRE 1985 41 91
Aragonès, Josep M. Catequesi NOVEMBRE 1985 71 91
Ainaud de Lasarte, Josep M. Contribució de l’Església NOVEMBRE 1985 87 91
Encara no hem arribat a la normalitat NOVEMBRE 1985 5 91
Necessitem profetes NOVEMBRE 1985 9 91
Tresserras, Miquel El treball extraparroquial d’un rector i l’educació de la fe DESEMBRE 1986 51 PARRÒQUIA – PASTORAL – TESTIMONIS 93
Tresserras, Miquel Retalls DESEMBRE 1986 99 93
Totosaus, Josep M. Parròquia i educació de la Fe DESEMBRE 1985 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – PARRÒQUIA – CATEQUESI 93
Rovira, Josep La parròquia contestada? DESEMBRE 1986 41 93
Rodergas, Climent Algunes intuïcions DESEMBRE 1986 46 LAÏCAT – PARRÒQUIA – TESTIMONIS 93
Pont, Ferran Possibilitats i dificultats DESEMBRE 1986 54 PARRÒQUIA – PASTORAL – TESTIMONIS 93
Pla, Quim Crònica de Girona DESEMBRE 1986 68 93
Pla, Joaquim Retalls DESEMBRE 1986 95 93
Pardo, Francesc La parròquia, educadora de la fe DESEMBRE 1986 8 PARRÒQUIA – EVANGELITZACIÓ – PASTORAL 93
Montaña, Jaume Des de la Terra Ferma DESEMBRE 1986 73 93
Montaner, Montserrat Possibilitats i dificultats DESEMBRE 1986 58 PARRÒQUIA – PASTORAL – TESTIMONIS 93
Mirabet, Antoni Urgell DESEMBRE 1986 85 93
Matthiesen, L.T. «Jo no sabia que el fusell estigués carregat» DESEMBRE 1986 63 93
Masip, Joan Bisbat de Tortosa DESEMBRE 1986 82 93
Marquès, Josep M. Una mirada cap al passat de les parròquies DESEMBRE 1986 29 PARRÒQUIA – PROGRAMACIÓ PASTORAL – PASTORAL A GIRONA 93
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca DESEMBRE 1986 75 93
León, Manuel Un testimoni senzill DESEMBRE 1986 58 PARRÒQUIA – PASTORAL – TESTIMONIS 93
Huguet, Jesús Retalls DESEMBRE 1986 93 93
Gil, Josep Equilibri entre parròquies i moviments DESEMBRE 1986 43 93
Franch, Margarida Mare de família i catequista DESEMBRE 1986 60 PARRÒQUIA – CATEQUESI – TESTIMONIS 93
Costa, Florenci Aproximació i diferències entre moviments i parròquia DESEMBRE 1986 49 PARRÒQUIA – MOVIMENTS – TESTIMONIS 93
Codina, Sebastià Des de Vic DESEMBRE 1986 87 93
Cedó, Joan-Anton Des de Tarragona DESEMBRE 1986 80 93
Bardulet i Palau, Salvador Retalls DESEMBRE 1986 91 93
Assemblees a l’Església DESEMBRE 1986 5 93
Vives, Joan-Enric Camins d’acció. Primer de tot … MARÇ 1986 49 PAU – TEMES – PARROQUIA 94
Totosaus, Josep M. Debat sobre la guerra i la Pau MARÇ 1996 3 94
Totosaus, Josep M. Optar per la pau MARÇ 1986 5 94
Totosaus, Josep M. Retalls MARÇ 1986 77 94
Totosaus, Josep M. Vida del Centre MARÇ 1986 79 94
Sanchez Bosch, Josep Evangeli i la Pau. Jesús ens ensenya MARÇ 1986 46 PAU – TEMES – BÍBLIA 94
Puigjaner, Josep M. Entre un passat deplorable i un present que deu ni do…. MARÇ 1986 59 PAU – TEMES – ESGLÉSIA 94
Pla, Quim Els cristians hem estat educats en la guerra o en la pau ? MARÇ 1986 43 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Pla, Quim Els nostres bisbes i la cursa d’armaments MARÇ 1986 56 PAU – TEMES – BISBES 94
Pla, Quim Qui ajudarà el tercer món MARÇ 1986 38 PAU – TEMES – JUSTICIA I PAU 94
Oliveras, Arcadi Organitzacions. Et recordaré algunes …… MARÇ 1986 52 PAU – TEMES – INSTITUCIONS 94
Mora, Gaspar Guerra i pau MARÇ 1986 30 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Montaña, Jaume Lleida MARÇ 1986 63 94
Mirabet, Antoni Urgell MARÇ 1986 71 94
Masip, Joan Tortosa MARÇ 1986 68 94
Marquès, Salomó Ajudar al tercer món. Un gest de justícia MARÇ 1986 37 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Marquès, Salomó Encara son pocs els objectors. MARÇ 1986 43 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Marquès, Salomó Es pot ser profeta i bisbe al mateix temps MARÇ 1986 57 PAU – TEMES – BISBES 94
Juncà, Salvador Els joves són testimonis profetics de la Pau MARÇ 1986 40 PAU – JOVENTUT – TEMES 94
Juncà, Salvador Serveis d’infraestructura MARÇ 1986 44 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Gomis, Joan Blocs Militars MARÇ 1986 32 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Gomis, Joan Que fosin mes radicals ….. MARÇ 1986 58 PAU – TEMES – BISBES 94
Gallart, Miquel La pau i l’Evangeli MARÇ 1986 8 94
Ferrer, Albert Objecció de conciència. Treballar per la Pau MARÇ 1986 41 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Codina, Sebastià Vic MARÇ 1986 74 94
Clarós, Salvador La Pau vo dir viure en una societat diferent MARÇ 1986 40 PAU – JOVENTUT – TEMES 94
Claperols, Pep Educació constant i actituds MARÇ 1986 34 94
Claperols, Pep Que escoltin la gent i que parlin amb valentia MARÇ 1986 55 PAU – TEMES – BISBES 94
Cervera, Joaquim Barcelona MARÇ 1986 60 94
Cervera, Joaquim Camins d’acció. Donar diners, informar-se … MARÇ 1986 47 PAU – TEMES – COMPROMÍS 94
Cervera, Joaquim Grups Pacifistes. El pacifisme s’ha fet popular MARÇ 1986 35 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Cervera, Joaquim Una resposta eminenment catalana i …… MARÇ 1986 54 PAU – TEMES – INSTITUCIONS 94
Cedó, Joan-Anton Tarragona MARÇ 1986 66 94
Busquets, Joan Educació per la pau a la catequesi i al si de les famílies cristianes MARÇ 1986 17 PAU – CATEQUESI – PASTORAL FAMILIAR 94
Botey, Jaume El Senyor derroca el poderosos …. MARÇ 1986 33 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Botey, Jaume Guerra i Pau. Carrera d’armaments MARÇ 1986 31 PAU – TEMES – ÈTICA I MORAL 94
Bardulet i Palau, Salvador Les festes MARÇ 1986 26 94
Úbeda, Teodor Passes en la col.legialitat episcopal JUNY 1986 41 VATICÀ II – POSTCONCILI – BISBES 95
Totosaus, Josep M. Concili i renovació pastoral JUNY 1986 3 VATICÀ II – POSTCONCILI – PASTORAL 95
Totosaus, Josep M. Fe i ateisme a la Televisió JUNY 1986 95 95
Totosaus, Joaep M. Vidal del Centre JUNY 1986 105 95
Torras, Pere Canvis en la formació de les consciències JUNY 1986 26 VATICÀ II – POSTCONCILI – ÈTICA I MORAL 95
Pla, Joaquim Girona JUNY 1986 78 95
Pla, Joaquim Retalls JUNY 1986 99 95
Pal, Manuel La vida i l’acció pastoral dels preveres JUNY 1986 51 VATICÀ II – POSTCONCILI – SACERDOCI 95
Montaña, Jaume Lleida JUNY 1986 83 95
Mirabet, Antoni Urgell JUNY 1986 89 95
Llopis, Joan Panorama bibliogràfic JUNY 1986 72 VATICÀ II – POSTCONCILI – LLIBRES/CINEMA 95
Lligadas, Josep Litúrgia: podem caminar més? JUNY 1986 14 VATICÀ II – POSTCONCILI – LITÚRGIA 95
Llabrés, Pere La Sagrada Escriptura en la renovació de les comunitats JUNY 1986 10 VATICÀ II – POSTCONCILI – BÍBLIA 95
Llabrés, Pere Mallorca JUNY 1986 85 95
Huguet, Jesús El Concili i la renovació Catequètica JUNY 1986 20 VATICÀ II – POSTCONCILI – CATEQUESI 95
Gomis, Joan El cristià en el món de la política JUNY 1986 38 VATICÀ II – POSTCONCILI – NOSTRE MÓN 95
Codina, Sebastià Vic JUNY 1986 92 95
Cabré, Salvador La parroquia popular de can Singuerlín JUNY 1986 67 VATICÀ II – POSTCONCILI – PASTORAL A BARCELONA 95
Botam, Joan L’ecomenisme després del Vaticà II JUNY 1986 56 VATICÀ II – POSTCONCILI – ECUMENISME 95
Bonet i Armengol, Lluís Ecumenisme a la zona de Rubí-Terrassa JUNY 1986 65 VATICÀ II – POSTCONCILI – PASTORAL A TERRASSA 95
Bardulet i Palau, Salvador Els Vicaris Episcopals JUNY 1986 47 VATICÀ II – POSTCONCILI – SACERDOCI 95
No enterrem el Concili JUNY 1986 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – VATICÀ II – POSTCONCILI 95
Totosaus, Josep M. L’espectador. Joan Oliver/Pere Quart JULIOL 1986 93 96
Totosaus, Josep M. Situació lingüistica de l’Església a Catalunya i les Illes JULIOL 1986 11 96
Riutort, Pere L’Església valenciana i l’ús de la llengua pròpia JULIOL 1986 72 96
Montaña, Jaume Des de la Terra ferma JULIOL 1986 86 96
Mirabet, Antoni Urgell JULIOL 1986 90 96
Masip, Joan Tortosa JULIOL 1986 88 96
Llabrés, Pere L’Església de Mallorca i la llengua catalana. Notes històriques i situació actual JULIOL 1986 46 96
Bardulet i Palau, Salvador Situació lingüistica de l’Església a Catalunya i les Illes JULIOL 1986 11 96
Per una Església catalana JULIOL 1986 5 96
Totosaus, Josep M. Qüestions pastorals diverses OCTUBRE 1986 3 97
Martí, Casimir L’Església en la guerra civil i el franquisme: lliçons d’una experiència OCTUBRE 1986 11 97
Forner, Climent Crònica de Solsona OCTUBRE 1986 70 97
Fontbona, Jordi Revisió de vida i estudi d’evangeli OCTUBRE 1986 38 REVISIÓ DE VIDA – ESGLÉSIA – BÍBLIA 97
Escós, Josep Experiència sobre l’evangeli a la JOC OCTUBRE 1986 40 97
Cors, Anna Dianètica OCTUBRE 1986 46 97
Codina, Sebastià Des de Vic OCTUBRE 1986 78 97
Cervera, Joaquim Barcelona OCTUBRE 1986 64 97
Cedó, Joan-Anton Des de Tarragona OCTUBRE 1986 76 97
Buxarrais, Ramon «Ningú no em fa de guia» OCTUBRE 1986 55 97
Boladeras, M.Rosa Les sectes OCTUBRE 1986 43 97
Bardulet i Palau, Salvador VI Escola d’estiu per a catequistes OCTUBRE 1986 61 97
Aragonès, Josep M. La catequesi dels infants, compromís i exigència dels adults OCTUBRE 1986 27 ESGLÉSIA – ESTAT – CATEQUESI – COMPROMÍS 97
Montserrat com a símbol OCTUBRE 1986 8 97
Sota el signe del perdó OCTUBRE 1986 5 97
Totosaus, Josep M. El nostre homenatge a Mossèn Cinto FEBRER 1987 55 98
Totosaus, Josep M. Ministeris per a la comuntat. Poesia religiosa de Verdaguer FEBRER 1987 3 98
Totosaus, Josep M. Retalls FEBRER 1987 143 98
Totosaus, Josep M. Taules cronològiques FEBRER 1987 57 98
Terrats, Mateu Punts de contacte i diferències entre vocació ministerial i vida consagrada FEBRER 1987 34 VOCACIONS – MINISTERIS – VIDA RELIGIOSA 98
Rovira Belloso, Josep M. Els ministeris en la comunitat FEBRER 1987 8 98
Riera, Jaume La llei eclesiàstica del celibat FEBRER 1987 38 DRET CANÒNIC – CELIBAT – SACERDOCI 98
Prat  Pallarès, Ramon Vocacions i ministeri presbiteral a Barcelona FEBRER 1987 21 VOCACIONS – SEMINARIS – PASTORAL A BARCELONA 98
Pla, Quim Després d’unes jornades. Fer camí cap a una pastoral de joves FEBRER 1987 96 98
Pla, Quim Rebombori a Girona FEBRER 1987 100 98
Pla, Quim Retalls FEBRER 1987 132 98
Mirabet, Antoni Urgell FEBRER 1987 119 98
Masip, Joan Bisbat de Tortosa FEBRER 1987 117 98
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1987 108 98
Huguet, Jesús El celibat dels capellans: una llei qüestionable. FEBRER 1987 44 DRET CANÒNIC – CELIBAT – SACERDOCI 98
Huguet, Jesús Retalls FEBRER 1987 129 98
Forner, Climent La poesia religiosa de Verdaguer FEBRER 1987 69 98
Codina, Sebastià Des de Vic FEBRER 1987 122 98
Cedó, Joan-Anton Des de Tarragona FEBRER 1987 115 98
Bonet i Armengol, Lluís Retalls FEBRER 1987 127 98
Batiste Mercader, Xavier Des de la Terra Ferma FEBRER 1987 106 98
Bardulet i Palau, Salvador Cop d’ull bibliogràfic FEBRER 1987 49 98
Després de Nadal FEBRER 1987 5 98
Tria poètica FEBRER 1987 74 98
Vila, Josep M. Pasqua jove a Solsona ABRIL 1987 26 LITÚRGIA – PASTORAL DE JOVENTUT – EXPERIÈNCIES 100
Totosaus, Josep M. La vetlla Pasqual ABRIL 1987 5 100
Totosaus, Josep M. Retalls ABRIL 1987 79 100
Totosaus, Josep M. Vida del Centre ABRIL 1987 82 100
Segalés, Francesc Acció Catòlica Obrera ABRIL 1987 30 LITÚRGIA – MOVIMENTS – EXPERIÈNCIES 100
Saborit, J Tres parròquies rurals del Bages ABRIL 1987 20 LITÚRGIA – PASTORAL RURAL – EXPERIÈNCIES 100
Roig, Enric Mare de Déu de la Salut ABRIL 1987 15 LITÚRGIA – PASTORAL A BARCELONA – EXPERIÈNCIES 100
Ràfols, Frederic Vilafranca del Penedès ABRIL 1987 17 LITÚRGIA – PASTORAL A BARCELONA – EXPERIÈNCIES 100
Pla, Quim Dos films: «El nom de la rosa» i «La Missió» ABRIL 1987 75 100
Pla, Quim Girona: Any nou, vida nova ABRIL 1987 53 100
Pla, Joaquim Pasqua jove a Girona ABRIL 1987 22 LITÚRGIA – PASTORAL DE JOVENTUT – EXPERIÈNCIES 100
Mirabet, Antoni Urgell ABRIL 1987 71 100
Mascaró, Carles Una experiència amable i fràgil ABRIL 1987 33 LITÚRGIA – PASTORAL DE JOVENTUT – EXPERIÈNCIES 100
Llabres, Pere Sta. Caterina Tomàs, a Ciutat de Mallorca ABRIL 1987 12 LITÚRGIA – PASTORAL A MALLORCA – EXPERIÈNCIES 100
Forner, Climent Solsona: Crònica de la crònica ABRIL 1987 65 100
Figueras, Jordi Tarragona ABRIL 1987 69 100
Codina, Sebastià Des de Vic ABRIL 1987 73 100
Botey, Jaume Visió de l’Església des de la cultura del carrer ABRIL 1987 37 ESGLÉSIA – PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL SOCIAL 100
Bonet i Armengol, Lluís Quaresma i Pasqua ABRIL 1987 9 LITÚRGIA – QUARESMA – EXPERIÈNCIES 100
Batiste Mercader, Xavier Des de la Terra Ferma ABRIL 1987 63 100
Bardulet i Palau, Salvador Tres parròquies rurals del Bages ABRIL 1987 20 LITÚRGIA – PASTORAL RURAL – EXPERIÈNCIES 100
Arribem al número 100 ABRIL 1987 3 100
La nit de Pasqua ABRIL 1987 7 100
Totosaus, Josep M. Vida del Centre JULIOL 1987 77 101
Totosaus, Josep M. Vint anys de treball pastoral a Catalunya. Notes per a un balanç JULIOL 1987 9 101
Rovira Belloso, Josep M. Vint anys de treball pastoral a Catalunya. Notes per a un balanç JULIOL 1987 9 101
Redacció De cara a un nou curs JULIOL 1987 6 101
Raventós, Josep Des de Tarragona JULIOL 1987 25 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA 101
Prats, Modest Un canvi considerable JULIOL 1987 28 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A GIRONA 101
Pla, Quim Retalls JULIOL 1987 71 101
Mirabet, Antoni Urgell JULIOL 1987 66 101
Masip, Joan Tortosa JULIOL 1987 64 101
Martí, Casimir Vint anys de treball pastoral a Catalunya. Notes per a un balanç JULIOL 1987 9 101
Llabrés, Pere Mallorca JULIOL 1987 56 101
Goberna, Maria-Regina Ha mort un pobre JULIOL 1987 45 IN MEMORIAM – CRÒNICA DE BARCELONA – PERSONATGES 101
Figueras, Jordi Tarragona JULIOL 1987 62 101
Codina, Sebastià Vic JULIOL 1987 68 101
Cervera, Joaquim Barcelona JULIOL 1987 49 101
Carrera, Joan Interrogants JULIOL 1987 31 101
Cabré, Ricard Un home de Déu i del poble JULIOL 1987 33 IN MEMORIAM – CRÒNICA DE TARRAGONA – PERSONATGES 101
Batiste Mercader, Xavier Des de la Terra Ferma JULIOL 1987 53 101
Vilamala, Francesc «Codradía de la Santa Cruz» a la Mina NOVEMBRE 1987 38 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A BARCELONA 102
Totosaus, Josep M. Retalls NOVEMBRE 1987 75 102
Totosaus, Josep M. Sobre la religiosidad popular NOVEMBRE 1987 5 102
Totosaus, Josep M. Vida del Centre NOVEMBRE 1987 77 102
Subirà, Joan Romeries immigrades amb murcians i andalusos NOVEMBRE 1987 19 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL 102
Segalés, Francesc Com programar un curs en una parròquia NOVEMBRE 1987 50 PARRÒQUIA – OBRADOR – PASTORAL 102
Sanmartí, Joan El Rocío, a Sant Joan Despí NOVEMBRE 1987 31 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A BARCELONA 102
Rosell, Jordi El Rocío, a Vila-seca NOVEMBRE 1987 34 EXPEREIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A TARRAGONA 102
Redacció Fitxes diverses NOVEMBRE 1987 40 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – ESGLÉSIA CATALANA 102
Mora, Josep M. El Rocío, a Cerdanyola NOVEMBRE 1987 29 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A BARCELONA 102
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1987 72 102
Forner, Climent Solsona NOVEMBRE 1987 64 102
Figueras, Jordi Tarragona NOVEMBRE 1987 70 102
Duch, Lluís Religiosidad popular NOVEMBRE 1987 8 RELIGIOSITAT – TEMES – PASTORAL 102
Domènech, Pere Necessitat de clarificació NOVEMBRE 1987 46 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL 102
Casals, Josep El Rocío, a Sant Joan de Vilatorrada NOVEMBRE 1987 35 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A VIC 102
Brustenga, Joaquim Acollir, purificar, integrar NOVEMBRE 1987 44 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – ACOLLIMENT 102
Balaguer, Valentí Processó de la Torrassa NOVEMBRE 1987 36 EXPERIÈNCIES – RELIGIOSITAT – PASTORAL A BARCELONA 102
Totosaus, Josep M. Barcelona FEBRER 1988 95 CRÒNICA DE BARCELONA – BISBES – PERSONATGES 103
Totosaus, Josep M. La classe de Religió FEBRER 1988 3 103
Totosaus, Josep M. Mn. Ramon Muntanyola, en el record, FEBRER 1988 84 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A TARRAGONA 103
Totosaus, Josep M. Retalls FEBRER 1988 110 103
Totosaus, Josep M. Vida del Centre FEBRER 1988 113 103
Tomàs, Josep M. Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB i BUP i FP i professors), Tortosa FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A TORTOSA 103
Redacció La classe de religió ¿encara ambígua? FEBRER 1988 6 PÒRTIC / QÜESTIONS – ENSENYAMENT – CLASSE DE RELIGIÓ 103
Redacció Qüestions diverses: Lleida, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic. FEBRER 1988 19 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – ESGLÉSIA CATALANA 103
Quesada, Antoni Disset anys a Solsona FEBRER 1988 33 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A SOLSONA 103
Quesada, Antoni Xifre d’alumnes (alumnes d’EGB, BUP i FP i professors) ;Solsona FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A SOLSONA 103
Pié, Salvador L’ensenyament de la religió a l’escola: identitat i perspectives FEBRER 1988 37 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – ESCOLA 103
Pedrós, Jaume Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB, BUP i FP i professors); Lleida FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A LLEIDA 103
Pallisser, Pere Religió a EGB, al bisbat de Barcelona FEBRER 1988 13 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A BARCELONA 103
Massana, Josep Vint anys a Manresa FEBRER 1988 30 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A VIC 103
Martínez, Montserrat Tres anys al Bisbat de Barcelona FEBRER 1988 28 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A BARCELONA 103
Llopis, Joan Els temes de cent números de QUADERNS FEBRER 1988 68 TEMES – PASTORAL – QUADERNS 103
Huguet, Jesús Contrapunts FEBRER 1988 48 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – ESCOLA 103
Hortet, Josep Per la promoció de la parròquia FEBRER 1988 52 PARRÒQUIA – LAÏCAT – TEMES 103
Gimènez, Francesc Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB i BUP i FP i professors). Tarragona FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A TARRAGONA 103
Garcia, Josep M. Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB, BUP i FP i professors): Girona FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A GIRONA 103
