Revista n. 235 Any 2014

Títol Mes Any Pàg. Secció Núm.Revista
Polsar sobre el nombre per veure la revista en PDF
Velasc Arias, Javier Animació Bíblica de la Pastoral JULIOL 2014 101 235
Torra, Joan Quan la normalitat és notícia JULIOL 2014 23 235
Tinoco, Jordi Canta la teva fe, com experiència de música cristiana JULIOL 2014 84 235
Serramona, Antoni Obrador. Romandre, malgrat els infortunis. Una lectura ‘i audició- del llibre de Job en temps dissortat JULIOL 2014 127 OBRADOR – ART – BÍBLIA 235
Piqué, Xavier M. Claret continua evangelitzant JULIOL 2014 69 235
Parra, Joan-Andreu Una Església fascinada pel continent digital JULIOL 2014 72 235
Paris, Carlos Ens coneixem pels noms, per les circumstàncies … JULIOL 2014 44 PASTORAL A TORTOSA – PASTORAL SOCIAL – PLURALISME 235
Mussoll, Fèlix Salt, un exemple de compromís pe la interculturalitat JULIOL 2014 18 PASTORAL A GIRONA – INTERCONFESSIONALITAT – PASTORAL SOCIAL 235
Morlans, Xavier Col.laboració Especial: El primer anunci en el projecte Pastoral de Evangelii Gaudium JULIOL 2014 145 EVANGELITZACIÓ – PASTORAL – MAGISTERI 235
Molins, Victòria L’experiència pastoral amb la comunitat Filipina a la Parròquia del Carme JULIOL 2014 30 PASTORAL A BARCELONA – PASTORAL SOCIAL – INTERCONFESSIONALITAT 235
Mezo, Joan Llocs d’Animació Pastoral. Casal Loiola, un oasi a la ciutat de Barcelona JULIOL 2014 55 235
Jubany, Josep M. Caminem junts en la diversitat JULIOL 2014 36 PASTORAL SOCIAL – PLURALISME – PASTORAL 235
Iguácel, José Antonio Integració social i pastoral. Experiències, problemes i èxits amb la població immigrant JULIOL 2014 88 EXPERIÈNCIES – IMMIGRACIÓ – PASTORAL A GIRONA 235
Flaquer, Jaume Reptes Pastorals. Actuació pastoral davant la demanda de centres de culte musulmans JULIOL 2014 13 PASTORAL – ECUMENISME – PASTORAL SOCIAL 235
Domingo, Josep M. Evangelii Gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia. José L. Segovia, A. Avila, J. Martín Velasco, JA Pagola, ed. PPC 2014 JULIOL 2014 215 LLIBRES/CINEMA – TEXTOS I MATERIALS – MAGISTERI 235
Domingo, Josep M. Pòrtic JULIOL 2014 7 235
Cervera, Joaquim Mirada Evangèlica als nous moviments sociopolítics. Les eleccions municipals a Catalunya, i autonòmiques i municipals a l’Estat Espanyol JULIOL 2014 107 235
Cervera, Joaquim Recensions. «El Nadal que no vam tornar a casa», de Quim Torra JULIOL 2014 209 235
Castell, Enric Comunitat cristiana dels Caputxins de Sarrià JULIOL 2014 58 235
Aguila, Joan Temps après. Memòria i experiència compromís de Josep Bofarull JULIOL 2014 213 235
AA.DD. Desè aniversari de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat JULIOL 2014 193 BISBAT / DIÒCESI – ANIVERSARIS – PASTORAL A ST. FELIU 235