Revista n. 229 Any 2013

Títol Mes Any Pàg. Secció Núm.Revista
Polsar sobre el nombre per veure la revista en PDF
Torrente, Josep Memòria del Seminari de Teologia Pastoral de la Facultat de Teologia de Catalunya GENER 2013 13 JORNADES I SESSIONS – NOSTRE MÓN – FACULTAT T CATALUNYA 229
Termes, Enric Entre els que han heretat la fe i estan en diferents proximitats i distàncies GENER 2013 96 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Taltavull, Sebastià Re-crear els camins de l’experiència cristiana. GENER 2013 51 JORNADES I SESSIONS – NOSTRE MÓN – EVANGELITZACIÓ 229
Solé, Mercè Entre els «fatigats» i desncisats que nece4ssiten mantenir l’esperança GENER 2013 104 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Solé, Claustre La iniciació a la fe cristiana avui i a paartir de la cultura en la que vivim GENER 2013 37 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – FE I CULTURA 229
Simó, Manel Amb ulls cristians, selecció de cent articles de J.M. Totosaus i Martorell GENER 2013 143 229
Rosal, Ramón Breu informe sobre el cristianisme -en un llenguatge no convencional- elaborat per a les Trobad Exixtencials celebrades l991 GENER 2013 117 229
Rosal, Ramón Taula d’experiències. Desbrossant camins…Entre els ateus agnòstics, més allunyats GENER 2013 73 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Morlans, Xavier II.Taula Rodona. La iniciació a la fe cristiana avui.Evangelitzar amb els fets i amb la història de vida GENER 2013 25 JORNADES I SESSIONS – NOSTRE MÓN – EVANGELITZACIÓ 229
Marlés, Emili Art contemporani, ciència i catequewsi nord-americanes. Possibles ingredients per una pastoral de Nova Evangelització GENER 2013 42 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – ART 229
Grané, Francesc Entre els cercadors, propers i sensibles a diferents creences i esporotualitats GENER 2013 100 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Gimeno-Bayón, Ana Desbrossant camis entre els indiferents, neutrals i passius GENER 2013 80 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Domingo, Josep M. Pòrtic GENER 2013 5 PÒRTIC / QÜESTIONS – JORNADES I SESSIONS – NOSTRE MÓN 229
Domingo, Josep M. Valores éticos o fuerzas que dan sentido a la vida, Qué son y quines los vvivieron de Ramón Rosal GENER 2013 145 229
Cervera, Joaquim Conclusions de la Jornada de Teologia Pastoral GENER 2013 108 JORNADES I SESSIONS – EVANGELITZACIÓ – CREENÇA / DESCREENÇA 229
Cervera, Joaquim Re-crear els camins de l’exper. Ctna. Jornada de Teol.  Pastoral. Memòria del Sem. De Teol. Pastoral de la Fac. Teol Cat. GENER 2013 13 JORNADES I SESSIONS – NOSTRE MÓN – FACULTAT T CATALUNYA 229