Gagigós, Antoni Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB i BUP i FP i professors); Urgell FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A URGELL 103
Codina, Sebastià Des de Vic FEBRER 1988 105 103
Centellas, Marian Xifres d’alumnes (alumnes d’EGB i BUP i FP i professors); Vic FEBRER 1988 9 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A VIC 103
Cagigós, Antoni Vint anys a la Seu d’Urgell. FEBRER 1988 24 CLASSE DE RELIGIÓ – ENSENYAMENT – PASTORAL A URGELL 103
Bonet i Armengol, Lluís Retalls FEBRER 1988 108 103
Batlles, Joan La joventut d’A.© a Barcelona els anys cinquanta FEBRER 1988 76 PASTORAL DE JOVENTUT – ACCIÓ CATÒLICA – MOVIMENTS 103
Totosaus, Josep M. Acollir els deficients MARÇ 1988 3 105
Torrella, Ramon La meva gertmana Maria Assumcion MARÇ 1988 46 EXPERIÈNCIES – TESTIMONIS – DEFICIENTS 105
Torrebadella, Francesc Experiència diaconal al servei dels deficients MARÇ 1988 57 EXPERIÈNCIES – TESTIMONIS – DEFICIENTS 105
Tomàs, Joan Acolliment del deficient mental a l’esplai MARÇ 1988 60 EXPERIÈNCIES – TESTIMONIS – ESPLAI 105
Rovira Belloso, Josep M. Acollir el deficient a l’Església MARÇ 1988 35 DEFICIENTS – ACOLLIMENT – PARROQUIA 105
Redacció Setmana santa: Atenció MARÇ 1988 6 105
Quintana, Margarida Agrupament escolta St. Pius X MARÇ 1988 63 EXPERIÈNCIES – TESTIMONIS – ESCOLTISME 105
Nicolau, Francesc Barcelona: Tres eclesiàstics homenotjats MARÇ 1988 73 CRÒNICA DE BARCELONA – PERSONATGES – SACERDOCI 105
Montaña, Jaume Lleida; des de la Terra ferma MARÇ 1988 85 105
Molins, Eduard Agrupament escolta St. Pius X MARÇ 1988 63 EXPERIÈNCIES – TESTIMONIS – ESCOLTISME 105
Miranda, Joan Acollir el deficient als sagraments MARÇ 1988 41 DEFICIENTS – ACOLLIMENT – SAGRAMENTS 105
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell MARÇ 1988 96 105
Llabrés, Pere Adoració comunitària de l’eucaristia el vespre del dijous sant MARÇ 1988 66 SETMANA SANTA – LITÚRGIA – OBRADOR 105
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca MARÇ 1988 87 105
Galve, Mariano Objectius i activitats de l’acció pastoral en psiquiatria MARÇ 1988 21 DEFICIENTS – PASTORAL – ENSENYAMENT 105
Folch i Soler, Lluís L’educació de l’afectivitat en el deficient MARÇ 1988 9 DEFICIENTS – PASTORAL – ENSENYAMENT 105
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona MARÇ 1988 94 105
Casellas, Josep Girona: inquietud pel futur MARÇ 1988 80 105
Carrera, Joan Barcelona: Tres eclesiàstics homenatjats MARÇ 1988 73 CRÒNICA DE BARCELONA – PERSONATGES – SACERDOCI 105
Vaticà II, Vaticà II Constitució «Sacrosantum Concilium», del Vaticà II (1963) JUNY 1988 120 106
Totosaus, Josep M. El cant a les esglésies JUNY 1988 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA 106
Totosaus, Josep M. Vida del Centre JUNY 1988 145 106
Torres, Salvador Parers de pastors JUNY 1988 76 106
Torras i Bages, Josep Torras i Bages (1899-1916) JUNY 1988 109 106
Terrats, Catalina Monestir de Sant Pere de les Paul.les JUNY 1988 85 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – MONESTIRS 106
Taulé, Albert La música al concili Vaticà II JUNY 1988 18 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – VATICÀ II 106
Sunyol, Gregori Gregori M. Sunyol (1879-1946) JUNY 1988 118 106
Soler Amigó, Joan La lletra dels cnts i la seva evolució JUNY 1988 38 106
Soldevila, Pere Entorn del cant litúrgic, a partir de l’experiència JUNY 1988 55 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – EXPERIÈNCIES 106
Solà, Lluís Per què no canta el poble? JUNY 1988 52 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – PARROQUIA 106
Sànchez, Carme Els cants en l’eucaristia familiar JUNY 1988 91 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – PASTORAL FAMILIAR 106
Roquet-Jalmar, Maria Frederica Monestir de Vallbona de les Monges JUNY 1988 88 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – MONESTIRS 106
Riba, Narcís Entorn del cant litúrgic, a partir de l’experiència JUNY 1988 55 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – EXPERIÈNCIES 106
Redacció Dissentim JUNY 1988 8 106
Pla, Joaquim La música d’Església.S’ha estroncat la inspiració? JUNY 1988 59 106
Pius X, Pius X Motu propio de St. Pius X (1903) JUNY 1988 106 106
Morlans, Xavier Ens cal un nou cant cristià d’avui a Catalunya JUNY 1988 64 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – TEMES 106
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell JUNY 1988 142 106
Millet, Lluís Lluís Millet (1867-1914) JUNY 1988 112 106
Massó, Leo Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Masnou, Ramon «Cantem al Semyor un càntic nou», carta pastoral del bisbe de Vic (1987) JUNY 1988 125 106
Mas Antó, Jordi Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Martorell, Oriol Els nostres cants litúrgics, avui JUNY 1988 43 106
Maluquer, Jordi Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Lligadas, Josep El cant, la música i el silenci a les celebracions litúrgiques JUNY 1988 32 106
Gispert, Enric Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Forcano, Ignasi Parers de pastors JUNY 1988 76 106
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona JUNY 1988 136 106
Ferrés, Miquel Àngel Parers de pastors JUNY 1988 76 106
Estrada, Gregori El cant a l’església de Montserrat d’ença del concili Vaticà II JUNY 1988 82 CANT LITÚRGIC – MONTSERRAT – VATICÀ II 106
Estrada, Gregori La música en la litúrgia i en altres manifestacion religioses JUNY 1988 11 106
Congregació de Ritus, Congregació de Ritus Instrucció de la Sda. Congregació de Ritus sobre la música en la sagrada litúrgia (1967) JUNY 1988 122 106
Comellas, Jaume Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Cols, Domènec El cant gregorià i la polifonia en la liturgia reformada JUNY 1988 24 106
Cohí i Grau, A. Parers de técnics JUNY 1988 67 106
Codina, Sebastià Des de Vic JUNY 1988 139 106
Cervera, Joaquim Parers de pastors JUNY 1988 76 106
Castellas, Josep Crònica de Girona JUNY 1988 130 106
Bonet, Narcis Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Bonet i Armengol, Lluís Els renovadors del cant religiós a la primera meitat de segle JUNY 1988 94 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – PERSONATGES 106
Bardulet i Palau, Salvador Mai no s’havia cantat tant com ara JUNY 1988 48 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – PARROQUIA 106
Barbarà Anglès, Miquel Schola de cant gregorà de l’obra cultural Santes Creus JUNY 1988 89 CANT LITÚRGIC – LITÚRGIA – PASTORAL A TARRAGONA 106
Baburés Noguer, Joan Parers de tècnics JUNY 1988 76 106
Artís, Pere Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Albet, Montserrat Parers de tècnics JUNY 1988 67 106
Totosaus, Josep M. Retalls JULIOL 1988 78 108
Terricabras, Josep M. De la cultura crítica a la cultura de crisi JULIOL 1988 9 108
Soler i Amigó, Joan Eñ «sector quaternari», un repte per als cristians JULIOL 1988 24 108
Redacció El «cisma» de Lefèvre, una clarificació saludable JULIOL 1988 6 FE I CULTURA – ESGLÉSIA – PERSONATGES 108
Pla, Quim Tres reflexions nacionals sobre l’Església catalana JULIOL 1988 38 108
Pal, Manuel Presència i acció en la cultura i en el món JULIOL 1988 30 108
Oller, Ramon Pelegrinatge interparroquial de Girona a Montserrat JULIOL 1988 56 PASTORAL – PASTORAL A GIRONA – PARROQUIA 108
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell JULIOL 1988 75 108
Masip, Joan Crònica de Tortosa JULIOL 1988 73 108
Manent, Albert Pere Ribot, un símbol des de l’exili interior JULIOL 1988 42 108
Llopis, Joan Tres factors de la cultura actual JULIOL 1988 22 108
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca JULIOL 1988 64 108
Huguet, Jesús Fe i cultura postmoderna JULIOL 1988 3 108
Huguet, Jesús Retalls JULIOL 1988 78 108
Fisa, Josep M. Mediació i presència: un debat també nostre JULIOL 1988 32 108
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona JULIOL 1988 70 108
Colomer, Josep Objectius pastoral a l’Arxiprestat de Mataró JULIOL 1988 51 108
Castiñeira, Àngel Esperança i buidor JULIOL 1988 19 FE I CULTURA – TEMES – ÈTICA I MORAL 108
Casellas, Josep Crònica de Girona JULIOL 1988 60 108
Casañas, Joan Presència de l’Església en el món JULIOL 1988 27 108
Bosch, Antoni La postmodernitat des de la fe JULIOL 1988 16 108
Barbarà Anglès, Miquel Sobre els programes d’acció pastoral JULIOL 1988 36 108
Vives, Joan-Enric Informes OCTUBRE 1988 45 NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT – TEMES 109
Valls, Manuel Comunió i Alliberament OCTUBRE 1988 8 COMUNIÓ I ALLIBERAMENT – NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT 109
Totosaus, Josep M. Informes OCTUBRE 1988 45 NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT – TEMES 109
Redacció El futur de l’Església catalana OCTUBRE 1988 5 109
Pla, Quim Retalls. Coratge i por a l’església d’avui OCTUBRE 1988 92 109
Pla, Joaquim Catalunya i Espanya OCTUBRE 1988 62 109
Piñol, Josep M. Una incògnita: la successió del cardenal Jubany OCTUBRE 1988 56 PASTORAL A BARCELONA – BISBES – PERSONATGES 109
Peix, Miquel Renovació carismàtica OCTUBRE 1988 37 RENOVACIÓ CARISMÀTICA – NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT 109
Montaña, Jaume Crònica de Lleida OCTUBRE 1988 76 109
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell OCTUBRE 1988 89 109
Martrat, Josep Comunitats Neocatecumenlas OCTUBRE 1988 21 NEOCATECUMENALS – NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT 109
Lligadas, Josep Església i identitat nacional: la immigració OCTUBRE 1988 65 109
Forner, Climent Crònica de Solsona OCTUBRE 1988 81 109
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona OCTUBRE 1988 87 109
Cardús, Salvador Nous models d’inserció eclesial OCTUBRE 1988 49 NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT – TEMES 109
Bruguera, Gaspar Focolars OCTUBRE 1988 30 FOCOLARS – NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT 109
Bigordà, Josep Llibertat/no llibertat en el nous moviments OCTUBRE 1988 54 NOUS MOVIMENTS – LAÏCAT – TEMES 109
Bardulet i Palau, Salvador Advent-Nadal OCTUBRE 1988 67 109
Els nous moviments OCTUBRE 1988 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – MOVIMENTS – LAÏCAT 109
Vicaris Episcopals, Vicaris Episcopals Parròquies sense prevere resident, Vicaris episcopals de Catalunya FEBRER 1989 9 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – ESTUDIS TEOLOGICS 110
Trias, Joaquim La llengua catalana a la pastoral FEBRER 1989 23 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – IDIOMA/LLENGÜA 110
Totosaus, Josep M. Qüestions diverses FEBRER 1989 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT 110
Totosaus, Josep M. Retalls FEBRER 1989 85 110
Totosaus, Josep M. Toc d’atenció FEBRER 1989 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – INTEGRISME – TEMES 110
Torrella, Josep La llengua catalana a la pastoral FEBRER 1989 23 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – IDIOMA/LLENGÜA 110
Terrats, Mateu La parròquia avui FEBRER 1989 45 ARXIPRESTAT – SACERDOCI – PARROQUIA 110
Sanchez, Rosa M. Experiència d’una laica FEBRER 1989 20 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – LAÏCAT 110
Pla, Joaquim Pla Retalls FEBRER 1989 85 110
Pardo, Francesc L’arxiprest i el capellans en l’arxiprestat FEBRER 1989 32 110
Marquuilles, Joan Dues experiències i unes reflexions FEBRER 1989 21 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – PASTORAL A URGELL 110
Llopis, Joan Els equívocs del cas Lefàbvre FEBRER 1989 52 110
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca FEBRER 1989 74 110
Jubany, Narcís Homilia, setmana de catequistes FEBRER 1989 31 CATEQUESI – IDIOMA/LLENGÜA – ESCOLA 110
Goberna, Regina Retalls FEBRER 1989 85 110
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona FEBRER 1989 80 110
Farriol, Pere La llengua catalana i la pastoral FEBRER 1989 23 ESGLÉSIA CATALANA – IDIOMA/LLENGÜA – PASTORAL 110
Equip Lloses, Equip Lloses un grup de laics FEBRER 1989 19 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – PASTORAL A VIC 110
Dalmau, Pere Qué hi pot fer la JARC? FEBRER 1989 21 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – JARC 110
Codina, Sebastià Crònica de Vic FEBRER 1989 82 110
Capellans Girona, Capellans Girona Pla de treballs Pastoral FEBRER 1989 17 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – PASTORAL A GIRONA 110
Bardulet i Palau, Salvador Esquema de la celebració dominical sense prevere FEBRER 1989 72 110
Bardulet i Palau, Salvador Quaresma-Pasqua FEBRER 1989 58 OBRADOR – LITÚRGIA – QUADERNS 110
Almacelles, Montserrat Una parróquia de poble FEBRER 1989 18 PARRÒQUIA – ARXIPRESTAT – PASTORAL A LLEIDA 110
Totosaus, Josep M. L’Església en el procés que ha de menar a la llibertat de Catalunya ABRIL 1989 20 ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – TEMES 111
Totosaus, Josep M. L’Església i el milenari de Catalunya ABRIL 1989 3 111
Totosaus, Josep M. Retalls ABRIL 1989 117 111
Torras, Pere Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Riutort, Pere Catalunya mil anys: País Valencià, set-cents cinquanta anys ABRIL 1989 83 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A VALÈNCIA – HISTÒRIA 111
Riera, Jaume Vers una conferència eclesial de Catalunya ABRIL 1989 44 ESGLÉSIA CATALANA – C E ESPANYOLA – C E TARRACONENSE 111
Reixach, Jaume Crònica de Girona ABRIL 1989 107 111
Redacció Sobre els anomenaments episcopals ABRIL 1989 5 ESGLÉSIA CATALANA – BISBES – TEMES 111
Pou, Maribel Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Porta, Jordi Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell ABRIL 1989 115 111
Masip, Joan Crònica de Tortosa ABRIL 1989 112 111
Martinell, Maria Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Martí, Fèlix Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Martí, Casimir La pastoral de futur: línies bàsiques ABRIL 1989 27 ESGLÉSIA – PASTORAL – TEMES 111
Marquès, Josep M. «L’Arxiu de textos catalans antics» i la normalització cultural ABRIL 1989 103 ESGLÉSIA CATALANA – TEXTOS I MATERIALS – HISTÒRIA 111
Llabrés, Pere Cap a on naveguen les Esglésies de les Illes? ABRIL 1989 78 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A MALLORCA – PASTORAL 111
Grané, Josep M. Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Gomis, Joaquim Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Galtés, Joan Ara fa mil anys…. ABRIL 1989 9 ESGLÉSIA CATALANA – HISTÒRIA – C E TARRACONENSE 111
Fradera, Pere Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Figueras, Jordi Crònica de Tarragona ABRIL 1989 109 111
Carreres, Joan Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Carrera, Joan Integració dels immigrats: noves qüestions ABRIL 1989 15 ESGLÉSIA CATALANA – IMMIGRACIÓ – TEMES 111
Busquets, Joan El problema dels límits diocesans a Catalunya ABRIL 1989 71 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL DE CONJUNT – LÍMITS DIOCESANS 111
Botam, Joan Ser religiós a Catalunya avui ABRIL 1989 48 ESGLÉSIA CATALANA – RELIGIOSOS/ES – URC 111
Bascompte, Antoni L’economia eclesial del futur ABRIL 1989 65 111
Bardulet i Palau, Salvador Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Bardulet i Palau, Salvador L’Església en el procés que ha de menar a la llibertat de Catalunya ABRIL 1989 20 ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA – TEMES 111
Barbarà Anglès, Miquel L’estructuració dels serveis comuns a l’Església catalana ABRIL 1989 56 ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE – INSTITUCIONS 111
Arolas, Quim Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Armengol, Josep Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Armengol, Josep Retalls ABRIL 1989 117 111
Alsina Santandreu, Ramon Cap on ha d’anar l’Església de Catalunya? ABRIL 1989 89 ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL – PASTORAL DE CONJUNT 111
Tresserras, Miquel Església i mèdia JULIOL 1989 74 112
Totosaus, Josep M. Mitjans de comunicació i pasrtoral JULIOL 1989 5 MITJANS DE COMUNIACIÓ – ESGLÉSIA – PASTORAL 112
Segalès, Francesc Per una parròquia evangelitzadora JULIOL 1989 79 112
Sàez, Albert La televisión, una nova terrassa? JULIOL 1989 56 112
Romero, Francesc Televisió, una nova terrassa? JULIOL 1989 56 112
Roigé, Jaume Revista: Catalunya Cristiana JULIOL 1989 43 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – PUBLICACIONS 112
Ribes, Josep M. Delegació Tortosa JULIOL 1989 25 112
Reixach, Jaume Girona JULIOL 1989 86 112
Redacció Per una Església profètica JULIOL 1989 10 ESGLÉSIA – PASTORAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 112
Redacció Església i Mitjans de comunicació JULIOL 1989 7 MITJANS DE COMUNIACIÓ – ESGLÉSIA – PASTORAL 112
Pujol, Joan CEMS JULIOL 1989 13 INSTITUCIONS – MITJANS DE COMUNIACIÓ – C E ESPANYOLA 112
Pont, Josep M. Delegació Girona JULIOL 1989 20 112
Piquer, Jordi Tractament de la religió a la premsa diària JULIOL 1989 52 112
Pal, Manuel Delegació Urgell JULIOL 1989 25 112
Montaña, Jaume Delegació Lleida JULIOL 1989 21 112
Mirabet, Antoni Urgell JULIOL 1989 95 112
Massot, Josep Publicacions de l’Abadia de Montserrat JULIOL 1989 39 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – MONTSERRAT 112
Martínez Roura, Joaquim M. Delegació Barcelona JULIOL 1989 19 112
Martínez Roura, Joaquim M. Missatge Humà i Cristià JULIOL 1989 41 112
López Quiles, Antoni Església (poc) valenciana en un País (poc) valencià JULIOL 1989 63 112
Llopis, Joan Quatre reflexions conclusives JULIOL 1989 59 112
Llabrés, Pere Mallorca JULIOL 1989 90 112
Gomis, Joaquim Editorial Centre Pastoral Litúrgica JULIOL 1989 35 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – PUBLICACIONS 112
Gomis, Joan Església i mitjans de comunicació social JULIOL 1989 47 112
Garcia, Josep-Miquel Delegació Tarragona JULIOL 1989 24 112
Forner, Climent Delegació Girona JULIOL 1989 22 112
Figueras, Jordi Tarragona JULIOL 1989 94 112
Ferrés, Miquel-Angel Fill diocesana de Girona JULIOL 1989 30 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – PASTORAL A GIRONA 112
