Revista n. 234 Any 2014

Títol Mes Any Pàg. Secció Núm.Revista
Polsar sobre el nombre per veure la revista en PDF
Velasc Arias, Javier Animació Bíblica de la Pastoral ABRIL 2014 139 234
Travé, Florenci La renovació del ministeri diaconal en el 50 aniversari del Concili Vaticà II, d’Aureli Ortín Maynou ABRIL 2014 179 LLIBRES/CINEMA – VATICÀ II – BISBAT / DIÒCESI 234
Torra, Joan «Enviats a servir. Aneu a les perifèries!» ABRIL 2014 155 234
Tolo, Motse Missionera…ara, avui a Cumanà ABRIL 2014 76 VIRTUTS – MISSIONS – TESTIMONIS 234
Tabermer, Josep Col.loqui europeu de parròquies 2015. Preparant el Col.loqui de Lisieux 2015 ABRIL 2014 151 234
Soberon, Letícia Viure amb simplicitat… Una decisió ABRIL 2014 85 VIRTUTS – ESPIRITUALITAT – TESTIMONIS 234
Serramona, Antoni Recomenacions del llibreter ABRIL 2014 171 234
Serra, Valentí La simplicitat en els àpats de la vida conventual ABRIL 2014 45 234
Rosal, Ramón La senzillesa o simplicitat com a virtut ètica ABRIL 2014 106 VIRTUTS – ESPIRITUALITAT – POBRESA 234
Rallo, Maria Testimoni missioner i vocacional ABRIL 2014 67 VIRTUTS – MISSIONS – TESTIMONIS 234
Pomé, Goretti Art, simplicitat i senzillesa ABRIL 2014 22 234
Planellas, Josep Extracte del llibre L’Església dels pobres? ABRIL 2014 88 VIRTUTS – LLIBRES/CINEMA – POBRESA 234
Ibáñez, Eduard Cap a una gestió més responsable dels diners: la banca ètica ABRIL 2014 32 234
Germanes de Foucault, Germanes de Foucault Testimonis de famílies i persones que viuen en comunitat ABRIL 2014 60 234
Fàbregues, Pere Recomanacions del llibreter ABRIL 2014 171 234
Eulàlia i Ton, Eulàlia i Ton Testimonis de famílies i persones que viuen en comunitat ABRIL 2014 59 VIRTUTS – ESPIRITUALITAT – TESTIMONIS 234
Duran, Jacint La simplicitat en Sant Francesc ABRIL 2014 13 234
Dresaire, Albert El camí cap a la simplicitat ABRIL 2014 79 234
Domingo, Josep M. Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de Francisco, de Carlos María Galli ABRIL 2014 186 234
Domingo, Josep M. L’Església dels pobres en el Concili Vaticà II, de J. Planellas ABRIL 2014 183 LLIBRES/CINEMA – POBRESA – VATICÀ II 234
Domingo, Josep M. Pòrtic ABRIL 2014 7 234
Cervera, Joaquim Mirada Evangèlica als nous moviments sociopolítics ABRIL 2014 145 EXPERIÈNCIES – ESPIRITUALITAT – SOCIETAT 234
Casellas, Josep Treball preparatori de Lisieux 2015 ABRIL 2014 153 234
Bustamante, Javier La simplicitat: viure en unitat ABRIL 2014 53 234
AA.DD. Testimoni de comunitat de Sant Andreu ABRIL 2014 65 VIRTUTS – ESPIRITUALITAT – TESTIMONIS 234