Faulí, Josep Un espai mes JULIOL 1989 73 112
Codina, Sebastià Vic JULIOL 1989 97 112
Codina, Pere Editorial Claret JULIOL 1989 37 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – RELIGIOSOS/ES 112
Casas, Pere Delegació Vic JULIOL 1989 27 112
Casas, Pere Fulls diocesans de:Vic-Solsona-Tarragona JULIOL 1989 31 112
Carreres Pera, Joan Un repte dels «90» JULIOL 1989 70 112
Cardús i Ros, Salvador Avui/demà JULIOL 1989 69 112
Camps, Joan SIMCOS JULIOL 1989 17 INSTITUCIONS – MITJANS DE COMUNIACIÓ – C E TARRACONENSE 112
Bofill, Roser Revista Foc-Nou JULIOL 1989 45 MITJANS DE COMUNIACIÓ – INSTITUCIONS – PUBLICACIONS 112
Aymar Regolta, Jaume Fulls diocesans de: Barcelona-Tortosa-Urgell JULIOL 1989 29 112
Aymar Regolta, Jaume Normalització JULIOL 1989 67 112
Alimbau, Josep M. I la ràdio? JULIOL 1989 77 112
Trescents, Adrià A la frontera de la marginació NOVEMBRE 1989 72 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – MARGINACIÓ 114
Totosaus, Josep M. Religiosos i religioses a Catalunya NOVEMBRE 1989 3 114
Samper, Genís Els religiosos a Catalunya, qui són?, què fan? NOVEMBRE 1989 9 114
Salvat, Ignasi Què ha representat al Concili en la vida dels eligiosos?, NOVEMBRE 1989 28 RELIGIOSOS/ES – ESGLÉSIA CATALANA – VATICÀ II 114
Redacció Els religiosos a Catalunya NOVEMBRE 1989 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – RELIGIOSOS/ES – ESGLÉSIA CATALANA 114
Pla, Quim Retalls NOVEMBRE 1989 95 114
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1989 93 114
Masip, Genoveva Serveis per als marginats NOVEMBRE 1989 76 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – MARGINACIÓ 114
Llabrés, Pere Religiosos i religioses a Mallorca NOVEMBRE 1989 21 114
Huguet, Jesús Retalls NOVEMBRE 1989 95 114
Grup de rel, Grup de religiosos franciscans Religiosos a parròquies: interrogants NOVEMBRE 1989 38 114
Gendrau, Josep En una parròquia NOVEMBRE 1989 70 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – PARROQUIA 114
Gelabert, Sole Al despatx parroquial NOVEMBRE 1989 69 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – PARROQUIA 114
Franquesa, Adalbert Valls NOVEMBRE 1989 60 114
Fortuny, Romà Caminar amb els pobres NOVEMBRE 1989 80 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – MARGINACIÓ 114
Forner, Climent Solsona: en orfandat NOVEMBRE 1989 83 114
Figueras, Jordi Tarragona NOVEMBRE 1989 88 114
Delàs, Llum Els religiosos i la pastoral de conjunt NOVEMBRE 1989 40 114
Custodi, Mercè Joves NOVEMBRE 1989 57 TESTIMONIS – RELIGIOSOS/ES – PASTORAL DE JOVENTUT 114
Codina, Victor Vida religiosa i Església local NOVEMBRE 1989 32 114
Codina, Pere Una vida comunitària fent camí amb els temps NOVEMBRE 1989 46 114
Blanc, Joaquim Tortosa NOVEMBRE 1989 91 114
AA.DD. Comunitat de contemplatives NOVEMBRE 1989 63 114
AA.DD. Comunitat de vida activa NOVEMBRE 1989 68 114
AA.DD. Les vocacions religioses a Catalunya NOVEMBRE 1989 53 RELIGIOSOS/ES – ESGLÉSIA CATALANA – VOCACIONS 114
Totosaus, Josep M. Presència dels cristians en el món DESEMBRE 1989 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – PRESÈNCIA EN EL MÓN – LAÏCAT 115
Sánchez, Rosa Maria Ésser sal i llevat DESEMBRE 1989 74 115
Sànches Bosch, Josep Cristians compromesos DESEMBRE 1989 72 115
Rovira Belloso, Josep M. Quina és la forma más adient de presència eclesial en la societat DESEMBRE 1989 52 115
Roset, Ferran Sobre  la fe dels fills, un testimoni DESEMBRE 1989 42 PRESÈNCIA EN EL MÓN – TESTIMONIS – PASTORAL FAMILIAR 115
Reixach, Jaume Girona DESEMBRE 1989 110 115
Redacció Cristians en el mon d’avui DESEMBRE 1989 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – PRESÈNCIA EN EL MÓN – LAÏCAT 115
Pascual, Josep Ajuntament-parròquia DESEMBRE 1989 78 115
Nogués, Ramon M. Cristians en el món d’avui DESEMBRE 1989 56 115
Mora, Gaspar Principis morals i actituds, amb referència especial als joves DESEMBRE 1989 61 PRESÈNCIA EN EL MÓN – ÈTICA I MORAL – PASTORAL DE JOVENTUT 115
Mirabet, Antoni Urgell DESEMBRE 1989 115 115
Huguet, Jesús L’actitud del capellà en el nostre món DESEMBRE 1989 45 115
Gomis, Antoni Aproximació psicològica DESEMBRE 1989 28 115
Figueras, Jaume Tarragona DESEMBRE 1989 113 115
Estrada, Joan Presència alliberadora DESEMBRE 1989 76 115
Castiñeira, Àngel Superar el síndrome de Nicodem DESEMBRE 1989 59 115
Bonet i Armengol, Lluís A Nicaragua, una Església en la divisió, peró en l’esperença DESEMBRE 1989 88 115
Bonet i Armengol, Lluís El cristià davant la befa. DESEMBRE 1989 69 115
Bonet i Armengol, Lluís Institucions i moviment cultural a Catalunya, 1930-1936 DESEMBRE 1989 101 INSTITUCIONS – PERSONATGES – FE I CULTURA 115
Bonet i Armengol, Lluís L’Església de Cuba, Església del diàleg DESEMBRE 1989 80 115
Bofill, Roser Aspectes positius del nostre cristianisme DESEMBRE 1989 49 115
Bardulet i Palau, Salvador Presència i acció dels cristians en el món DESEMBRE 1989 11 PRESÈNCIA EN EL MÓN – EVANGELITZACIÓ – PASTORAL 115
Bardés, Josep M. Vetlla penitencial d’Advent DESEMBRE 1989 104 ADVENT/NADAL – PENITÈNCIA – OBRADOR 115
Barbarà Anglès, Miquel Assaig de tipologia DESEMBRE 1989 18 115
Arissó, Araceli Sobre la fe dels fills, un testimoni DESEMBRE 1989 42 PRESÈNCIA EN EL MÓN – TESTIMONIS – PASTORAL FAMILIAR 115
Totosaus, Josep M. Els cristians i el voluntariat ABRIL 1990 5 117
Suñol, Mercè Càritas: una presència on fa falta ABRIL 1990 30 VOLUNTARIAT – PRESÈNCIA EN EL MÓN – CARITAS 117
Riutort, Pere Carta de València ABRIL 1990 65 117
Reixach, Jaume Girona ABRIL 1990 74 117
Ramon i Cinca, Joan Sacerdoci, ministeri sacremental i treball manual ABRIL 1990 53 117
Pla, Joaquim Problemes entorn del voluntariat ABRIL 1990 11 VOLUNTARIAT – PRESÈNCIA EN EL MÓN – TEMES 117
Mirabet, Antoni Urgell ABRIL 1990 85 117
Llach, M.teresa Catequesi i voluntariat ABRIL 1990 39 117
Llabrés, Pere Mallorca ABRIL 1990 77 117
Gonzalvo, José Luís MIJAC ABRIL 1990 42 VOLUNTARIAT – MOVIMENTS – MIJAC 117
Forés, Carme Càritas: una presència on fa falta ABRIL 1990 30 VOLUNTARIAT – PRESÈNCIA EN EL MÓN – CARITAS 117
Figueras, Jordi Tarragona ABRIL 1990 84 117
Codina, Sebastià Vic ABRIL 1990 87 117
Cervera, Joaquim Estructuració del voluntariat en una parròquia ABRIL 1990 15 VOLUNTARIAT – PARRÒQUIA – PRESÈNCIA EN EL MÓN 117
Borràs, Pere Espiritualitat del voluntari ABRIL 1990 44 117
Bordàs, Antoni El sínode diocesà de Tortosa (1984-1988) ABRIL 1990 57 117
Bonet i Armengol, Lluís Celibat sinònim de fidelitat ABRIL 1990 50 117
Boix, Josep «Fent camí amb les parelles.  Diàlegs pre-matrimonials» ABRIL 1990 69 117
Batlle, Roser MOVIBAIX ABRIL 1990 34 117
Batlle, Joan MOVIBAIX ABRIL 1990 34 117
Barba, Carles MOVIBAIX ABRIL 1990 34 117
Aróztegui, F.Xavier Recepció dels sants olis ABRIL 1990 71 OBRADOR – LITÚRGIA – SAGRAMENTS 117
Armengol, Carles El voluntariat, aposta de futur per al moviment d’esplai ABRIL 1990 22 VOLUNTARIAT – PRESÈNCIA EN EL MÓN – ESPLAI 117
Renovació episcopal ABRIL 1990 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 117
Totosaus, Josep M. Barcelona JUNY 1990 45 CRÒNICA DE BARCELONA – PERSONATGES – BISBES 118
Totosaus, Josep M. Els cristians i el nacionalisme JUNY 1990 5 118
Totosaus, Josep M. Tortosa JUNY 1990 59 118
Reixach, Jaume Girona JUNY 1990 50 118
Redacció Catalans nacionals JUNY 1990 7 118
Pont i Puntigam, Ferran Catalunya nació i els cristians JUNY 1990 24 118
Pont i Gol, Josep Josep Pont i Gol JUNY 1990 40 118
Pla, Quim Retalls JUNY 1990 69 118
Montaña, Jaume Lleida JUNY 1990 53 118
Mirabet, Antoni Urgell JUNY 1990 62 118
Masnou, Ramon Ramon Masnou JUNY 1990 36 118
Martí, Fèlix Cristià i nacionalista JUNY 1990 14 ESGLÉSIA CATALANA – LAÏCAT – TESTIMONIS 118
Lahosa, Cisco Tortosa JUNY 1990 59 CRÒNICA DE TORTOSA – IN MEMORIAM – PERSONATGES 118
Joan-Pau II, Joan-Pau II Joan Pau II JUNY 1990 28 118
Huguet, Jesús De Madrid ens vindrà la llum! JUNY 1990 11 118
Huguet, Jesús Retalls JUNY 1990 69 118
Figueras, Jordi Tarragona JUNY 1990 56 118
Farriol i Vinyes, Pere Una experència Espanya endins JUNY 1990 26 ESGLÉSIA CATALANA – TESTIMONIS – PASTORAL RURAL 118
Codina, Sebastià Vic JUNY 1990 64 118
Bardulet i Palau, Salvador Jo voldria que el meu país fos un país normal JUNY 1990 18 118
Bisbes de Catalunya JUNY 1990 33 118
Vidal Aunós, Josep M. Consell de zona SETEMBRE 1990 29 119
Totosaus, Josep M. Barcelona SETEMBRE 1990 82 119
Totosaus, Josep M. Un número pràctic SETEMBRE 1990 5 119
Torrella, Josep Assemblea parroquial SETEMBRE 1990 47 JORNADES I SESSIONS – PASTORAL – PARROQUIA 119
Serra, Josep Reunions arxiprestals de preveres SETEMBRE 1990 42 119
Sanmartí, Joan Domund SETEMBRE 1990 57 PASTORAL – PARRÒQUIA – MISSIONS 119
Samper, Genis Textos SETEMBRE 1990 73 119
Redacció Per una Església lliure i autofinançada SETEMBRE 1990 7 119
Pujol, Esteve Consell arxiprestal SETEMBRE 1990 35 119
Mirabet, Antoni Urgell SETEMBRE 1990 101 119
Mascaró, Carles Encara…dinàmica de grups? SETEMBRE 1990 11 119
Llabrés, Pere Mallorca SETEMBRE 1990 88 119
Llabrés, Pere Vetlles d’Advent i de la Puríssima SETEMBRE 1990 64 OBRADOR – ADVENT/NADAL – LITÚRGIA 119
Forner, Climent Solsona SETEMBRE 1990 94 119
Figueras, Jordi Tarragona SETEMBRE 1990 99 119
Donada, Ramon Comencem el curs de catequesi SETEMBRE 1990 52 119
Codina, Sebastià Vic SETEMBRE 1990 102 119
Bonet i Armengol, Lluís Retalls SETEMBRE 1990 106 119
Batlles, Joan Revisem els Consells Pastorals SETEMBRE 1990 19 119
Bardulet i Palau, Salvador Pregària de Tots Sants al cementiri SETEMBRE 1990 62 119
Vilanova, Evangelista El Vaticà II, un concili entrat a la història NOVEMBRE 1990 27 121
Totosaus, Josep M. Realisme i utopia NOVEMBRE 1990 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – UTOPIA – TEMES 121
Sanmartí, Joan Pregària familiar per al temps de Nadal NOVEMBRE 1990 75 OBRADOR – PASTORAL FAMILIAR – ADVENT/NADAL 121
Reixach, Jaume Girona NOVEMBRE 1990 86 121
Redacció L’alegria de Solsona NOVEMBRE 1990 11 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL A SOLSONA – BISBES 121
Redacció Realistes i utòpics NOVEMBRE 1990 7 121
Pla, Joaquim Joan Alsina, un cas d’incomprensió de l’estructura eclesiàstica NOVEMBRE 1990 53 UTOPIA – PERSONATGES – MISSIONS 121
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1990 91 121
Grané, Josep M. Predicar i viure les benaurances i tot el sermó de la muntanya NOVEMBRE 1990 20 121
Gomis, Antoni Gent cremada per les utopies en l’Esgléia i per l’Església NOVEMBRE 1990 34 UTOPIA – PASTORAL – ESGLÉSIA 121
Gabarró, Jaume El canti litúrgic al monestir de Solius NOVEMBRE 1990 64 CANT LITÚRGIC – MONESTIRS – LITÚRGIA 121
Figueras, Jordi El dia després NOVEMBRE 1990 69 121
Figueras, Jordi Tarragona NOVEMBRE 1990 89 121
Estruch, Joan Cristianisme de minories NOVEMBRE 1990 56 UTOPIA – SOCIETAT – PASTORAL 121
Castiñeira, Ângel De la utopia al realisme (apologia del centaure) NOVEMBRE 1990 14 121
Vidal Aunós, Josep M. Barcelona: assemblea de la Zona Sud FEBRER 1991 72 PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL OBRERA – JORNADES I SESSIONS 122
Totosaus, Josep M. Obrador Pasqual FEBRER 1991 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – OBRADOR – PASQUA / MISTERI PASQUAL 122
Torres, Salvador Benedicció popular de rams FEBRER 1991 21 OBRADOR – LITÚRGIA – SETMANA SANTA 122
Torras, Pere El somni d’Herodes FEBRER 1991 54 122
Terrats, Mateu Celebració comunitària de la reconciliació a les portes de Pasqua FEBRER 1991 24 LITÚRGIA – SETMANA SANTA – PENITÈNCIA 122
Sanmartí, Joan Pregària familiar FEBRER 1991 39 OBRADOR – PASTORAL FAMILIAR – SETMANA SANTA 122
Samper, Genis Anuncis de Pasqua FEBRER 1991 58 OBRADOR – TEXTOS I MATERIALS – PASQUA / MISTERI PASQUAL 122
Redacció Optar per la pau FEBRER 1991 7 122
Ramon i Cinca, Joan Capellans-treballadors dels Països Catalans FEBRER 1991 70 PASTORAL OBRERA – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 122
Pla, Joaquim El cavaller de la llum FEBRER 1991 48 122
Mirabet, Antoni Urgell FEBRER 1991 77 122
Gomis, Joaquim Elements d’animació per al temps pasqual FEBRER 1991 13 OBRADOR – LITÚRGIA – PASQUA / MISTERI PASQUAL 122
Figueras, Jordi Tarragona FEBRER 1991 75 122
Codina, Sebastià Vic FEBRER 1991 80 122
Bonet i Armengol, Lluís Catequesis mistagògiques FEBRER 1991 18 OBRADOR – LITÚRGIA – PASQUA / MISTERI PASQUAL 122
Bonet i Armengol, Lluís Vetlla de Pentecosta FEBRER 1991 50 122
Bardulet i Palau, Salvador Via crucis FEBRER 1991 31 OBRADOR – QUARESMA – RELIGIOSITAT 122
Totosaus, Josep M. Antologia: Joaquim Ruyra MAIG 1991 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – ANTOLOGIA – RUYRA 123
Totosaus, Josep M. Joaquim Ruyra i Oms. Taules cronològiques MAIG 1991 45 TAULES CRONOLÒGIQUES – RUYRA – HISTÒRIA 123
Totosaus, Josep M. Padrinatge comunitari dels infants MAIG 1991 5 123
Totosaus, Josep M. Proclamar la pau en un món en guerra MAIG 1991 29 123
Torrella, Josep Joaquim Ruyra i Oms.  Taules cronològiques MAIG 1991 45 TAULES CRONOLÒGIQUES – RUYRA – HISTÒRIA 123
Sales, Francesc Arran del llenguatge de la fe MAIG 1991 26 123
Reixach, Jaume Girona MAIG 1991 79 123
Reixach, Jaume Un escriptor a casa.  Antologia MAIG 1991 58 123
Redacció Menorca i Tortosa, dues diòcesis sene pastor MAIG 1991 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – BISBES – ESGLÉSIA CATALANA 123
Pla, Quim Retalls MAIG 1991 88 RETALLS – COMUNIÓ – LITÚRGIA 123
Pla, Joaquim Els moviments eclesials de joves MAIG 1991 40 123
Margarit, Lluís La diòcesi de Tortosa ahir i avui MAIG 1991 32 123
Faner, Joan-Bosco Menorca MAIG 1991 82 123
Duch, Jaume Joaquim Ruyra i Oms (1858-1939).  Dibuix MAIG 1991 43 123
Bennàssar, Bartomeu Padrinatge comunitari per als pares dels infants batejats MAIG 1991 11 BAPTISME – LITÚRGIA – PARROQUIA 123
Joaquim Ruyra i Oms  .  Prosa MAIG 1991 68 RUYA – ANTOLOGIA – TEXTOS I MATERIALS 123
Joaquim Ruyra i Oms.  Poesia MAIG 1991 62 RUYRA – ANTOLOGIA – TEXTOS I MATERIALS 123
Totosaus, Josep M. Pastoral Rural a Catalunya JUNY 1991 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL RURAL – ESGLÉSIA CATALANA 124
Taberner, Josep El moviment de cristians de pobles i comarques JUNY 1991 17 MOVIMENTS – JARC – PASTORAL RURAL 124
Solsona, Lluís Un equip solidari JUNY 1991 55 124
Simó, Maria del Carme Al Priorat JUNY 1991 52 TESTIMONIS – PASTORAL RURAL – LAÏCAT 124
Sànchez, Rosa-Maria Les dues darreres trobades de Pastoral del món rural JUNY 1991 38 124
Sala, Enric Pastoral «rural»? JUNY 1991 56 124
Redacció Amb el cor a la mà JUNY 1991 13 BISBES – PASTORAL A TORTOSA – ESGLÉSIA CATALANA 124
Redacció La Catalunya pobra JUNY 1991 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – PASTORAL RURAL – ESGLÉSIA CATALANA 124
Pleixats, Josep Pastorals JUNY 1991 28 124
Pasqual, Vicenta La tasca del seglar al nostre poble JUNY 1991 54 TESTIMONIS – PASTTORAL RURAL – LAÏCAT 124
Mirabet, Antoni Urgell JUNY 1991 90 124
Llebrés, Pere Mallorca JUNY 1991 77 124
Gil, Josep-Pau Jesús controvertit a Corbera d’Ebre JUNY 1991 70 124
Fradera, Pere Pastorals JUNY 1991 28 124
Fontdevila, Jaume El cooperativisme agrari a Catalunya JUNY 1991 41 PASTORAL RURAL – ESGLÉSIA CATALANA – TEMES 124
Fiol, Maria-Narcisa Religioses Vedruna en el món rural JUNY 1991 49 TESTIMONIS – PASTORAL RURAL – RELIGIOSOS/ES 124
Figueras, Jordi Tarragona JUNY 1991 89 124
Farrriol, Pere El moviment de cristians de pobles i comarques JUNY 1991 17 MOVIMENTS – JARC – PASTORAL RURAL 124
Faner, Joan-Bosco Menorca JUNY 1991 84 124
Dalmau, Pere La JARC, un camí necessari JUNY 1991 23 MOVIMENTS – JARC – PASTORAL RURAL 124
Dalmau, Pere Pregàries JUNY 1991 62 124
Canadell, Carme El moviment de cristians de pobles i comarques JUNY 1991 17 MOVIMENTS – JARC – PASTORAL RURAL 124
Bonet i Armengol, Lluís Retalls JUNY 1991 93 124
Ahumada, de, Carles Testimoni d’esperança JUNY 1991 45 TESTIMONIS – PASTORAL RURAL – MUEC 124
Totosaus, Josep M. Barcelona OCTUBRE 1991 58 ESGLÉSIA CATALANA – BISBES – ESGLÉSIA CATALANA 125
Salat, Ignasi Pastoral a les escoles OCTUBRE 1991 51 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – ESCOLA 125
Riera, Francesc Cristianisme i Justícia OCTUBRE 1991 43 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – INSTITUCIONS 125
Renau, Jesús Línies de força i opcions de futur OCTUBRE 1991 15 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – ESGLÉSIA CATALANA 125
Redacció El compromís dels jesuïtes OCTUBRE 1991 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – COMPROMÍS – JESUÏTES 125
Redacció Som i serem OCTUBRE 1991 12 PÒRTIC / QÜESTIONS – COMPROMÍS – ESGLÉSIA CATALANA 125
Rambla, Josep Exercicis espirituals OCTUBRE 1991 18 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – EXERCICIS 125
Miralles, Josep Ensenyament superior OCTUBRE 1991 53 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – ENSENYAMENT 125
Mirabet, Antoni Urgell OCTUBRE 1991 79 125
Martínez, Joan-Anton Tortosa OCTUBRE 1991 76 125
Magriñà, Lluís Intermón OCTUBRE 1991 49 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – INSTITUCIONS 125
Lahosa, Sisco Tortosa OCTUBRE 1991 76 125
Forner, Climent Solsona OCTUBRE 1991 69 125
Figueras, Jordi Tarragona OCTUBRE 1991 75 125
Ferreté, Isidre La Missió Obrera OCTUBRE 1991 30 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – PASTORAL OBRERA 125
Codina, Sebastià Vic OCTUBRE 1991 81 125
Canet, Joan Parròquies OCTUBRE 1991 28 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – PARROQUIA 125
Bosco Faner, Joan Menorca OCTUBRE 1991 64 125
Balanzó, Ladislau La Comunitat de Vida Cristiana (CVX) OCTUBRE 1991 22 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – MOVIMENTS 125
Agustí, Josep M. Les noves probreses OCTUBRE 1991 36 RELIGIOSOS/ES – JESUÏTES – PASTORAL SOCIAL 125
Totosaus, Josep M. Barcelona GENER 1992 60 126
Totosaus, Josep M. La Sacramentalització, encara GENER 1992 5 SACRAMENTALITZACIÓ – LITÚRGIA – TEMES 126
Totosaus, Josep M. Retalls GENER 1992 84 126
Torras, Pere Primera comunió:  Vilatargues, St.Feliu de Guíxols GENER 1992 28 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – COMUNIÓ 126
Terrats, Mateu Apunts per a una història GENER 1992 44 TEMES – SACRAMENTALITZACIÓ – PASTORAL 126
Soler, Joan Exèquies:   Terrassa, Sda.Família GENER 1992 41 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – DIFUNTS 126
Ribas, Ignasi Batisme: Navarcles GENER 1992 18 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME 126
Reixach, Jaume Girona GENER 1992 70 126
Redacció La sacramentalització com a simptoma GENER 1992 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – SACRAMENTALITZACIÓ – LITÚRGIA 126
Redacció L’Església en una situació democràtica GENER 1992 10 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA – MITJANS DE COMUNIACIÓ 126
Raurell, Joan Primera comunió: Igualada, Sta. Maria GENER 1992 21 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – COMUNIÓ 126
Montanyà-Vilalta, Lluís i Montserrat Matrimoni: Solsona-Morunys GENER 1992 36 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – PREPARACIÓ AL MATRIMONI 126
Mirabet, Antoni Urgell GENER 1992 80 126
Mas, Framcesc Primera comunio:  Església de Montalegre, a Barcelona GENER 1992 30 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – COMUNIÓ 126
Llopis, Joan Retalls GENER 1992 84 126
Figueras, Jordi Tarragona GENER 1992 78 126
Ferrés, Miguel-Ângel Primera comunió: Salt GENER 1992 26 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – COMUNIÓ 126
Colomer, Josep Matrimoni: Mataró, Sta. Maria GENER 1992 34 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – MATRIMONI 126
Colomer, Josep Primera comunió: Mataró, Sta. Maria GENER 1992 24 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – COMUNIÓ 126
Clavé, Joaquim Exèquies:   Tarragona, St.Pau GENER 1992 39 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – DIFUNTS 126
Clarós, Salvador Celebrar la fe que vivim GENER 1992 53 126
Bosco Faner, Joan Menorca GENER 1992 72 126
Batllori, Miquel Discurs GENER 1992 67 126
Alemany, Joan Baptisme:   Barcelona: St.Ildefons GENER 1992 15 TESTIMONIS – SACRAMENTALITZACIÓ – BAPTISME 126
Vidal, Llorenç Santuari El Toro, a Menorca MARÇ 1992 15 127
Tubau, Melitó Santuari La Salut de Viladordis MARÇ 1992 31 127
Totosaus, Josep M. Els santuaris i la Pastoral MARÇ 1992 7 127
Totosaus, Josep M. Pastoral als santuaris MARÇ 1992 5 127
Serras, Alcuí Santuari: El Miracle MARÇ 1992 23 127
Rossinyol, Joan Santuari de Falgars MARÇ 1992 30 127
Rosell, Ramon Santuari Meritxell, a Andorra MARÇ 1992 16 127
Riutort, Pere Un projecte en marxa al País Valencià MARÇ 1992 47 127
Reixach, Jaume Girona MARÇ 1992 81 127
Montserrat, Monestir Montserrat: propostes pastorals MARÇ 1992 43 PASTORAL ALS SANTUARIS – MONTSERRAT – PASTORAL 127
Mirabet, Antoni Urgell MARÇ 1992 98 127
Llabrés, Pere Mallorca MARÇ 1992 84 127
Ituarte, Josep Les noves tecnologies MARÇ 1992 71 127
Figueras, Jordi Tarragona MARÇ 1992 96 127
d’Arquer, Jordi Barcelona MARÇ 1992 77 127
Corominas, Ignasi M. L’audio-visual és una nova cultura MARÇ 1992 65 CATEQUESI – PASTORAL – NOVES CULTURES 127
Codina, Sebastià Vic MARÇ 1992 100 127
Carreras i Péra, Joan Art, cultura i paisatge als santuaris MARÇ 1992 52 127
Carrera i Péra, Joan Santuari:  El Mont MARÇ 1992 21 127
Carbó, Vicenç Santuari: La Misericòrdia de Canet MARÇ 1992 24 127
Bosco Faner, Joan Menorca MARÇ 1992 90 127
Boix, Josep L’anonimat en la vida urbana MARÇ 1992 56 PASTORAL URBANA – PASTORAL – CEP 127
Batlles, Joan Retalls MARÇ 1992 103 127
Batlles, Joan Santuari de Puiggraciós MARÇ 1992 34 PASTORAL ALS SANTUARIS – PASTORAL A BARCELONA – CONSELLS PASTORALS 127
Bardulet i Palau, Salvador Dades d’un estudi sociològic MARÇ 1992 38 PASTORAL ALS SANTUARIS – ESGLÉSIA CATALANA – TEXTOS I MATERIALS 127
Bardulet i Palau, Salvador Retalls MARÇ 1992 103 127
Armengol, Josep Santuari Lluc, a Mallorca MARÇ 1992 11 PASTORAL ALS SANTUARIS – PASTORAL A MALLORCA – MONTSERRAT 127
Amics de la Tossa, Patronat Santuari: La Tossa de Montbui MARÇ 1992 28 127
Vidal Aunos, Josep M. Un col.loqui euroregional de parròquies? MAIG 1992 110 COL·LOQUI E DE P – JORNADES I SESSIONS – PARROQUIA 129
Vic-Sols-Tarrg, Redacció Fulls Alló que hem dit sobre la Diada, Redacció del Full diocesà de Vic-Solsona-Tarragona MAIG 1992 44 129
Vic-Sols-Tarrg, Redacció Fulls Comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense MAIG 1992 58 TEXTOS I MATERIALS – ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE 129
Vic-Sols-Tarrg, Redacció Fulls Del Codi del dret canònic vigent MAIG 1992 59 TEXTOS I MATERIALS – ESGLÉSIA CATALANA – DRET CANÒNIC 129
Totosaus, Josep M. Diòcesis, bisbes, províncies, regions, conferències, concilis i sinodes segons la legislació vigent MAIG 1992 86 129
Totosaus, Josep M. Església catalana: La necessària llibertat MAIG 1992 5 129
Totosaus, Josep M. Per una Església catalana MAIG 1992 9 129
Totosaus, Josep M. Reunió del clergat català a Poblet MAIG 1992 112 ESGLÉSIA CATALANA – JORNADES I SESSIONS – C E TARRACONENSE 129
Torrella i Cascante, Ramon La seu metropolitana i la Conferència Episcopal Tarraconense MAIG 1992 40 129
Terrats, Mateu En  tornem a parlar MAIG 1992 12 129
Sagués, Frederic MAIG 1992 153 129
Riutort, Pere Des del País Valencià: ens cal una Església nostra MAIG 1992 106 129
Reixach, Jaume Crònica MAIG 1992 126 129
Redacció D’una entrevista al bisbe Joan Carrera MAIG 1992 79 129
Redacció Memòria de secretaria del CEP MAIG 1992 119 129
Raventós i Giralt, Josep Els concilis provincials de la Tarraconense.  Lliçons per a avui MAIG 1992 90 ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T – HISTÒRIA 129
Pla, Quim MAIG 1992 151 129
Pla, Quim Església catalana, Conferència Episcopal Catalana MAIG 1992 16 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE 129
Mirabet, Antoni Crònica MAIG 1992 143 129
Martínez, Joan-Anton Crònica MAIG 1992 140 129
Llabrés, Pere Per una regió apostòlica catalana MAIG 1992 101 129
Huguet, Jesús Abans i després de Prada MAIG 1992 66 129
Forner, Climent Algunes reflexions sobre el fuill diocesà MAIG 1992 72 129
Forner, Climent Retalls MAIG 1992 149 129
Figueras, Jordi Crònica MAIG 1992 137 129
Deig i Clotet, Antoni Reestructuració de l’Església als Països Catalans MAIG 1992 21 ESGLÉSIA CATALANA – HISTÒRIA – C E TARRACONENSE 129
Colell, Joaquim Crònica MAIG 1992 129 129
Codina, Sebastià Crònica MAIG 1992 146 129
Bosco Faner, Joan Crònica MAIG 1992 132 129
Bonet i Armengol, Lluís Fa anys que en parlem…. MAIG 1992 17 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE 129
Batlles, Joan Contrapunts a un comunicat MAIG 1992 81 129
Bardulet i Palau, Salvador «L’Àmbit de tots els àmbits» MAIG 1992 13 129
Aportació cristiana al projecte nacional, document conclusiu de Prada MAIG 1992 36 ESGLÉSIA CATALANA – C E TARRACONENSE – TEXTOS I MATERIALS 129
Totosaus, Josep M. Ha mort mn. Josep Torrella NOVEMBRE 1992 7 131
Totosaus, Josep M. Qúestions sobre la missa dominical NOVEMBRE 1992 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – LITÚRGIA – DIUMENGE 131
Totosaus, Josep M. Retalls NOVEMBRE 1992 91 131
Terrats, Mateu El lloc de la celebració NOVEMBRE 1992 49 131
Semper, Genís Misses i misses NOVEMBRE 1992 34 131
Reixach, Jaume Girona NOVEMBRE 1992 67 131
Redacció La reunió dominical dels cristians NOVEMBRE 1992 9 PÒRTIC / QÜESTIONS – DIUMENGE – LITÚRGIA 131
Mollerusa, Joan Els caps de setmana i el turisme estacional. NOVEMBRE 1992 27 MOBILITAT – LITÚRGIA – DIUMENGE 131
Mirabet, Antoni Urgell NOVEMBRE 1992 86 131
Matamala, Pere Els caps de setmana i el turisme estacional NOVEMBRE 1992 27 MOBILITAT – LITÚRGIA – DIUMENGE 131
Martínez, Joan-Anton Tortosa NOVEMBRE 1992 83 131
Llopis, Joan El sentit de la festa i la seva banalització actual, NOVEMBRE 1992 23 131
Huguet, Jesús Moltes misses i poca gent NOVEMBRE 1992 32 131
Forner, Climent Retalls NOVEMBRE 1992 91 131
Forner, Climent Solsona NOVEMBRE 1992 75 131
Figueras, Jordi Tarragona NOVEMBRE 1992 81 131
Farrés, Josep La presència dels malalts a la celebració dominical de la comunitat NOVEMBRE 1992 43 LITÚRGIA – DIUMENGE – SAGRAMENTS 131
Escós, Josep La preparació remota NOVEMBRE 1992 38 131
Codina, Sebastià Vic NOVEMBRE 1992 88 131
Codina, Josep Una publicació al servei de les comunitats cristianes NOVEMBRE 1992 54 LITÚRGIA – DIUMENGE – PUBLICACIONS 131
Bosco Faner, Joan Menorca NOVEMBRE 1992 70 131
Bofill, Roser Ells cristians de la missa del diumenge NOVEMBRE 1992 20 131
Baburés Noguer, Joan L’Assemblea cristiana del diumenge: valors teològics NOVEMBRE 1992 13 TEOLOGIA – DIUMENGE – LITÚRGIA 131
Alentà, Josep M. Missió popular renovada a Montgat NOVEMBRE 1992 58 PASTORAL – MISSIÓ POPULAR – PASTORAL A BARCELONA 131
Alamon, Ramona Jornades d’estiu de la JARC NOVEMBRE 1992 66 JARC – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 131
Totosaus, Josep M. Cap a un Concili Pastoral DESEMBRE 1992 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – C E TARRACONENSE – ESGLÉSIA CATALANA 132
Torrella, Ramon El text de la convocatòria oficial DESEMBRE 1992 11 132
Samper, Genis Trobar camins i avançar com Església DESEMBRE 1992 33 132
Riera, Jaume Tres figures jurídiques DESEMBRE 1992 36 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – DRET CANÒNIC 132
Reixach, Jaume Girona DESEMBRE 1992 65 132
Redacció Concili: d’entrada, sí DESEMBRE 1992 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T 132
Redacció Memòria de Secretaria del curs 1991/92 DESEMBRE 1992 88 132
Raurell, Joan Deu anys de vida eclesial a Igualada DESEMBRE 1992 62 132
Martínez, Joan-Anton Tortosa DESEMBRE 1992 85 132
Martínez i Sistach, Lluís Un concili pastoral per a Catalunya DESEMBRE 1992 14 132
Lluís Font, Pere Participació, llibertat, realisme DESEMBRE 1992 28 132
Llabrés, Pere Mallorca DESEMBRE 1992 70 132
Gabarró, Jaume Solius, vint-i-cinc anys DESEMBRE 1992 55 132
Figueras, Jordi Tarragona DESEMBRE 1992 82 132
Duch, Jaume Dues experiències de corresponsabilitat DESEMBRE 1992 51 132
Colell, Joaquim Lleida DESEMBRE 1992 67 132
Castiñeira, Ângel El marc ètic de la societat contemporània DESEMBRE 1992 40 TEMES – ÈTICA I MORAL – SOCIETAT 132
Bosco Faner, Joan Menorca DESEMBRE 1992 78 132
Bada, Joan Una cruïlla de la nostra Església DESEMBRE 1992 24 132
Alaró, Josep X aniversari del Moviment de joves cristians de comarques (JARC) DESEMBRE 1992 58 JARC – MOVIMENTS – PASTORAL DE JOVENTUT 132
Vera, Joan Els meus amics Mohamed, Rashid, Lahcen, Abderraman…. FEBRER 1993 27 133
Totosaus, Josep M. En la mort de dos amics FEBRER 1993 55 133
Totosaus, Josep M. Les noves migracions FEBRER 1993 5 IMMIGRACIÓ – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL SOCIAL 133
Terrats, Mateu Creixement  (1976-85) FEBRER 1993 50 133
Serrano, Jaume Comunitat en la història, poble en camí FEBRER 1993 44 133
Reixach, Jaume Girona FEBRER 1993 74 133
Redacció La nostra Església de cada dia FEBRER 1993 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – ESGLÉSIA 133
Portabella, Lluís Convençut i programador FEBRER 1993 62 133
Pàmpols, Ramir Unes dades que fan pensar FEBRER 1993 11 133
Nadal, Joan Avui i demà (1991…) FEBRER 1993 53 133
Miranda, Joan Ahir (1985-91) FEBRER 1993 51 133
Mirabet, Antoni Urgell FEBRER 1993 97 133
Mirabet, Antoni Urgell: una llaga oberta FEBRER 1993 25 133
Martínez, Joan-Anton Tortosa FEBRER 1993 93 133
Maroto, Rafael Josep Torrella (1936-1992):Testimoni de vida i de servei FEBRER 1993 61 133
Losada, Teresa Immigració àrabo-musulmana a Barcelona FEBRER 1993 14 IMMIGRACIÓ – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 133
Huguet, Jesús Josep Junyent (1930-1993), un buit de mal omplir. FEBRER 1993 58 133
Giol, Joaquim Atenció als immigrats a Girona FEBRER 1993 22 133
Forner, Climent Solsona FEBRER 1993 85 133
Fisa, Josep M. El testimoni sobri de Josep Torrella, amic, germà i mestre FEBRER 1993 67 133
Figueras, Jordi Tarragona FEBRER 1993 90 133
Deig, Antoni Una vegada hi havia un passeig FEBRER 1993 37 133
DD, AA Pastoral d’immigrants en una Europa intercultural FEBRER 1993 18 IMMIGRACIÓ – JORNADES I SESSIONS – TEXTOS I MATERIALS 133
Colell, Joaquim Lleida FEBRER 1993 78 133
Codina, Sebastià Vic FEBRER 1993 99 133
Brustenga, Joaquim XXV anys de la parròquia de Sda. Familia a les Termes de Sabadell: Primers passos (1967-76) FEBRER 1993 48 133
Bosco Faner, Joan Menorca FEBRER 1993 81 133
Biayna, Maria Teresa Vint-i-cinc anys i nou mesos FEBRER 1993 63 133
Les crisis econòmiques i socials a les comarques del bisbat de Solsona FEBRER 1993 32 133
Totosaus, Josep M. Cardijn i la Joc MAIG 1993 5 CARDIJN – JOC – PASTORAL DE JOVENTUT 135
Totosaus, Josep M. Retalls MAIG 1993 89 135
Subirà, Joan Retalls MAIG 1993 89 135
Reixach, Jaume Girona MAIG 1993 66 135
Redacció L’Església catalana vint-i-cinc anys després MAIG 1993 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS 135
Mirabet, Antoni Urgell MAIG 1993 84 135
Martínez, Joan-Anton Tortosa MAIG 1993 80 135
Llopis, Joan El nou Catecisme: Un text que neix ja caducat MAIG 1993 56 135
Llebrés, Pere Mallorca MAIG 1993 70 135
Hortet, Josep Actualitat de la JOC a Catalunya MAIG 1993 15 MOVIMENTS – JOC – CARDIJN 135
Gomis, Joaquim El fòrum «Home i Evangeli» davant el futur Concili MAIG 1993 52 JORNADES I SESSIONS – CONCILI P T – INSTITUCIONS 135
Figueras, Jordi Concili Provincial Tarraconense MAIG 1993 48 135
DD, AA Amb motiu dels vint-i-cinc anys MAIG 1993 44 135
DD, AA Drets de la persona en situació terminal MAIG 1993 33 TEXTOS I MATERIALS – DRETS HUMANS – PASTORAL DE LA SALUT 135
Codina, Sebastià Vic MAIG 1993 85 135
Bosco Faner, Joan Menorca MAIG 1993 75 135
Bonet i Armengol, Lluís Lluís Bonet i Garí, el meu pare MAIG 1993 61 135
Bada, Joan Josep Cardijn i el seu entorn (1882-1967) MAIG 1993 19 135
Voltas, Eduard Celebrant la vida a l’Església del Pi JUNY 1993 44 PASTORAL DE LA SALUT – MARGINACIÓ – PARROQUIA 136
Viñas, Joan Atenció cristiana als malalts de la sida JUNY 1993 34 136
Totosaus, Josep M. Amb els mes pobres JUNY 1993 5 136
Reixach, Jaume Girona JUNY 1993 63 136
Redacció Barcelona: fi de la interinitat?; Catalunya: assignatura pendent JUNY 1993 15 PÒRTIC / QÜESTIONS – BISBES – PASTORAL A BARCELONA 136
Pla, Joaquim Des de Girona: Vint-i-cinc anys de «Justícia i Pau» JUNY 1993 54 JUSTICIA I PAU – PASTORAL A GIRONA – INSTITUCIONS 136
Ocio, Eduardo La comunitat d’Emaús, de Sabadell JUNY 1993 23 MARGINACIÓ – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 136
Mirabet, Antoni Urgell JUNY 1993 75 136
Martínez, Joan-Anton Tortosa JUNY 1993 72 136
Gomis, Joan Justicia i Pau : un quart de segle de treball JUNY 1993 50 JUSTICIA I PAU – HISTÒRIA – INSTITUCIONS 136
Fortuny, Romà Per a una comunitat on hi hagi lloc per als marginats JUNY 1993 31 136
Figueras, Jordi Tarragona JUNY 1993 71 136
Ferrer, Joan Tot va començar un bon dia JUNY 1993 46 PASTORAL DE LA SALUT – MARGINACIÓ – TESTIMONIS 136
Clarós, Salvador Les relacions entre fills i pares, avui JUNY 1993 59 136
Bosco Faner, Joan Menorca JUNY 1993 66 136
Bigordà, Josep Una celebració inoblidable a Sant Medir JUNY 1993 42 PASTORAL DE LA SALUT – MARGINACIÓ – PARROQUIA 136
Associació anti-sida, Associació anti-sida de Lleida Acompanyament dels malalts terminals de la sida JUNY 1993 39 PASTORAL DE LA SALUT – MARGINACIÓ – PASTORAL 136
Almodóvar, Emilià Fruit de la gratuïtat: «Recollim» JUNY 1993 19 136
Amb els més pobres JUNY 1993 136
Concili o «Concilietto» JUNY 1993 10 136
Tempesta en un got d’aigua? JUNY 1993 8 136
Totosaus, Josep M. Sobre el document dels teòlegs JULIOL 1993 53 137
Sanmartí, Joan Pregàries per als dies de vacances de grups i famílies JULIOL 1993 26 PREGÀRIA – OBRADOR – PASTORAL FAMILIAR 137
Saiz, E. Exercicis ACO JULIOL 1993 14 ACO – EXERCICIS ESPIRITUALS – TESTIMONIS 137
Reixach, Jaume Girona JULIOL 1993 64 137
Redacció Tres consideracions per a les vacances JULIOL 1993 7 137
Ramírez, Josep Exercicis ACO JULIOL 1993 14 ACO – EXERCICIS ESPIRITUALS – TESTIMONIS 137
Pérez, Pere Exercicis ACO JULIOL 1993 14 ACO – EXERCICIS ESPIRITUALS – TESTIMONIS 137
Morlans, Xavier Exercicis ACO JULIOL 1993 14 ACO – EXERCICIS ESPIRITUALS – TESTIMONIS 137
Mirabet, Antoni Urgell JULIOL 1993 88 137
Martínez, Joan-Anton Tortosa JULIOL 1993 84 137
Llabrés, Pere Mallorca JULIOL 1993 69 137
Grané, Jaume Exercicis JOC/JOBAC JULIOL 1993 12 JOBAC – EXERCICIS ESPIRITUALS – TESTIMONIS 137
Grané, Jaume Pautes per a un dia de recés JULIOL 1993 20 OBRADOR – JORNADES I SESSIONS – TEXTOS I MATERIALS 137
Forner, Climent Solsona JULIOL 1993 78 137
Figueras, Jordi Tarragona JULIOL 1993 82 137
DD, AA Activitats diverses per a aquest estiu JULIOL 1993 50 137
DD, AA El bon ús del cos JULIOL 1993 41 137
DD, AA Mare de Déu d’Agost JULIOL 1993 37 137
DD, AA Pregària d’acció de gràcies JULIOL 1993 39 137
DD, AA Pregària matrimonial JULIOL 1993 40 137
DD, AA Pregària pel nostre poble JULIOL 1993 43 137
DD, AA Salms de motxilla JULIOL 1993 45 137
Colell, Joaquim Lleida JULIOL 1993 66 137
Codina, Sebastià Vic JULIOL 1993 89 137
Bosco Faner, Joan Menorca JULIOL 1993 73 137
Valls, Manuel Una contribució al dosssier sobre el document dels teòlegs NOVEMBRE 1993 62 138
Totosaus, Josep M. El sagrament de la reconciliació NOVEMBRE 1993 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – PENITÈNCIA – SAGRAMENTS 138
Totosaus, Josep M. Una resposta a Mn. Valls NOVEMBRE 1993 68 138
Subirà, Joan El futur  dels bisbats de Catalunya NOVEMBRE 1993 59 ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T – FACULTAT T CATALUNYA 138
Ruiz, Mercè Amics per sobre: Clara i Francesc NOVEMBRE 1993 55 138
Revista Phase, Revista Phase Per a una bona celebració del sagrament de la Reconciliació NOVEMBRE 1993 48 138
Reixach, Jaume Girona NOVEMBRE 1993 74 138
Redacció Reconciliació sacramental i reconciliació en la vida NOVEMBRE 1993 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – PENITÈNCIA – SAGRAMENTS 138
Nogués, Ramon M. Culpabilitat, penediment, perdó NOVEMBRE 1993 11 PENITÈNCIA – SAGRAMENTS – ÈTICA I MORAL 138
Martínez, Joan-Anton Tortosa NOVEMBRE 1993 83 138
Huguet, Jesús Un sagrament bloquejat NOVEMBRE 1993 18 PENITÈNCIA – SAGRAMENTS – PASTORAL 138
Hortet, Josep ACO, ha celebrat la seva jornada anual NOVEMBRE 1993 70 138
Hortet, Josep La restructuració problemàtica de la diòcesi de Barcelons NOVEMBRE 1993 41 138
Fundació Sta. Maria, Fundació Sta. Maria Algunes dades sociológiques NOVEMBRE 1993 51 138
Figueras, Jordi Tarragona NOVEMBRE 1993 82 138
Faner, Joan-Bosco Menorca NOVEMBRE 1993 77 138
Escós, Josep Tot just comencen els canvis NOVEMBRE 1993 31 PENITÈNCIA – SAGRAMENTS – ÈTICA I MORAL 138
Codina, Sebastià Vic NOVEMBRE 1993 91 138
Carles, Ricard M. Una  qüestió que em preocupa NOVEMBRE 1993 35 PENITÈNCIA – TEXTOS I MATERIALS – LITÚRGIA 138
Campalans, Jaume «Celebrem el perdó de Déu» NOVEMBRE 1993 45 138
Bardulet i Palau, Salvador Déu no menysprea el cor penedit NOVEMBRE 1993 24 PENITÈNCIA – SAGRAMENTS – PASTORAL 138
Arxiprestat Sabadell, Arxiprestat Sabadell-Nord La pastoral del sagrament de la Penitència NOVEMBRE 1993 38 PENITÈNCIA – SAGRAMENTS – TEXTOS I MATERIALS 138
Totosaus, Josep M. Memòria del curs 1992/1993 DESEMBRE 1993 82 139
Torrella, Ramon Relleu en el CEP i a Quasderns DESEMBRE 1993 5 139
Torrella, Ramon Relleu en la direcció del Cep i QP DESEMBRE 1993 5 139
Reixach, Jaume Girona DESEMBRE 1993 62 139
Redacció El Cardenal Vidal i Barraquer a QUADERNS DESEMBRE 1993 7 PÒRTIC / QÜESTIONS – VIDAL I BARRAQUER – QUADERNS 139
Ramon i Cinca, Joan Perplexitats i conviccions DESEMBRE 1993 18 139
Raguer, Hilari El cardenal Vidal i Barraquer als cinquanta anys de la seva mort DESEMBRE 1993 40 VIDAL I BARRAQUER – CEP – PERSONATGES 139
Mirabet, Antoni Urgell DESEMBRE 1993 74 139
Llopis, Joan La Paraula de Déu més a prop DESEMBRE 1993 36 139
Llebrés, Pere Mallorca DESEMBRE 1993 67 139
Huguet, Jesús L’encíclica «Splendor veritatis» DESEMBRE 1993 32 139
Forner, Climent Les jornades «Església i País» a Solsona DESEMBRE 1993 29 139
Faner, Joan-Bosco Menorca DESEMBRE 1993 71 139
Codina, Sebastià Vic DESEMBRE 1993 77 139
Busquets, Joan Primer Congrés d’Història de l’Església catalana DESEMBRE 1993 24 ESGLÉSIA CATALANA – HISTÒRIA – JORNADES I SESSIONS 139
Bisbat Girona, Bisbat Girona Pla de treball del Concili a la Diòcesi de Girona DESEMBRE 1993 11 CONCILI P T – PASTORAL A GIRONA – ESGLÉSIA CATALANA 139
Zurita, Cristòfol L’experiència amb els universitaris cristians de Tortosa MARÇ 1994 47 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – PASTORAL A TORTOSA – JOVENTUT 140
Vila, Pep MARÇ 1994 60 140
Rovira Belloso, Josep M. L’evangelitzacio encara MARÇ 1994 6 140
Reixach, Jaume Crònica de Girona MARÇ 1994 49 140
Redacció Entrevista amb el bisbe Ramon Torrella MARÇ 1994 3 ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T – TEMES 140
Redacció Identitat, comunió i missió: religioses i religiosos de Catalunya en Congrés.Entrevista amb el P.Joan Botam MARÇ 1994 21 RELIGIOSOS/ES – ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T 140
Prieto, Francesc La pastoral Universitaria a Barcelona, Girona i Tortosa MARÇ 1994 37 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – PASTORAL DE JOVENTUT – INSTITUCIONS 140
Mirabet, Antoni MARÇ 1994 62 140
Mestre, Francesc El Concili català frustat de l’any 1859 MARÇ 1994 17 TEXTOS I MATERIALS – ESGLÉSIA CATALANA – CONCILI P T 140
Martínez, Joan-Anton Crònica MARÇ 1994 54 140
Just, Cassià Viure en Comunitat MARÇ 1994 25 MONESTIRS – MONTSERRAT – RELIGIOSOS/ES 140
González Faus, Josep Ignasi Reflexió cultural sobre la crisi econòmica MARÇ 1994 29 140
Figueres, Jordi MARÇ 1994 58 140
Faner, Joan-Bosco MARÇ 1994 65 140
La Pastoral Universitparia a la U de Girona MARÇ 1994 43 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – PASTORAL A GIRONA – JOVENTUT 140
Vila, Pep Crònica de Solsona MAIG 1994 80 141
Reixach, Jaume Cròniques de Girona MAIG 1994 69 141
Quintard, Bernard Església i pastoral en el món rural MAIG 1994 3 141
Morlans, Xavier Com millorar la comunicació en les nostres celebracions MAIG 1994 35 141
Mirabet, Antoni Crònica d’Urgell MAIG 1994 83 141
Medina, Jaume El perfil cristià de Carles Riba MAIG 1994 55 ANTOLOGIA – TEXTOS I MATERIALS – PERSONATGES 141
Martínez, Joan-Anton Crònica de Tortosa MAIG 1994 74 141
Llach, Teresa Balanç del Primer Congrés de Catequesi MAIG 1994 27 CATEQUESI – JORNADES I SESSIONS – SIC 141
Llabrés, Pere Crònica de Mallorca MAIG 1994 85 141
Faner, Joan-Bosco Crònica de Menorca MAIG 1994 90 141
Deulofeu, Antoni Una reflexió en clau de bon humor MAIG 1994 31 141
DD, AA Notícies del CEP MAIG 1994 96 141
Darnés, Rossend L’espiritualitat del capellà de poble MAIG 1994 15 PASTORAL RURAL – ESGLÉSIA – ESPIRITUALITAT 141
Cabré, Ricard Crònica de Tarragona MAIG 1994 78 141
Benzi, Oreste Portar l’evangeli a les discoteques MAIG 1994 41 141
Vila, Pep JULIOL 1994 59 142
Torrella, Ramon 25 anys al servei de la fe del nostre poble JULIOL 1994 3 142
Torrella, Ramon Els meus records del Papa Pau VI JULIOL 1994 47 142
Simó, Manel 25 anys del CEP i de Quaderns. Entrevista amb el Bisbe Joan Carrera JULIOL 1994 5 CEP – QUADERNS – ANIVERSARIS 142
Simó, Manel Quaderns: una publicació de pastoral catalana, interdiocesana i crítica (1969-1994) JULIOL 1994 7 QUADERNS – CEP – ANIVERSARIS 142
Riba, Josep M. Els Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya JULIOL 1994 35 ESCOLTISME – JOVENTUT – PASTORAL DE JOVENTUT 142
Reixach, Jaume JULIOL 1994 54 142
Muñoz, Màxim Les missions populars evangelitzadores JULIOL 1994 19 MISSIÓ POPULAR – EXPERIÈNCIES – PASTORAL A BARCELONA 142
Mirabet, Antoni JULIOL 1994 60 142
Martínuez, Joan-A. JULIOL 1994 62 142
Faner, Joan-Bosco JULIOL 1994 66 142
Deulofeu, Antoni Una església acollidora en temps d’al.lèrgies JULIOL 1994 13 142
Colell, Joaquim JULIOL 1994 57 142
Codina, Sebastià JULIOL 1994 65 142
Cervera, Joaquim Els símbols, eix de molts joves d’avui JULIOL 1994 29 JOVENTUT – PASTORAL DE JOVENTUT – TEMES 142
Bonet i Armengol, Lluís L’escoltisme català (1911-1978) JULIOL 1994 39 ESCOLTISME – PASTORAL DE JOVENTUT – HISTÒRIA 142
Berdoy, Jaume Crònica JULIOL 1994 53 142
Berdoy, Jaume Cròniques de Barcelona JULIOL 1994 53 142
Alentà, Josep M. Les missions populars evangelitzadores JULIOL 1994 19 MISSIÓ POPULAR – EXPERIÈNCIES – PASTORAL A LLEIDA 142
Vila, Pep Crònica OCTUBRE 1994 97 144
Valls, Manel L’educació en el lleure OCTUBRE 1994 47 144
Sanchez, Rosa M. Una experiència de ministeri laical a Belianes OCTUBRE 1994 16 PARRÒQUIA – EXPERIÈNCIES – MINISTERIS 144
Romaguera, Josep M. Programació del nou curs al Bon Pastor OCTUBRE 1994 13 144
Reixach, Jaume Cròniques de Girona OCTUBRE 1994 91 144
Rambla, Josep Garcia-Nieto, la utopia compartida OCTUBRE 1994 86 144
Mollerusa, Joan Valoració del que es fa en Pastoral del Turisme OCTUBRE 1994 34 PASTORAL DEL TURISME – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 144
Mirabet, Antoni Crònica OCTUBRE 1994 94 144
Mestre, Francesc Espiritualitat i pregària del laic OCTUBRE 1994 21 LAÏCAT – ESPIRITUALITAT – PREGÀRIA 144
Mateus, Antonieta Algunes reflexions sobre pastoral de joventut OCTUBRE 1994 69 144
Martínez, Joan-Anton Crònica OCTUBRE 1994 100 144
Malla, Pilar El què i el perquè de Càritas avui OCTUBRE 1994 77 144
Llimona, Jordi Pere Calders, un home exemplar OCTUBRE 1994 83 144
Grané, Jaume Programació del nou curs a Sant Andreu de la Barca OCTUBRE 1994 14 144
Faner, Joan-Bosco Crònica OCTUBRE 1994 106 144
DD, AA Directori pastoral per als Centres d’esplai cristians OCTUBRE 1994 55 TEXTOS I MATERIALS – PASTORAL DE JOVENTUT – ESPLAI 144
DD, AA Notícies OCTUBRE 1994 109 CEP – PASTORAL RURAL – JORNADES I SESSIONS 144
Darnés, Rossend Salm de les tardors OCTUBRE 1994 75 144
Costa, Joan Implicacions sociològiques i pastorals dels caps de setmana OCTUBRE 1994 38 PASTORAL DEL TURISME – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 144
Codina, Sebastià Crònica OCTUBRE 1994 98 144
Castellà, Josep M. Un programa per a 18 parróquies OCTUBRE 1994 18 144
Cabré, Salvador Programació del nou curs a Sant Oleguer OCTUBRE 1994 3 144
Busquets, Joan L’evangelització i el fenòmen turístics dels caps de setmana OCTUBRE 1994 39 PASTORAL DEL TURISME – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 144
Batalla, Salvador Jornades OCTUBRE 1994 33 PASTORAL DEL TURISME – PASTORAL – JORNADES I SESSIONS 144
Vila, Pep Crònica DESEMBRE 1994 75 145
Simó, Manel Memòria del Cep 93-94 DESEMBRE 1994 77 145
Silvestrini, Achille En la mort d’en Federico Fellini: Homilia del Cardenal Achille Silvestrini DESEMBRE 1994 57 145
Romeu, Francesc Crònica DESEMBRE 1994 61 145
Ricart, Ignasi El Nadal dels cristians d’Israel DESEMBRE 1994 30 145
Reixach, Jaume Crònica DESEMBRE 1994 69 145
Redacció Dr. Ricard Maria Carles: «Potser no evangelitzem prou DESEMBRE 1994 23 145
Quintard, Bernard Una revisió de «La revisió de vida» DESEMBRE 1994 3 REVISIÓ DE VIDA – MOVIMENTS – PASTORAL 145
Mirabet, Antoni Crònica DESEMBRE 1994 64 145
Mestre, Francesc El pessebre vivent de Corbera DESEMBRE 1994 34 145
Martínez, Joan-Anton Crònica DESEMBRE 1994 72 145
Magarolas, Maria Ja hi som a les portes DESEMBRE 1994 45 145
Galbany, Josep M. Gent de Missa del Gall DESEMBRE 1994 28 145
Faner, Joan-Bosco Crònica DESEMBRE 1994 66 145
Delàs, Llum El misteri de Nadal DESEMBRE 1994 25 145
DD, AA. Un Pare Nostre antic i nou, dinàmic   –  Un cristià prevere i molts d’altres DESEMBRE 1994 53 145
Dalmau, Pere La JARC, moviment de joves cristians de comarques DESEMBRE 1994 47 JARC – JOVENTUT – PASTORAL RURAL 145
Cabré, Salvador Nadal de queatre poetes catalans: Mn.Ribot, Salvat-Papasseit, Foix i Sagarra DESEMBRE 1994 37 ADVENT/NADAL – OBRADOR – PERSONATGES 145
Blanquer Cutrina, Blai El pessebre, mestre d’espiritualitat DESEMBRE 1994 32 145
Barbarà Anglès, Miquel Sociologia del fet religiós i acció pastoral DESEMBRE 1994 15 MOVIMENTS – PASTORAL – CEP 145
Vila, Pep Crònica FEBRER 1995 86 146
Tresserras, Miquel El factor coneixença en la pastoral rural FEBRER 1995 37 146
Torrella, Ramon El Concili es fa diàleg FEBRER 1995 3 146
Torrella, Ramon Els preveres i el Concili FEBRER 1995 5 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI 146
Tarancón, Vicente E. L’homilia del 27 de novembre del 1975 FEBRER 1995 68 TEXTOS I MATERIALS – C E ESPANYOLA – HISTÒRIA 146
Romeu, Francesc Crònica FEBRER 1995 75 146
Reixach, Jaume Crònica FEBRER 1995 80 146
Ramon i Cinca, Joan La pastoral obrera de tota l’Església: propoestes operatives FEBRER 1995 43 PASTORAL OBRERA – TEXTOS I MATERIALS – C E ESPANYOLA 146
Ràfols, Frederic Algunes propostes pastorals pel temps de Quaresma i Pasqua FEBRER 1995 29 146
Prat, Ramon Com anunciar l’evangeli de Crist a la nostra societat FEBRER 1995 14 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – EVANGELITZACIÓ 146
Porter i Moix, Miquel Fellini, a la recerca del més enllà FEBRER 1995 72 146
Oriol Tataret, Antoni M. La so.lcitud pels mes pobres i marginats FEBRER 1995 18 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL SOCIAL 146
Morlans, Xavier Aspectes pastorals del «Projecte David» FEBRER 1995 34 OBRADOR – PASTORAL DE JOVENTUT – JORNADES I SESSIONS 146
Mirabet, Antoni Crònica FEBRER 1995 84 146
Martínez, Joan-Anton Crònica FEBRER 1995 92 146
Martin Patino, José María Vicenç Enrique i Tarancón, el Cardenal de la reconciliació FEBRER 1995 65 146
Llabrés, Pere Crònica FEBRER 1995 94 146
Ferrando, Emili La GOAC, militants cristians en el món del treball FEBRER 1995 51 146
Faner, Joan-Bosco Crònica FEBRER 1995 98 146
Dalmau, Bernabé La paraula de Déu i els sagraments en les nostres Esglésies FEBRER 1995 16 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 146
Codina, Sebastià Crònica FEBRER 1995 89 146
Berdoy, Jaume Algunes propostes pastorals pel temps de Quaresma i Pasqua FEBRER 1995 29 146
Bastida, Xavier Actualitat del Dr.Tarrés en la nostra Església FEBRER 1995 21 146
El concili és notícia FEBRER 1995 3 146
Vila, Pep Crònica ABRIL 1995 87 147
Salom, Sebastià Crònica ABRIL 1995 89 147
Romeu, Francesc Cròniques de Barcelona ABRIL 1995 71 147
Reixach, Jaume Crònica ABRIL 1995 76 147
Redacció Amb el bisbe Joan Martí Alanis ABRIL 1995 19 BISBES – PERSONATGES – PASTORAL A URGELL 147
Redacció L’homilia de Pau VI a la cloenda del Concili Vaticà II ABRIL 1995 15 TEXTOS I MATERIALS – VATICA – CONCILI P T 147
Miguélez Díaz, Xosó A. La pedagogia de la fe amb infants i joves de moviments ABRIL 1995 48 PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS – TEMES 147
Masnou, Josep M. 25 anys del MUEC ABRIL 1995 37 MUEC – PASTORAL DE JOVENTUT – ANIVERSARIS 147
Martínez, Joan-Anton Crònica ABRIL 1995 80 147
Jarabo Fidalgo, Anna Eva Un Concili amb cara i ulls ABRIL 1995 6 CONCILI P T – TESTIMONIS – MUEC 147
Gendrau i Valls, Josep Que no es quedi tot en un bonic i ben redactat manifest ABRIL 1995 10 CONCILI P T – RELIGIOSOS/ES – ESGLÉSIA CATALANA 147
Font, Tica «Hi ha els que parlen des de la vida, els que parlen amb el cor i els que parlen des de la biblioteca o el despatx» ABRIL 1995 12 CONCILI P T – PASTORAL OBRERA – ESGLÉSIA CATALANA 147
Faner, Joan Bosco Crònica ABRIL 1995 90 147
DD, AA Manifest del Primer de Maig de 1995 ABRIL 1995 69 TEXTOS I MATERIALS – PASTORAL OBRERA – MOVIMENTS 147
Dantí, Jaume El món rural hi està àmpliament representat ABRIL 1995 8 CONCILI P T – TESTIMONIS – PASTORAL RURAL 147
Cuadra, Felip I tornen les primeres Comunions ABRIL 1995 65 147
Codina, Sebastià Crònica ABRIL 1995 83 147
Carreres i Pera, Joan XVI Trobada de Santuaris de Catalunya i Balears ABRIL 1995 61 147
Busquets, Joan La comunió eclesial i la comunicació interdiocesana ABRIL 1995 3 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – COMUNIÓ 147
Bufí, Ramon El treball pastoral amb els joves d’un poble ABRIL 1995 44 147
Bentué, Antoni L’experiència espiritual del laic a l’església ABRIL 1995 23 147
El Concili és notícia ABRIL 1995 3 147
Vila, Pep Crònica JULIOL 1995 153 148
Torrella, Ramon L’Homilia de cloenda JULIOL 1995 4 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – TEXTOS I MATERIALS 148
Samper, Genís Un Nadal amb els cristians de Cuba JULIOL 1995 92 148
Salom, Sebastià Crònica JULIOL 1995 155 148
Rovira Belloso, Josep M. Els sagraments, nucli expansiu de l’evangelització JULIOL 1995 41 SACRAMENTALITZACIÓ – EVANGELITZACIÓ – TEMES 148
Romeu, Francesc Crònica JULIOL 1995 129 148
Riera, Jaume Dimensió jurídica de la unitat dels organismes diocesans JULIOL 1995 35 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – DRET CANÒNIC 148
Ricart, Ignasi Renovació de la Missió popular a Sant Boi. JULIOL 1995 123 148
Reixach, Jaume Crònica JULIOL 1995 129 148
Raventós, Josep Panorama històric de la unitat pastoral de Catalunya JULIOL 1995 28 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS 148
Pérez, Sara-Olga Informe sobre Cuba JULIOL 1995 88 148
Martínez, Joan-Anton Crònica JULIOL 1995 140 148
Hernández, Gerardo Presència i pastoral a Cuba JULIOL 1995 89 148
Guix, Josep M. Cultura, religió i pàtria en mossèn Cinto JULIOL 1995 109 PERSONATGES – VERDAGUER – CONCILI P T 148
Giró, Jordi El gran refús i la catàstrofe prèvia JULIOL 1995 51 LLIBRES/CINEMA – CARDÓ -CARRERAS -MANYÀ – PERSONATGES 148
Faner, Joan Bosco Crònica JULIOL 1995 157 148
DD, AA Configuració i activitat de la Conferència Episcopal Tarraconense JULIOL 1995 18 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – INSTITUCIONS 148
DD, AA El Manifest dels Joves Cristians de Comarques JULIOL 1995 127 TEXTOS I MATERIALS – JARC – PASTORAL RURAL 148
DD, AA La realitat dels bisbats de Catalunya JULIOL 1995 7 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL 148
Codina, Sebastià Crònica JULIOL 1995 148 148
Carreres i Péra, Joan Verdaguer:oblit o desídia? JULIOL 1995 95 ANTOLOGIA – VERDAGUER – PERSONATGES 148
Batiste Mercader, Xavier Crònica JULIOL 1995 143 148
Barbarà Anglès, Miquel La unitat pastoral de Catalunya després del Concili JULIOL 1995 22 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL 148
El Concili és notícia JULIOL 1995 3 148
Vila, Pep Crònica OCTUBRE 1995 86 150
Trepat, Marta Les dinàmiques grupals al Concili OCTUBRE 1995 5 150
Tena, Pere Anar a Roma? OCTUBRE 1995 9 150
Salom, Sebastià Crònica OCTUBRE 1995 88 150
Rovira Belloso, Josep M. Crist, l’Església i els allunyats OCTUBRE 1995 8 CONCILI P T – ESGLÉSIA – EVANGELITZACIÓ 150
Romeu, Francesc Crònica OCTUBRE 1995 71 150
Prats, Modest Defensa i apologia de la fe de la meva mare OCTUBRE 1995 10 150
Martínez, Joan-Anton Crònica OCTUBRE 1995 82 150
Martí Aixalà, Josep El que s’ha dit i el que no hem estat capaços de dir OCTUBRE 1995 15 150
Marín, Maria Àngels Valors i contravalors en una societat multicultural. OCTUBRE 1995 29 TEMES – SOCIETAT – FE I CULTURA 150
Fontbona, Jaume L’estatut del cristià OCTUBRE 1995 18 150
Faner, Joan Bosco Crònica OCTUBRE 1995 89 150
Esteva, Maur Transparència informativa OCTUBRE 1995 13 150
DD, AA Per un projecte pastoral amb els joves dels nostres pobles OCTUBRE 1995 57 PASTORAL RURAL – PASTORAL DE JOVENTUT – CEP 150
DD, AA Revifa la flama del do de Déu! OCTUBRE 1995 63 150
DD, AA XVI Jornades de Pastoral rural OCTUBRE 1995 61 150
Cuyàs, Manuel Idees força de l’Evangelium vitae OCTUBRE 1995 45 150
Cuadra, Felip Aportació dels laics i laiques a la vida parroquial OCTUBRE 1995 24 LAÏCAT – PARRÒQUIA – TEMES 150
Botam, Joan Ecumènics, per fer què? OCTUBRE 1995 50 150
Batiste Mercader, Xavier Crònica OCTUBRE 1995 74 CRÒNICA DE LLEIDA – JORNADES I SESSIONS – ESCOLTISME 150
Dr. Josep Pont i Gol OCTUBRE 1995 3 IN MEMORIAM – PERSONATGES – CEP 150
El Concili és notícia OCTUBRE 1995 5 150
Vila, Pep Crònica DESEMBRE 1995 93 151
Ugenti, Antonio La inculturació DESEMBRE 1995 35 151
Soler, Carles Resolucions, recepció i aplicació del Concili Provincial Tarraconense DESEMBRE 1995 6 151
Salom, Sebastià Crònica DESEMBRE 1995 101 151
Romeu, Francesc Crònica DESEMBRE 1995 79 151
Riera, Jaume El Concili Provincial Tarraconense en el marc del Concili Vaticà II DESEMBRE 1995 13 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – VATICÀ II 151
Ricart, Ignasi Escoltar la Paraula, no servir-se de la Paraula DESEMBRE 1995 60 151
Ribot, Pere Pòrtic DESEMBRE 1995 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – TEXTOS I MATERIALS – ADVENT/NADAL 151
Redacció El Dr. Pont i Gol, en el record DESEMBRE 1995 23 IN MEMORIAM – BISBES – PASTORAL A TARRAGONA 151
Pardo, Francesc Paraules per als catequistes DESEMBRE 1995 52 151
Mestre, Francesc La inculturació DESEMBRE 1995 35 151
MartÍnez, Joan-Anton Crònica DESEMBRE 1995 96 151
Julià, Jaume La recepció del Concili a Girona (II) DESEMBRE 1995 21 151
Faner, Joan Bosco Crònica DESEMBRE 1995 103 151
Delàs, Llum El Congrés de Vida Religiosa DESEMBRE 1995 31 RELIGIOSOS/ES – JORNADES I SESSIONS – ESGLÉSIA CATALANA 151
Darnés, Rossend Pregàries del nostre temps DESEMBRE 1995 67 151
Clavé, Joaquim L’arquebisbe Josep, metropolità DESEMBRE 1995 24 IN MEMORIAM – BISBES – PASTORAL A TARRAGONA 151
Carreres, Joan Crònica DESEMBRE 1995 85 151
Camprodon, Jaume La recepció del Concili a Girona (I) DESEMBRE 1995 19 151
Batiste Mercader, Xavier Crònica DESEMBRE 1995 89 151
Barbarà Anglès, Miquel El Dr. Pont i Gol va fer de pont i va guiar la transició DESEMBRE 1995 26 IN MEMORIAM – BISBES – PASTORAL A TARRAGONA 151
El Concili és notícia DESEMBRE 1995 5 151
Memòria del curs 94-95 DESEMBRE 1995 71 151
Torra, Joan La figura del prevere en el Concili Provincial Tarraconense.Una primera aproximació FEBRER 1996 37 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – SACERDOCI 152
Soler, Josep Evangelitzar des de les parròquies FEBRER 1996 14 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PARROQUIA 152
Simó, Manuel Evangelitzar des de una televisió local FEBRER 1996 31 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – MITJANS DE COMUNIACIÓ 152
Salom, Sebastià Crònica FEBRER 1996 91 152
Romeu, Francesc Crònica FEBRER 1996 69 152
Ricart, Ignasi L’evangelització com a comunicació de valors FEBRER 1996 10 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – EVANGELITZACIÓ 152
Redacció Evangelitzar des del món obrer.  Entrevista amb Teresa Huguet FEBRER 1996 34 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL OBRERA 152
Prat, Ramon Què és evangelitzar FEBRER 1996 4 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – EVANGELITZACIÓ 152
Pobles i Comarques, Moviment Evangelitzar des de el món Rural FEBRER 1996 26 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL RURAL 152
Pelegrí, Ventura Evangelitzar els joves FEBRER 1996 17 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL DE JOVENTUT 152
Morell, Francesc X. Crònica FEBRER 1996 74 152
Martínez, Joan-Anton Crònica FEBRER 1996 88 152
Faner, Joan Bosco Crònica FEBRER 1996 92 152
DD, AA La pastoral juvenil dels moviments d’Acció Catòlica.  Carta oberta d’uns consiliaris FEBRER 1996 59 PASTORAL DE JOVENTUT – CEP – TEXTOS I MATERIALS 152
Dalmau, Josefina Evangelitzar des de Càritas FEBRER 1996 16 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – CARITAS 152
Codina, Josep Quaresma i sagraments.  Experiència en una  parròquia urbana FEBRER 1996 65 QUARESMA – SAGRAMENTS – PASTORAL URBANA 152
Carreres, Joan Crònica FEBRER 1996 80 152
Batiste Mercader, Xavier Crònica FEBRER 1996 85 152
El Concili és notícia FEBRER 1996 3 152
Ynaraja, Pedrojosé «Els parlava amb paràboles…» ABRIL 1996 55 CONCILI P T – BÍBLIA – LITÚRGIA 153
Yegles, Rafael Balanç de la presidència espanyola: un bon resultat (Extret del butlletí SIPECA) ABRIL 1996 95 C E ESPANYOLA – BISBES – RETALLS 153
Vila, Pep Crònica ABRIL 1996 122 153
Taberner, Josep Celebracións en absència de prevere ABRIL 1996 38 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 153
Serrano, Jaume Presència del bisbe de demarcació ABRIL 1996 91 BISBES – ESGLÉSIA – PASTORAL 153
Sánchez, R.Octavi La Paraula de Déu en la missa amb infants ABRIL 1996 52 CONCILI P T – PASTORAL INFANTIL – LITÚRGIA 153
Sánchez Bosch, Jordi Descobrim l’Antic Testament ABRIL 1996 18 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – BÍBLIA 153
Salom, Sebastià Crònica ABRIL 1996 127 153
Romeu, Francesc Cròniques de Barcelona ABRIL 1996 97 153
Rius, Ramon La Paraula per a la gent senzilla.  Grups d’estudi i pregària a Terrassa ABRIL 1996 30 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL FAMILIAR 153
Ricart, Ignasi El circuit de la Paraula ABRIL 1996 12 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 153
Ràfols, Frederic Com ajudar els fidels a pregar amb els salms ABRIL 1996 48 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PREGÀRIA 153
Morell, Francesc X. Crònica ABRIL 1996 116 153
Mestre, Francesc La Paraula de Déu com a aliment de la pròpia espiritualitat ABRIL 1996 43 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – ESPIRITUALITAT 153
Medina, Jaume La lectura de l’Antic Testament a la catequesi d’adults ABRIL 1996 27 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – CATEQUESI D’ADULTS 153
Martínez, Joan-Anton Crònica ABRIL 1996 123 153
Llopis, Joan Valor sacramental de la Paraula ABRIL 1996 5 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 153
Lligadas, Josep L’homilia, una bona oportunitat ABRIL 1996 35 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 153
Iglesias, Joan Andreu La Paraula entre les paraules ABRIL 1996 10 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – LITÚRGIA 153
Huerta, Concepció De «La Paraula de Déu parla de la dona» a «La dona llegeix e interpreta la Paraula de Déu» ABRIL 1996 14 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – DONA A L’ESGLÉSIA 153
Goac Badalona, Goac Badalona Vida d’equip i Paraula ABRIL 1996 58 CONCILI P T – MOVIMENTS – PASTORAL OBRERA 153
Faner, Joan Bosco Crònica ABRIL 1996 129 153
Espinosa, Maria Isabel Evangelització i escola cristiana ABRIL 1996 83 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – ESCOLA 153
Escuder, Domingo L’alé evangèlic del Concili ABRIL 1996 61 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TORTOSA 153
Delgado, Mercè La Paraula de  Déu en una vida de silenci i servei ABRIL 1996 22 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – MONESTIRS 153
Carreres, Joan Crònica ABRIL 1996 103 153
Camprodon, Jaume Girona i el Concili: homilia ABRIL 1996 72 CONCILI P T – PASTORAL A GIRONA – TEXTOS I MATERIALS 153
Camprodon, Jaume Presentació del Concili ABRIL 1996 75 CONCILI P T – PASTORAL A GIRONA – TEXTOS I MATERIALS 153
Batiste Mercader, Xavier Crònica ABRIL 1996 112 153
El Concili és noticia ABRIL 1996 3 153
Vila, Pep Crònica JULIOL 1996 126 155
Vallejo, José Manuel Una pedagogia de l’Eucaristia JULIOL 1996 53 CONCILI P T – EUCARISTIA – EXPERIÈNCIES 155
Traserra, Jaume «Va lluitar un bon combat» .Homilia del bisbe Jaume Traserra JULIOL 1996 81 IN MEMORIAM – PERSONATGES – TEXTOS I MATERIALS 155
Torrella, Ramon El bon humor JULIOL 1996 93 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – BISBES 155
Torra, Joan Una església empobrida, sagrament d’evangelització (I) JULIOL 1996 34 CONCILI P T – ESGLÉSIA – EVANGELITZACIÓ 155
Soler, Gerard La Paraula de Déu i els sagraments en la vida espiritual del prevere JULIOL 1996 17 CONCILI P T – SAGRAMENTS – SACERDOCI 155
Serrano, Jaume Mn. Bardés, un home de fe JULIOL 1996 76 155
Serra, Rafael «Que la Paraula del Senyor es difongui i sigui glorificada» JULIOL 1996 27 CONCILI P T – LITÚRGIA – PASTORAL 155
Samper, Genis El pare Pancho Botey, un testimoni enmig dels pobres JULIOL 1996 85 IN MEMORIAM – PERSONATGES – RELIGIOSOS/ES 155
Samper, Genis En defensa de la litúrgia (glossa al cardenal Danneels) JULIOL 1996 22 155
Salom, Sebastià Crònica JULIOL 1996 127 155
Rovira Belloso, Josep M. Una església empobrida, sagrament d’evangelització (II) JULIOL 1996 41 CONCILI P T – ESGLÉSIA – EVANGELITZACIÓ 155
Romeu, Francesc Cròniques de Barcelona, JULIOL 1996 95 155
Redacció El llibre escollit JULIOL 1996 89 155
Morell, Francesc X. Crònica JULIOL 1996 111 155
Martínez, Joan-Anton Crònica JULIOL 1996 117 155
Martínez, Anna Maria La preparació baptismal a la Parròquia de la Sagrada Família de Barcelona JULIOL 1996 51 CONCILI P T – SAGRAMENTS – EXPERIÈNCIES 155
Grup de Litúrgia de Calaf, Grup de litúrgia de Calaf El dilluns preparem la missa del diumenge JULIOL 1996 50 CONCILI P T – LITÚRGIA – EXPERIÈNCIES 155
Faner, Joan Bosco Crònica JULIOL 1996 128 155
Deulofeu, Antoni Els  adolescents i els sagraments JULIOL 1996 48 CONCILI P T – PASTORAL DE JOVENTUT – SAGRAMENTS 155
DD, AA Unas reflexions al voltant de la pastoral urbana JULIOL 1996 71 155
Dalmau, Bernabé Els sagraments en el Concili de la Tarraconense JULIOL 1996 5 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – SAGRAMENTS 155
Cusí, Enric Els CPM: Centres de preparació del Matrimoni JULIOL 1996 58 CONCILI P T – PASTORAL FAMILIAR – MOVIMENTS 155
Codina i Mas, Pere Els sagraments: signes o símbols? JULIOL 1996 9 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – SAGRAMENTS 155
Carreres, Joan Crònica JULIOL 1996 101 155
Caralt, Ramon La pastoral sacramental i els malalts JULIOL 1996 62 CONCILI P T – PASTORAL DE LA SALUT – EXPERIÈNCIES 155
Botey, Jaume El pare Pancho Botey, un testimoni enmig dels pobres JULIOL 1996 85 IN MEMORIAM – PERSONATGES – RELIGIOSOS/ES 155
Bosch, Ramon M. La Pasqua Jove a la JARC JULIOL 1996 67 CONCILI P T – JARC – JORNADES I SESSIONS 155
Bonet i Armengol, Lluís La caritat pastoral en els sagraments JULIOL 1996 46 CONCILI P T – LITÚRGIA – CARITAS 155
Bonet i Armengol, Lluís La meva relació peronal amb Mn. Bardés JULIOL 1996 77 155
Boldú, Montserrat Els CPM: Centres de preparació del Matrimoni JULIOL 1996 58 CONCILI P T – PASTORAL FAMILIAR – MOVIMENTS 155
Batiste Mercader, Xavier Crònica JULIOL 1996 108 155
Alcaide, Alfonso Els sagraments, una mediació necessària? JULIOL 1996 16 CONCILI P T – LITÚRGIA – SAGRAMENTS 155
Crònica JULIOL 1996 122 155
El Concili és notícia JULIOL 1996 3 155
Vila, Pep Crònica OCTUBRE 1996 92 156
Viedma, Dèlia L’Acció Catòlica Obrera (ACO) OCTUBRE 1996 66 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – ACO 156
Vergara, Jesús M. Presència i evangelització a La Mina OCTUBRE 1996 32 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 156
Verdera, Caterina En el sagrament del pobre, Crist ens interpel.la OCTUBRE 1996 9 156
Torradeflot, Francesc ETNOS, una ONG, parroquial de solidaritat amb el Tercer Món. OCTUBRE 1996 42 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
Tarazón, Lluís Presència i evangelització a La Mina OCTUBRE 1996 32 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 156
Soler, Joan El Casal Claret de Vic OCTUBRE 1996 21 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
Salom, Sebastià Crònica OCTUBRE 1996 101 156
Rovira Belloso, Josep M. La fe li era arrel OCTUBRE 1996 76 156
Romeu, Francesc Crònica OCTUBRE 1996 79 156
Rius, Francesc Xavier El Centre Català de Solidaritat OCTUBRE 1996 35 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
Ricart, Ignasi Unes altres paraules de Déu: els pobres i els marginats OCTUBRE 1996 5 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – MARGINACIÓ 156
Palet, Montserrat Al costat dels presos OCTUBRE 1996 12 156
Oriol Tataret, Antoni M. Cloentda:  Uns pensaments del Missatge del Concili OCTUBRE 1996 63 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – COMPROMÍS 156
Oriol Tataret, Antoni M. Corresponsabilitzar-nos, testimoniejar, actuar OCTUBRE 1996 5 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – CORRESPONSABILITAT 156
Oriol Tataret, Antoni M. I. Al servei de la corresponsabilització eclesial davant la pobresa i la marginació  (corresponsabilitzar-nos) OCTUBRE 1996 9 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – CORRESPONSABILITAT 156
Oriol Tataret, Antoni M. II. Exigència indefugible del testimoniatge intraeclesial  (testimoniejar) OCTUBRE 1996 17 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – COMPROMÍS 156
Oriol Tataret, Antoni M. III. Alguns agents concrets (actuar, primera part) OCTUBRE 1996 29 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – COMPROMÍS 156
Oriol Tataret, Antoni M. IV. Alguns àmbits específics (actuar, segona part) OCTUBRE 1996 42 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – COMPROMÍS 156
Oriol Tataret, Antoni M. V. Les resolucions per ordre de qualificació (distints nivells de compromis) OCTUBRE 1996 50 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – MARGINACIÓ 156
Oriol Tataret, Antoni M. VI. 25 punts de reflexió sobre el compromís personal OCTUBRE 1996 56 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – COMPROMÍS 156
Melero, Marisa Desde Betania: una vivencia ambigua y brumosa del Evangelio OCTUBRE 1996 53 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – RELIGIOSOS/ES 156
Matabosch, Antoni El Pla diocesà de Barcelona de prioritats per a l’apostolat seglar OCTUBRE 1996 59 156
Martínez, Joan-Anton Crònica OCTUBRE 1996 94 156
Marqués, Pau Crònica OCTUBRE 1996 99 156
García-Die, Jordi-M. Acció social a la Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona OCTUBRE 1996 50 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – PARROQUIA 156
Gaby Memorias y susurros de un hombre pobre OCTUBRE 1996 56 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – EXPERIÈNCIA 156
Fortuny, Romà Engrunes: procés, reptes i perspectives OCTUBRE 1996 15 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
Faner, Joan Bosco Crònica OCTUBRE 1996 103 156
Codina, Joan Presència i evangelització a La Mina OCTUBRE 1996 32 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 156
Castro Forns, Jaume La Comunitat de Sant Egidi OCTUBRE 1996 26 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
Carreres, Joan Crònica OCTUBRE 1996 88 156
Caritas-Cervera, Caritas-Cervera Dóna feina OCTUBRE 1996 47 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – IMMIGRACIÓ 156
Bofill, Roser Inconformista i revolucionari OCTUBRE 1996 78 156
Batiste Mercader, Xavier Crònica OCTUBRE 1996 85 156
Angelats, Jaume L’Associació Comunitària Anti-Sida de Girona OCTUBRE 1996 39 CONCILI P T – PASTORAL SOCIAL – INSTITUCIONS 156
El Concili és notícia OCTUBRE 1996 3 156
El Concili és notícia OCTUBRE 1996 3 156
Simó, Manuel Memòria del Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes, curs 1995-1996 DESEMBRE 1996 92 157
Saumell, Lluís Oriol Martorell DESEMBRE 1996 83 157
Salom, Sebastià Crònica DESEMBRE 1996 126 157
Romeu, Francesc Crònica DESEMBRE 1996 99 157
Pou, Ramon L’eclesiologia del bisbe Torras i Bages DESEMBRE 1996 13 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – ESGLÉSIA 157
Pardo, Francesc Salutació del director del Centre d’Estudis Pastorals, en la inauguració del curs 1996-1997 DESEMBRE 1996 89 157
Miralda, Ângel El doctor Torras i Bages, pastor de la diòcesi de Vic DESEMBRE 1996 23 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – PASTORAL A VIC 157
Medina, Jaume El bisbe Torras i Bages en el seu epistolari DESEMBRE 1996 51 157
Martínez, Joan-Anton Crònica DESEMBRE 1996 118 157
Martí, Joan La formació de la consciència diocesana DESEMBRE 1996 77 TEMES – CEP – ÈTICA I MORAL 157
Martí, Casimir Torras i Bages: el Catalanisme com apologètica DESEMBRE 1996 38 157
Marqués, Pau Crònica DESEMBRE 1996 122 157
Faner, Joan Bosco Crònica DESEMBRE 1996 127 157
Deulofeu, Antoni Rostres del silenci, de Francesc Torralba DESEMBRE 1996 87 157
Colomer, Oriol La Filosofia nacional de Catalunya segons Torras i Bages DESEMBRE 1996 33 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – ESGLÉSIA CATALANA 157
Carreres, Joan Crònica DESEMBRE 1996 114 157
Carreres, Joan El bisbe Torras i Mn. Cinto DESEMBRE 1996 41 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – VERDAGUER 157
Bonet i Armengol, Lluís 10 fragments dels escrits del doctor Torras DESEMBRE 1996 55 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – TEXTOS I MATERIALS 157
Bonet i Armengol, Lluís El doctor Torras i Bages en el meu record de jove i ara en la maduresa. DESEMBRE 1996 5 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – HISTÒRIA 157
Bonet i Armengol, Lluís Torras i Bages en el marc del seu temps. Taules cronològiques. DESEMBRE 1996 60 PERSONATGES – TORRAS I BAGES – TAULES CRONOLÒGIQUES 157
Batiste Mercader, Xavier Crònica DESEMBRE 1996 106 157
Pòrtic DESEMBRE 1996 3 157
Vila, Pep Crònica FEBRER 1997 147 158
Tubau, Melitó L’arxiprestat de Manresa. Una realitat pastoral complexa FEBRER 1997 96 ARXIPRESTAT – PASTORAL A VIC – EXPERIÈNCIES 158
Taberner, Josep Elements per a un directori parroquial. L’acolliment FEBRER 1997 76 CONCILI P T – ACOLLIMENT – DIRECTORIS 158
Taberner, Josep Jubany a Girona FEBRER 1997 107 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A GIRONA 158
Suñer, Lluís L’arxiprestat de Girona-Salt FEBRER 1997 100 ARXIPRESTAT – PASTORAL A GIRONA – EXPERIÈNCIES 158
Samper, Genís Vida religiosa i comunió eclesial FEBRER 1997 35 CONCILI P T – COMUNIÓ – RELIGIOSOS/ES 158
Salom, Sebastià Crònica FEBRER 1997 160 158
Rural, Departament Per un directori de l’arxiprestat a comarques FEBRER 1997 85 PASTORAL DE CONJUNT – DIRECTORIS – ARXIPRESTAT 158
Romeu, Francesc Crònica FEBRER 1997 137 158
Romaguera, Josep M. Els Consells Pastorals i la corresponsabilitat FEBRER 1997 60 CONCILI P T – CORRESPONSABILITAT – CONSELLS PASTORALS 158
Rierola, Josep M. L’acolliment a la Parróquia FEBRER 1997 64 CONCILI P T – PARRÒQUIA – ACOLLIMENT 158
Ribary, Victòria Elements per a un directori parroquial. L’acolliment FEBRER 1997 76 CONCILI P T – ACOLLIMENT – DIRECTORIS 158
Rafols, Frederic Vida religiosa i comunidad eclesial FEBRER 1997 36 CONCILI P T – PARRÒQUIA – EVANGELITZACIÓ 158
Morer, Josep L’arxiprestat del baix Segre (Lleida) FEBRER 1997 91 ARXIPRESTAT – PASTORAL A LLEIDA – EXPERIÈNCIES 158
Mora, Ignasi Col.loqui Europeu de Parróquies a Udine FEBRER 1997 133 158
Martínez, Joan-Anton Crònica FEBRER 1997 149 158
Marqués, Pau Crònica FEBRER 1997 154 158
Gispert, Josep Assamblees parroquials, una experiència de corresponsabilitat i participació comunitària FEBRER 1997 80 CONCILI P T – CORRESPONSABILITAT – PARROQUIA 158
Gil, Josep El concepto d’Església subjacent a les Resolucions del Concili FEBRER 1997 21 CONCILI P T – COMUNIÓ – ESGLÉSIA CATALANA 158
Fontbona, Jaume El senti neotestamentari de comunió (koinonia) FEBRER 1997 14 CONCILI P T – COMUNIÓ – BÍBLIA 158
Faner, Joan Bosco Cronica FEBRER 1997 162 158
Curós, Gemma Elements per a un directori parroquial. L’acolliment FEBRER 1997 76 CONCILI P T – ACOLLIMENT – DIRECTORIS 158
Cuadra, Felip Aspectes de l’acolliment FEBRER 1997 71 CONCILI P T – PARRÒQUIA – ACOLLIMENT 158
Carreres, Joan Crònica FEBRER 1997 143 158
Camprodon, Jaume El Bisbe, un servidor i consatructor de comunió FEBRER 1997 5 CONCILI P T – COMUNIÓ – BISBES 158
Busquets, Joan Per un esperit de comunió FEBRER 1997 9 CONCILI P T – COMUNIÓ – ESGLÉSIA 158
Bonet i Armengol, Lluís Capellans en temps de Franco de J.Subirà FEBRER 1997 103 158
Boix, Josep El seminari de Pastoral Urbana del CEP FEBRER 1997 131 158
Boix, Josep L’evangelització des de -i en- les celebracions de la fe en la comunitat parroquial FEBRER 1997 53 CONCILI P T – PARRÒQUIA – EVANGELITZACIÓ 158
Berdoy, Jaume La corresponsabilitat a la Parróquia FEBRER 1997 58 CONCILI P T – PARRÒQUIA – CORRESPONSABILITAT 158
Batiste Mercader, Xavier Crònica FEBRER 1997 157 158
Batiste Mercader, Xavier L’arxiprestat del baix Segre (Lleida) FEBRER 1997 91 ARXIPRESTAT – PASTORAL A LLEIDA – EXPERIÈNCIES 158
Bastida, Xavier La vessant jurídica del Dr. N. Jubany FEBRER 1997 118 IN MEMORIAM – PERSONATGES – DRET CANÒNIC 158
Alemany, Joan Aproximació a l’acció pastoral del Dr. Jubany FEBRER 1997 112 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A BARCELONA 158
Pòrtic FEBRER 1997 3 158
Vila, Pep Crònica ABRIL 1997 115 159
Torres, Salvador Dono gràcies a Déu per l’experiència missionera ABRIL 1997 48 PASTORAL – MISSIONS – EXPERIÈNCIES 159
Serrano, Josep Missió sense fronteres ABRIL 1997 45 159
Samper, Genís Unió de Religiosos de Catalunya (URC) ABRIL 1997 27 CONCILI P T – URC – RELIGIOSOS/ES 159
Salom, Sebastià Crònica ABRIL 1997 133 159
Romeu, Francesc Crònica ABRIL 1997 105 159
Riera, Jaume La Coordinació interdiocesana ABRIL 1997 7 CONCILI P T – ESGLÉSIA CATALANA – DRET CANÒNIC 159
Ricart, Ignasi L’Associació Bíblica de Catalunya ABRIL 1997 23 CONCILI P T – INSTITUCIONS – BÍBLIA 159
Riba, Josep M. Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya ABRIL 1997 15 CONCILI P T – INSTITUCIONS – ESCOLTISME 159
Pujol, Josep Oriol Coordinació Catalana de Colònies i Clubs d’Esplai ABRIL 1997 18 CONCILI P T – INSTITUCIONS – ESPLAI 159
Pausas, Sisco Hi estem treballant il.lusionats… ABRIL 1997 49 PASTORAL – MISSIONS – EXPERIÈNCIES 159
Párrega, Loli Les voluntàries de l’Hospital penitenciari de Terrassa ABRIL 1997 86 PASTORAL – PASTORAL SOCIAL – EXPERIÈNCIES 159
Parellada, Josep-Enric L’acolliment dels hostes, els pelegrins i els visitants a Montserrat ABRIL 1997 40 PASTORAL – ACOLLIMENT – MONTSERRAT 159
Pardo, Francesc Què hauria i què no hauria de ser la Primera Comunió ABRIL 1997 87 159
Pardo, Francesc Què passa amb el Concili? ABRIL 1997 53 159
Oriol, Montserrat El Secretariat interdiocesà de Catequesis (SIC) ABRIL 1997 9 CONCILI P T – INSTITUCIONS – SIC 159
Oliveras, Andreu La pastoral penitenciària a casa nostra ABRIL 1997 81 PASTORAL – PASTORAL SOCIAL – EXZPERIÈNCIES 159
Martínez, Joan-Anton Crònica ABRIL 1997 117 159
Marqués, Pau Crònica ABRIL 1997 124 159
Feixa, Josep M. Maria Flors Sirera Fortuny ABRIL 1997 101 IN MEMORIAM – PERSONATGES – MISSIONS 159
Faner, Joan Bosco Crònica ABRIL 1997 135 159
Domingo, Josep M. Un Pastor segons el cor de Déu ABRIL 1997 91 IN MEMORIAM – PERSONATGES – SACERDOCI 159
DD, AA Ha sido y serà para muchos un AMIGO ABRIL 1997 97 IN MEMORIAM – PERSONATGES – TESTIMONIS 159
DD, AA Querido Dios ABRIL 1997 98 IN MEMORIAM – PERSONATGES – TEXTOS I MATERIALS 159
Catalán, Fidel El Consell Català de Moviments Especialitzats ABRIL 1997 12 CONCILI P T – INSTITUCIONS – MOVIMENTS 159
Castellet, Jordi Crònica ABRIL 1997 122 159
Casas, Joan El missioner ajuda a ajudar ABRIL 1997 50 PASTORAL – MISSIONS – EXPERIÈNCIES 159
Carreres, Joan Crònica ABRIL 1997 112 159
Cadevall, Josep Per què vull ser capellà? ABRIL 1997 96 159
Busquets, Joan Sobre l’Assemblea episcopal del Quebec ABRIL 1997 62 159
Blanco, José Ignacio La calidad de vida del sacerdote y su repercusión en la pastoral de la Iglesia. ABRIL 1997 73 SACERDOCI – PASTORAL – TEMES 159
Batiste Mercader, Xavier Crònica ABRIL 1997 128 159
Batalla, Salvador La creixent mobilitat humana ABRIL 1997 31 PASTORAL – PASTORAL DEL TURISME – INSTITUCIONS 159
Batalla, Salvador Secretariat Interdiocesà (SIS) ABRIL 1997 28 CONCILI P T – INSTITUCIONS – SANTUARIS 159
Pòrtic ABRIL 1997 5 159
Vila, Pep Crònica JUNY 1997 81 160
Vila, Pep Un diumenge al Pla d’Urgell: Vilanova de Bellpuig JUNY 1997 41 EXPERIÈNCIES – PASTORAL DEL TURISME – DIUMENGE 160
Suñer, Lluís El diumenge des d’una Parròquia de l’Eixample de Girona JUNY 1997 47 EXPERIÈNCIES – PASTORAL URBANA – MOBILITAT 160
Salom, Sebastià Crònica JUNY 1997 100 160
Romeu, Francesc Crònica JUNY 1997 69 160
Puig, Armand Les línies fonamentals del Concili Tarraconense JUNY 1997 55 160
Panareda, Teresa Una ullada estadística per dibuixar el caràcter del cap de setmana. JUNY 1997 37 160
Martínez, Joan-Anton Crònica JUNY 1997 83 160
Marqués, Pau Crònica JUNY 1997 92 160
Faner, Joan Bosco Crònica JUNY 1997 101 160
Dies, Joan L’atenció pastoral a la Vall Ferrera i la Vall de Cardós JUNY 1997 45 EXPERIÈNCIES – PASTORAL DEL TURISME – MOBILITAT 160
Dalmau, Pere El diumenge, un temps per a l’evangelització JUNY 1997 5 DIUMENGE – EVANGELITZACIÓ – MOBILITAT 160
Cervera, Joaquim Una aproximació sociològica al fet i percepció en els joves del cap de setmana. JUNY 1997 31 SOCIETAT – JOVENTUT – MOBILITAT 160
Castellet, Jordi Crònica JUNY 1997 88 160
Carreres, Joan Crònica JUNY 1997 77 160
Bausells, Maria La Missa per la televisió.  Carta d’una televident JUNY 1997 52 EXPERIÈNCIES – DIUMENGE – EUCARISTIA 160
Batiste Mercader, Xavier Crònica JUNY 1997 96 160
Batalla, Salvador Diumenge, dia del Senyor: com acollir els turistes nacionals i estrangers JUNY 1997 39 EXPERIÈNCIES – PASTORAL DEL TURISME – DIUMENGE 160
Barbarà Anglès, Miquel Nòmades moderns? La mobilitat humana:conseqüencies per a la comunitats cristianes. JUNY 1997 23 160
Balsells, Francesc La Cerdanya: com es planteja l’acolliment de les persones que ens visiten JUNY 1997 43 EXPERIÈNCIES – PASTORAL DEL TURISME – MOBILITAT 160
Arín, Lluís Sentit bíblic del diumenge JUNY 1997 13 160
Adillon, Francesc Cap de setmana d’un jove. Carta oberta a Déu JUNY 1997 49 160
Adillon, Francesc El col.lectiu gitano, un col.lectiu alegre JUNY 1997 65 160
Pòrtic JUNY 1997 3 160
Vila, Pep Crònica NOVEMBRE 1997 100 161
Viedma, Francesc Què demanem els Moviments als consiliaris? SETEMBRE 1997 85 LAÏCAT – MOVIMENTS – CONSILIARIS 161
Úbeda, Teodor Capellans i evangelització SETEMBRE 1997 57 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – CONSILIARIS 161
Serrano, Rafael La Acción Católica, una propuesta evangelizadora de futuro SETEMBRE 1997 21 161
Salom, Sebastià Crònica NOVEMBRE 1997 108 161
Rovira Belloso, Josep M. Teologia del laïcat SETEMBRE 1997 5 161
Romeu, Francesc Crònica SETEMBRE 1997 71 161
Pou, Ramon Ramon Sala, in pace SETEMBRE 1997 63 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A VIC 161
Pou, Maribel Què demanem als nostres consiliaris, als nostres preveres, com a acompanyants? SETEMBRE 1997 81 LAÏCAT – MOVIMENTS – CONSILIARIS 161
Peñafiel, Joan El camí neocatecumenal SETEMBRE 1997 68 NOUS MOVIMENTS – NEOCATECUMENALS – MOVIMENTS 161
Pelegrí, Bonaventura Moviments especialitzats, avui SETEMBRE 1997 7 161
Otón, Josep La renovació carismàtica SETEMBRE 1997 41 NOUS MOVIMENTS – RENOVACIÓ CARISMÀTICA – MOVIMENTS 161
Matabosch, Antoni Consiliaris i laïcat SETEMBRE 1997 3 PÒRTIC / QÜESTIONS – JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT 161
Matabosch, Antoni Pòrtic SETEMBRE 1997 3 161
Mas, Eulàlia Quins capellans necessiten els joves universitaris SETEMBRE 1997 84 LAÏCAT – MOVIMENTS – CONSILIARIS 161
Martínez, Joan-Anton Crònica NOVEMBRE 1997 102 161
Marquès, Pau Crònica NOVEMBRE 1997 96 161
Jolonch, Anna El paper del capellà com a consiliari en el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona SETEMBRE 1997 77 LAÏCAT – MOVIMENTS – CONSILIARIS 161
Font i Gregori, Tica Els moviments laïcals SETEMBRE 1997 15 LAÏCAT – TEMES – MOVIMENTS 161
Faner, Joan-Bosco Crònica NOVEMBRE 1997 110 161
Deulofeu, Antoni Des de la inquietud pastoral, una lectura de la secularització SETEMBRE 1997 22 161
Castro, Jaume La comunitat de Sant Egidi SETEMBRE 1997 53 LAÏCAT – NOUS MOVIMENTS – COMUNITAT SANT EGIDI 161
Castellet, Jordi Crònica NOVEMBRE 1997 90 161
Cartagena, Antonio Fundamentos teológicos i eclesiológicos de la Acción Católica.Planteamiento pastoral. SETEMBRE 1997 37 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – TEOLOGIA 161
Carreres, Joan Crònica NOVEMBRE 1997 77 161
Carles, Ricard M. Capellans, laics i moviments SETEMBRE 1997 70 LAÏCAT – MOVIMENTS – CONSILIARIS 161
Camprodon, Jaume Comiat de Mn. Pere Ribot i Sunyer SETEMBRE 1997 68 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A GIRONA 161
Camprodon, Jaume Homilia en la Missa exequial de Mn.Emili Montal SETEMBRE 1997 65 IN MEMORIAM – PERSONATGES – PASTORAL A GIRONA 161
Camprodon, Jaume No baixeu la guàrdia SETEMBRE 1997 3 161
Caballé, Francesc El Moviment de joves cristians del bisbat de Tortosa SETEMBRE 1997 31 PASTORAL DE JOVENTUT – PASTORAL A TORTOSA – MOVIMENTS 161
Bertran, Dídac Crònica NOVEMBRE 1997 81 161
Benet, Marc Comunió i alliberament SETEMBRE 1997 51 NOUS MOVIMENTS – APOSTOLAT SEGLAR – MOVIMENTS 161
Batiste Mercader, Xavier Crònica NOVEMBRE 1997 84 161
Balagué, Ramon Moviment de joves cristians d’Urgell (MJCU) SETEMBRE 1997 35 PASTORAL DE JOVENTUT – PASTORAL A URGELL – MOVIMENTS 161
Babra, Antoni Importància de les notes d’Acció Catòlica per al Magisteri i la pastoral SETEMBRE 1997 15 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – MAGISTERI 161
Argüello, Kiko El camí neocatecumenal SETEMBRE 1997 68 NOUS MOVIMENTS – NEOCATECUMENALS – MOVIMENTS 161
Conclusions de les jornades (El minisrteri dels capellans amb el laïcat) SETEMBRE 1997 89 LAÏCAT – JORNADES I SESSIONS – CONSILIARIS 161
Gràcies, Mons. Jaume Camprodón NOVEMBRE 1997 3 161
Índex resum (Jornades sobre el Ministeri dels capellans amb el laïcat) SETEMBRE 1997 91 LAÏCAT – JORNADES I SESSIONS – CONSILIARIS 161
Pòrtic NOVEMBRE 1997 5 161
Vila, Pep Crònica GENER 1998 142 162
Uriarte, Juan M. Aproximación panorámica a la espiritualidad de los presbíteros NOVEMBRE 1997 5 C E ESPANYOLA – SACERDOCI – PASTORAL 162
Simó, Manel Momòria del curs 1996-1997 GENER 1998 158 162
Salom, Sebastià Crònica GENER 1998 148 162
Rovira Belloso, Josep M. Resptes pastorals a Catalunya, avui NOVEMBRE 1997 27 162
Romeu, Francesc Crònica GENER 1998 109 162
Prat, Ramon Elements bàsics de l’evangelització GENER 1998 45 JORNADES I SESSIONS – CEP – EVANGELITZACIÓ 162
Payá, Miguel Edificar la comunitat des de la comunió GENER 1998 97 JORNADES I SESSIONS – CEP – COMUNIÓ 162
Pardo, Francesc Presentació de les Jornades a càrrec de Francesc Pardo GENER 1998 9 JORNADES I SESSIONS – CEP – PASTORAL 162
Osés, Javier La solidaridad, una dimensión fundamental de la pastoral GENER 1998 83 JORNADES I SESSIONS – CEP – SOLIDARITAT 162
Martínez, Joan-Anton Crònica GENER 1998 132 162
Martínez Sistach, Lluís Paraules de Mons. Lluís Martínez Sistach en la inauguració de les Jornades «Per una pastoral avui a Catalunya» GENER 1998 7 JORNADES I SESSIONS – CEP – PASTORAL 162
Marqués, Pau Crònica GENER 1998 144 162
Faner, Joan-Bosco Crònica GENER 1998 150 162
Etxebeste, Paco Evangelizar en tiempos de increencia GENER 1998 56 JORNADES I SESSIONS – CEP – EVANGELITZACIÓ 162
DD, AA Treball de grups, després de la ponència de R.Prat GENER 1998 52 JORNADES I SESSIONS – CEP – EVANGELITZACIÓ 162
Castellet, Jordi Crònica GENER 1998 136 162
Carreres, Joan Crònica GENER 1998 125 162
Bigordà, Josep Línies pastorals a Catalunya des de la postguerra fins al postconcili tarraconense (1939-1996) GENER 1998 34 JORNADES I SESSIONS – CEP – HISTÒRIA 162
Bertran, Dídac Crònica GENER 1998 114 162
Batiste Mercader, Xavier Crònica GENER 1998 128 162
Barbarà Anglès, Miquel Reflexions sobre el marc sociològic de la Catalunya d’avui i la seva incidència en la pastoral GENER 1998 11 JORNADES I SESSIONS – CEP – SOCIETAT 162
Inauguració del curs 1997-1998 GENER 1998 155 162
Pòrtic NOVEMBRE 1997 3 162
Pòrtic GENER 1998 3 162
Una mostra de dades al voltant del fet religiós GENER 1998 28 JORNADES I SESSIONS – CEP – SOCIETAT 162
Xancó, Miquel El germà de La Salle, un religiós laic dins del món de l’educació MARÇ 1998 27 MINISTERIS – EXPERIÈNCIES – RELIGIOSOS/ES 163
Vila, Pep Crònica MARÇ 1998 138 163
Torrella, Ramon Pau VI en el meu record MARÇ 1998 71 163
Sitges, Dolors L’acompanyament pastoral al sofriment humè MARÇ 1998 23 163
Salom, Sebastià Crònica MARÇ 1998 145 163
Romeu, Francesc Crònica MARÇ 1998 107 163
Ribary, Victoria Catequesis: un servei a la comunitat MARÇ 1998 41 163
Reixach, Jaume Els Quaderns de Riells de Montseny.Evocació de Mn.Pere Ribot MARÇ 1998 72 163
Pié, Salvador Els ministeris confiats als laics. Reflexions teològico-pastorals amb motiu de la «Instrucció romana sobre la col.laboració dels laics amb el preveres» de 1997 MARÇ 1998 5 MINISTERIS – LAÏCAT – ESGLÉSIA 163
Peñarroya, Josefina Una experiència rural de comunió MARÇ 1998 49 163
Mola, M.Mercè Classe de religió en un Institut de secundària MARÇ 1998 33 163
Mestre, Francesc Breu aproximació als orígens bíblics i patrístics dels ministeris laïcals MARÇ 1998 13 MINISTERIS – LAÏCAT – BÍBLIA 163
Martínez, Joan-Anton Crònica MARÇ 1998 128 163
Marqués, Pau Crònica MARÇ 1998 140 163
Liján Veira, Maria Participem MARÇ 1998 20 163
Lidon, M.Àngels El meu compromís amb Càritas MARÇ 1998 39 EXPERIÈNCIES – COMPROMÍS – CARITAS 163
Huguet, Teresa Congrés de dones cristianes MARÇ 1998 91 163
Geronès, M. Lluïsa El col.lectiu de dones cristianes de Banyoles MARÇ 1998 47 163
Faner, Joan-Bosco Crònica MARÇ 1998 149 163
DD, AA Les conclusions del Congrés de Dones Cristianes MARÇ 1998 102 163
DD, AA Quina Església volem i que podem fer per arribar-hi MARÇ 1998 93 163
Curós, Gemma Assemblea Dominical en Absència de Prevere (ADAP) MARÇ 1998 35 MINISTERIS – DIUMENGE – EUCARISTIA 163
Curós, Gemma Som poble de Déu MARÇ 1998 15 163
Castellet, Jordi Aproximació a l’opció fe en l’escoltisme de Minyos MARÇ 1998 51 EXPERIÈNCIES – ESCOLTISME – MOVIMENTS 163
Castellet, Jordi Crònica MARÇ 1998 132 163
Carreres, Joan Crònica MARÇ 1998 110 163
Carreras, Pilar La consagración secular MARÇ 1998 45 163
Bonet i Armengol, Lluís Pastoral urbana. Curs 97-98: seguim reflexionant el Concili MARÇ 1998 105 163
Bertran, Dídac Crònica MARÇ 1998 113 163
Batiste Mercader, Xavier Crònica MARÇ 1998 124 163
Aragonès, Josep M. El cardenal Narcís Jubany i Arnau, entre el record i el mestratge MARÇ 1998 76 PERSONATGES – PASTORAL A BARCELONA – BISBES 163
Pòrtic MARÇ 1998 3 163
Vilanova, Evangelista Els 10 llibres del teòleg Evangelista Vilanova MAIG 1998 85 164
Vila, Pep Crònica MAIG 1998 125 164
Torra, Joan Teologia de l’Encarnació. Dimensió teològica MAIG 1998 5 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – ESTUDIS TEOLOGICS 164
Serramona, Antoni Cinquanta llibres per a una biblioteca de pastoral MAIG 1998 80 164
Samper, Genís Com han viscut els cubans la seva fe en els anys del castrisme MAIG 1998 52 164
Salom, Sebastià Crònica MAIG 1998 131 164
Romeu, Francesc Crònica MAIG 1998 91 164
Roig, Jordi Experiències des d’una Associació de Veïns MAIG 1998 43 COMPROMÍS – LAÏCAT – VOLUNTARIAT 164
Pardo, Francesc Déu va ser més tossut que jo mateix i que tots els meus dubtes MAIG 1998 70 164
Oliver, Victorio Dimensión pastoral de la Encarnación MAIG 1998 20 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – ESTUDIS TEOLOGICS 164
Matabosch, Antoni Estar al servei de la comunitat i posar-la tota ella al servei de l’Encarnació és quelcom que no es pot defugir. MAIG 1998 3 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – ESTUDIS TEOLOGICS 164
Masnou, Ramon Gràcies, Senyor, per la meva vellesa, inesperada i sorprenent MAIG 1998 78 EXPERIÈNCIES – BISBES – PASTORAL A VIC 164
Martínez, Joan-Anton Crònica MAIG 1998 126 164
Marquès, Pau Crònica MAIG 1998 110 164
Manganini, Luigi La pastoral en una parròquia de Milà MAIG 1998 59 PASTORAL – PARRÒQUIA – PASTORAL URBANA 164
Majoral, M.Dolors Militar políticament no m’ha suposat cap ruptura amb la meva vida de creient i practicant MAIG 1998 36 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Llop, Joan El per què del meu compromís polític MAIG 1998 34 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Llauradó, Josep El carisma ens capacita per fer les coses com qui fa allò que ha de fer MAIG 1998 68 164
Graupera, Dolors Viure el compromís temporal en un món desconegut MAIG 1998 37 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Gil, Josep Deu títols recents suggerits pel Dr. Gil MAIG 1998 89 164
Garmendia, M.Carmen Sólo actuamos allá donde estamos MAIG 1998 29 164
Galí, Mercè Una cristiana convençuda i la política MAIG 1998 31 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Font, Tica Ser pacifista en un ambiet d’esquerres MAIG 1998 48 COMPROMÍS – LAÏCAT – JUSTICIA I PAU 164
Ferrando, Emili El compromís sociopolític dels cristians MAIG 1998 18 COMPROMÍS – LAÏCAT – PASTORAL SOCIAL 164
Faner, Joan-Bosco Crònica MAIG 1998 133 164
Esmarats, Vicenç El Dr. Masnou ha estat un gran treballador, incansable i constant MAIG 1998 73 PERSONATGES – BISBES – PASTORAL A VIC 164
Domingo, Josep M. 22 títols estrangers de teologia pastoral MAIG 1998 82 164
DD, AA Índex-Resum MAIG 1998 43 164
Corull, Manel El camí per discernir cada situació no és fàcil» MAIG 1998 39 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Castellet, Jordi Crònica MAIG 1998 117 164
Carreres, Joan Crònica MAIG 1998 97 164
Carbonell, Josep M. Rastrejar l’Esperança MAIG 1998 5 164
Busquets, Joan L’Espirituatitat del prevere, en el dinamisme de l’Encarnació MAIG 1998 34 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – CONSILIARIS 164
Bertran, Dídac Crònica MAIG 1998 100 164
Becerra, Francesc X. El compromís sindical moltes vegades és ingrat MAIG 1998 45 COMPROMÍS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 164
Batiste Mercader, Xavier Crònica MAIG 1998 105 164
Pòrtic MAIG 1998 3 164
Pòrtic MAIG 1998 3 164
Vila, Pep Crònica JULIOL 1998 92 165
Serramona, Antoni Es consuma la divisió del bisbat de Lleida JULIOL 1998 47 165
Salom, Sebastià Crònica JULIOL 1998 98 165
Sáez de la Fuente, Izaskun La Nueva Era JULIOL 1998 7 LAÏCAT – NOUS MOVIMENTS – PASTORAL 165
Romeu, Francesc Crònica de Barcelona JULIOL 1998 65 165
Martínez, Joan-Anton Crònica JULIOL 1998 94 165
Marquès, Pau Crònica JULIOL 1998 78 165
Guindulain, David Déu disn el rock’ n roll JULIOL 1998 42 165
Gorritxategi, Jesús M. La Nueva Era JULIOL 1998 7 LAÏCAT – NOUS MOVIMENTS – PASTORAL 165
Faner, Joan-Bosco Crònica JULIOL 1998 101 165
Díaz, Carlos Els nous Moviments socials JULIOL 1998 15 LAÏCAT – NOUS MOVIMENTS – PASTORAL 165
Deulofeu, Antoni La secta, una paraula que no m’és estranya JULIOL 1998 24 165
Clairmidy, Pierre Déu dins el rock’n roll JULIOL 1998 42 165
Castellet, Jordi Crònica JULIOL 1998 84 165
Carreres, Joan Crònica JULIOL 1998 70 165
Bertran, Dídac Crònica JULIOL 1998 73 165
Batiste Mercader, Xavier Crònica JULIOL 1998 75 165
Anguix, Neus El llenguatge religiós JULIOL 1998 31 165
Pòrtic JULIOL 1998 5 165
Vila, Pep Crònica NOVEMBRE 1998 87 166
Simó, Manuel Evangelització i comunicació NOVEMBRE 1998 5 EVANGELITZACIÓ – MITJANS DE COMUNIACIÓ – CEP 166
Simó, Manel Memòria del curs 1997-1998 NOVEMBRE 1998 103 166
Serramona, Antoni Consumada la segregació del bisbat de Lleida, ara li toca al Patrimoni (i II) NOVEMBRE 1998 33 PASTORAL A LLEIDA – ESGLÉSIA CATALANA – QUADERNS 166
Salom, Sebastià Crònica NOVEMBRE 1998 90 166
Romeu, Francesc Crònica de Barcelona NOVEMBRE 1998 61 166
Prat i Pons, Ramón El professor universitari cristià.Societat i Església NOVEMBRE 1998 12 PASTORAL UNIVERSITÀRIA – ESGLÉSIA – SOCIETAT 166
Pardo, Francesc Inauguració de curs 1998-1999 NOVEMBRE 1998 99 166
Martínez Sistach, Lluís Notícies del CEP NOVEMBRE 1998 97 166
Marquès, Pau Crònica NOVEMBRE 1998 76 166
Faner, Joan-Bosco Crònica NOVEMBRE 1998 92 166
Deulofeu, Antoni Un servei a un col.lectiu diferent NOVEMBRE 1998 57 166
DD, AA Elements per elaborar un projecte de Pastoral rural. NOVEMBRE 1998 45 166
Castellet, Jordi Crònica NOVEMBRE 1998 83 166
Bertran, Dídac Crònica NOVEMBRE 1998 65 166
Bentué, Antoni El fonamentalisme, o la puresa perillosa NOVEMBRE 1998 24 166
Batiste Mercader, Xavier Crònica NOVEMBRE 1998 71 166
Francesc Pardo reelegit JULIOL 1998 3 166
Pòrtic NOVEMBRE 1998 3 166
Vila, Pep Crònica GENER 1999 122 167
Sanllehy, Josep M. Reflexions i vivències d’un desclassat amb classe GENER 1999 77 PASTORAL DE LA SALUT – EXPERIÈNCIES – MARGINACIÓ 167
Salom, Sebastia Crònica GENER 1999 126 167
Rovira Belloso, Josep M. Acompanyar, des de la fe, les crisis de fe GENER 1999 22 167
Romeu, Francesc Crònica de Barcelona GENER 1999 111 167
Rabella, M.Montserrat En la mort d’un ésser estimat GENER 1999 53 167
Queralt, Anna L’acompanyament de la infància i les famílies GENER 1999 66 PASTORAL DE LA SALUT – EXPERIÈNCIES – PASTORAL INFANTIL 167
Pagola, Jose Antonio Euskal Herria: una Església en l’esperança de la pau GENER 1999 34 ESGLÉSIA – PAU – PASTORAL 167
Nello, Antoni Acompanyar pastoralment en situacions límit GENER 1999 6 167
Molins, Victòria Atenció pastoral amb gent que té problemes molt dificils de drogues, malaltia i justícia GENER 1999 61 PASTORAL DE LA SALUT – ÈTICA I MORAL – MARGINACIÓ 167
Matabosch, Antoni Les parròquies en una societat multicultural GENER 1999 86 167
Masip, Genoveva Atenció pastoral amb gent que té problemes molt difícils de drogues, malaltia i justícia GENER 1999 61 PASTORAL DE LA SALUT – ÈTICA I MORAL – MARGINACIÓ 167
Marquès, Pau Crònica GENER 1999 119 167
Faner, Joan-Bosco Crònica GENER 1999 127 167
Claret, Manuel Situacions límit en la vida conjugal GENER 1999 40 MATRIMONI – ÈTICA I MORAL – DIVORCI 167
Castellet, jordi Crònica GENER 1999 121 167
Casellas, Josep Crònica GENER 1999 116 167
Caralt, Ramon Suport espiritual per als malats terminals GENER 1999 55 167
Bruna, Gemma El sofriment, un nou tabú? Diàleg amb F.Torralba GENER 1999 27 167
Blanc i Bahima, Joaquim Crònica GENER 1999 123 167
Bertran, Dídac Crònica GENER 1999 114 167
Batiste Mercader, Xavier Crònica GENER 1999 118 167
Arenas, Jose  A. La tasca del Seminari Menor GENER 1999 103 167
Pórtic GENER 1999 3 167
Taberner, Josep Tresor en gerres de terrissa MARÇ 1999 50 168
Serramona, Antoni Les lires penjades als salzes MARÇ 1999 11 PASTORAL – RELIGIOSITAT – ESPIRITUALITAT 168
Sanmartín, Carles Motius de joia i pau en la vida quotidiana MARÇ 1999 53 168
Salom, Sebastià Crònica MARÇ 1999 110 168
Romeu, Francesc Crònica MARÇ 1999 99 168
Romeu, Francesc Marxem -junts- amb els nuvis MARÇ 1999 65 ESPIRITUALITAT – EXPERIÈNCIES – MATRIMONI 168
Ràfols, Frederic Quatre homilies per al dolor des d’una joia esperançada MARÇ 1999 67 ESPIRITUALITAT – EXPERIÈNCIES – DIFUNTS 168
Pou, Maribel Celebrar i viure la Pasqua, avui MARÇ 1999 38 PASTORAL – PASQUA / MISTERI PASQUAL – ESPIRITUALITAT 168
Pérez, Jordi David Guindulain: «Calen nous llenguatges per pregar i evangelitzar « MARÇ 1999 91 PSICOLOGIA – EXPERIÈNCIES – ESPIRITUALITAT 168
Morales, Alfonso 25 desigs d’un laic sobre el ser i el fer d’un capellà MARÇ 1999 95 EXPERIÈNCIES – LAÏCAT – SACERDOCI 168
Marquès, Pau Crònica MARÇ 1999 103 168
Faner, Joan-Bosco Crònica MARÇ 1999 112 168
Deulofeu, Antoni Una reflexió pastoral sobre la festa MARÇ 1999 23 PASTORAL – ÈTICA I MORAL – ESPIRITUALITAT 168
Dalmau, Bernabé La joia com a fruit del bé acomplert MARÇ 1999 33 PASTORAL – ÈTICA I MORAL – ESPIRITUALITAT 168
Castellet, Jordi Crònica MARÇ 1999 104 168
Casellas, Josep Crònica MARÇ 1999 101 168
Blanc i Bahima, Joaquim Crònica MARÇ 1999 106 168
Berenguer, Anna Hem d’ajudar a descobrir la joia de ser cristians MARÇ 1999 74 168
Baracco, Adelaide La depresió, una aventura de la fe MARÇ 1999 83 PSICOLOGIA – EXPERIÈNCIES – ESPIRITUALITAT 168
Aragones, Josep M. Alegreu-vos sempre en el Senyor MARÇ 1999 18 PASTORAL – ÈTICA I MORAL – ESPIRITUALITAT 168
Altisent, Agustí La joia fugissera MARÇ 1999 47 168
Agustí, Carme Diàleg de sentiments MARÇ 1999 79 PSICOLOGIA – EXPERIÈNCIES – ESPIRITUALITAT 168
Pòrtic MARÇ 1999 7 168
Vilarrubias, Josep Missió evangelitzadora a Mollet, intencionalitat i línies de fons MAIG 1999 71 MISSIÓ POPULAR – PASTORAL – EXPERIÈNCIES 169
Vila, Pep Crònica MAIG 1999 129 169
Serramona, Antoni Dotze clàssics -prop de 30!-de l’Accció Catòlica i l’Apostolat seglar MAIG 1999 51 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – LLIBRES/CINEMA 169
Salom, Sebastià La trajectòria de l’apostolat seglar a Mallorca MAIG 1999 21 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – PASTORAL A MALLORCA 169
Romeu, Francesc Crònica de Barcelona MAIG 1999 121 169
Ricart, Ignasi El Parenostre comentat perl Salms MAIG 1999 113 169
Ricart, Ignasi Les «misions populars» un projecte de nova evangelització MAIG 1999 67 169
Pardo, Francesc L’Acció Catòlica:crisi i desafiaments MAIG 1999 49 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – MOVIMENTS 169
Oliver, Jaume La trajectòria de l’apostolat seglar a Mallorca MAIG 1999 21 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – PASTORAL A MALLORCA 169
Marquès, Pau Crònica MAIG 1999 132 169
Ferrando, Emili Fe madura, compromís social i alguns desenganys MAIG 1999 13 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – COMPROMÍS 169
Faner, Joan-Bosco Crònica MAIG 1999 136 169
Costa, Florenci Nova etapa de l’Acció Catòlica diocesana a Vic MAIG 1999 40 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – PASTORAL A VIC 169
Cedó, Joan-Anton L’Acció Catòlica a Tarragona. Preguntes amb resposta? MAIG 1999 36 LAÏCAT – ACCIÓ CATÒLICA – PASTORAL A TARRAGONA 169
Castellet, Jordi Crònica MAIG 1999 130 169
Casellas, Josep Crònica MAIG 1999 123 169
Busquets, Pere La utilització ètica de la Sagrada Escritura MAIG 1999 91 169
Brustenga, Joaquim Mollet’99, una proposta evangelitzadora MAIG 1999 77 MISSIÓ POPULAR – PASTORAL – EXPERIÈNCIES 169
Bonet, Amadeu L’apostolat seglar, una visió des del bisbat de Lleida MAIG 1999 26 LAÏCAT – MOVIMENTS – PASTORAL A LLEIDA 169
Bonet i Armengol, Lluís La visita espiritual de Torras i Bages a la Moreneta MAIG 1999 107 169
Bonet i Armengol, Lluís Per la causa de Gaudi  ¿Quins miracles? MAIG 1999 110 169
Blanc i Bahima, Joaquim Crònica MAIG 1999 133 169
Blanc i Bahima, Joaquim Qué hi fa un capellà en la celebració d’un matrimoni pel civil.. MAIG 1999 105 169
Batiste Mercader, Xavier Crònica MAIG 1999 124 169
Pòrtic MAIG 1999 9 169
Salom Mas, Sebastià L’Església de Mallorca, entre el Vaticà II i l’any 2000 JULIOL 1999 98 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A MALLORCA 170
Salmero, Manuel Estudi sobre la vida religiosa a Catalunya JULIOL 1999 180 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – RELIGIOSOS/ES 170
Prat i Pons, Ramon Minyons Escoltes/Guies Sant Jordi de Catalunya i l’opció de fe JULIOL 1999 193 ESCOLTISME – PASTORAL DE JOVENTUT – MOVIMENTS 170
Pelegrí Macarulla, Bonaventura Trenta anys de pràctica pastoral al bisbat de Lleida JULIOL 1999 86 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A LLEIDA 170
Pardo Artigas, Francesc Trenta anys de postconcili a les diòcesis catalano-balears.Memòria d’un procés. JULIOL 1999 13 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – HISTÒRIA 170
Negre, Pere Estudi sobre la vida relisiosa a Catalunya JULIOL 1999 180 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – RELIGIOSOS/ES 170
Gomis, Antoni Estudi sobre la vida religiosa a Catalunya JULIOL 1999 180 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – RELIGIOSOS/ES 170
Febrer Rotger, Joan Menorca, la meva visió retrospectiva JULIOL 1999 113 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A MENORCA 170
Deig, Antoni L’Ahir, l’avui i el demà nostres JULIOL 1999 199 BISBES – TEXTOS I MATERIALS – PASTORAL A SOLSONA 170
DD, AA Trenta anys de la vida de l’Església al bisbat d’Urgell JULIOL 1999 149 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A URGELL 170
Curós i Pujadó, Gemma Celebracions dominicals, una resposta JULIOL 1999 221 OBRADOR – DIUMENGE – LITÚRGIA 170
Claver Casellas, Joaquim Tarragona, entre dos postconcilis JULIOL 1999 48 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA 170
Casellas, Josep Crònica JULIOL 1999 236 170
Bonet i Armengol, Lluís L’ Arquebisbat de Barcelona JULIOL 1999 34 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A BARCELONA 170
Blanc i Bahima, Joaquim Mai més… Guerres JULIOL 1999 215 170
Blanc i Bahima, Joaquim Trenta anys de sembrar l’Avangeli a la diocesi tortosina JULIOL 1999 133 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TORTOSA 170
Bardulet i Palau, Salvador Accents en l’itinerari postconciliar a l’Església diocesana de Vic JULIOL 1999 162 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A VIC 170
Barbarà Anglès, Miquel Quins camins hem fet del Vaticà II al Concili Tarraconense? JULIOL 1999 16 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A TARRAGONA 170
Andreu, Esteve Girona, tres moments i uns accents finals JULIOL 1999 73 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A GIRONA 170
Alsina Santandreu, Ramon Solsona, la benjamina JULIOL 1999 121 POSTCONCILI – ESGLÉSIA CATALANA – PASTORAL A SOLSONA 170
Crònica JULIOL 1999 233 170
La visita del Papa Joan II a Catalunya (7 de novembre de 1982) JULIOL 1999 188 ESGLÉSIA CATALANA – HISTÒRIA – TEXTOS I MATERIALS 170
Pòrtic JULIOL 1999 9 170
Vila, Pep Crònica OCTUBRE 1999 152 172
Velasc Arias, Javier Jubileo del año 2000 OCTUBRE 1999 41 172
Serramona, Antoni Memòria del curs 98-99, crònica i estímul per a la història i la renovació OCTUBRE 1999 32 172
Samper, Genís Recordant Dom Helder Camara OCTUBRE 1999 59 172
Salom, Sebastià Crònica OCTUBRE 1999 155 172
Salinas, Xavier Amb nosaltres, un nou llibre, un nou projecte de catequesi OCTUBRE 1999 69 172
Roig, Jordi L’aventura de la llibertat i el futur del cristianisme OCTUBRE 1999 48 172
Prats i Pons, Ramon Vertebració de la teologia pastoral. Reflexió i praxi OCTUBRE 1999 13 PASTORAL – TEMES – CEP 172
Pardo, Francesc Inauguració de curs al CEP OCTUBRE 1999 11 172
Moragues, J.V. El joc de cartes de l’evangeli de Mateu OCTUBRE 1999 75 172
Matabosch, Antoni Presentació: Terceres jornades d’Apostolat Seglar per a preveres OCTUBRE 1999 83 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – CONSILIARIS 172
Marquès, Pau Crònica OCTUBRE 1999 150 172
Faner, Joan-Bosco Crònica OCTUBRE 1999 158 172
DD, AA Cinc testimoniatges OCTUBRE 1999 117 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – EXPERIÈNCIES 172
Castellet, Jordi Crònica OCTUBRE 1999 154 172
Casellas, Josep Crònica OCTUBRE 1999 137 172
Bravo, Antonio El servicio a la corresponsabilidad del laicado i el ministerio presbiteral OCTUBRE 1999 85 JORNADES I SESSIONS – LAÏCAT – CONSILIARIS 172
Blanc, Joaquim Crònica OCTUBRE 1999 147 172
Bertran, Dídac Crònica OCTUBRE 1999 141 172
Batiste Mercader, Xavier Crònica OCTUBRE 1999 143 172
Pòrtic OCTUBRE 1999 7 172
Zayas, Malaquies Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 70 173
Vilanova, Evangelista Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 68 173
Vila, Pep Crònica de Solsona GENER 2000 170 173
Vidal Castell, David Presentació: Veus d’un segle GENER 2000 11 173
Urdeix, Josep La butlla Incarnationis mysterium. Aproximació a la seva lectura GENER 2000 91 ANY DEL GRAN JUBILEU – MAGISTERI – PASTORAL 173
Sugranyes Defranc, Ramon Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 67 173
Salom, Sebastià Crònica de Mallorca GENER 2000 168 173
Salat Terrats, Joan Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 67 173
Saladriguas, Robert Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 66 173
Sala Giol, Paquita Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 65 173
Reñé, Candi Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 64 173
Redacció Pòrtic GENER 2000 7 173
Quintana Argilés, Blasi Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 63 173
Querol Pastor, Joan Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 61 173
Portet Serrat, Maria Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 60 173
Pasqual Palau, Josep Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 59 173
Omedes Llopís, Joaquín Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 49 173
Mora Boix, Mercè Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 58 173
Melis Nebot, Pere Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 56 173
Massip, Genoveva Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 55 173
Martorell Crespí, Francisca Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 54 173
Martínez Sistach, Lluís Caleu les xarxes GENER 2000 105 ANY DEL GRAN JUBILEU – MAGISTERI – PASTORAL 173
Marro Mauri, Maria-Teresa Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 53 173
Losada, Teresa Actitudes  pastorales en situaciones de racismo GENER 2000 141 173
Llaveria, Enric Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 51 173
Llavaneras, Ramona Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 52 173
Llauger Llull, Miquel-Àngel Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 52 173
Just, Cassià-M Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 50 173
Gonzalez Martín, Marcelo Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 47 173
Gomis, Llorenç Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 46 173
Ginès Pous, Josep M. Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 45 173
Garcia Estragués, Antònia Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 44 173
Galí, Raimon Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 43 173
Franquesa, Pere Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 41 173
Franquesa, Adalbert Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 38 173
Forner, Maria-Lluïsa Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 37 173
Font i Rius, Josep Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 36 173
Ferrer, Dolors Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 35 173
Ferrer (Melani d’Urgell), Josep M. Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 33 173
Farré, Maria-Rosa Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 35 173
Estelrich Costa, Josep Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 31 173
Deulofeu González, Antoni Taula de treball: reflexions pastorals al llindar del nou segle GENER 2000 75 ANY DEL GRAN JUBILEU – PASTORAL – PRESÈNCIA EN EL MÓN 173
Daumal, Ramon Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 29 173
Cuyàs, Manuel Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 28 173
Climent Ferrer, Paco Valoracions segle XX i esperances pel segle XXI GENER 2000 27 173
Claret, Manuel El matrimoni i la família, una realitat permanent i en canvi constant GENER 2000 149 173
Castellet, Jordi Crònicas de Vic GENER 2000 171 173
Caselles, Josep Crònica de Girona GENER 2000 165